Z WSB Merito możesz więcej!

W dzisiejszych czasach studia to tylko połowa sukcesu w znalezieniu pracy. Istotnym elementem jest również doświadczenie międzynarodowe.

Studia i praktyki

Współpraca z zagranicą stanowi niezwykle istotny element strategii Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Nawiązywanie partnerskich kontaktów międzynarodowych sprzyja rozwojowi nowoczesnej oferty dydaktycznej uczelni i daje studentom możliwość sprawdzenia swoich sił na arenie międzynarodowej. 


Współpracujemy z wieloma ośrodkami w Europie i na świecie w ramach:

 • umów międzynarodowych,
 • programów i inicjatyw Unii Europejskiej,
 • sieci tematycznych i członkostwa w organizacjach międzynarodowych.
Grupa spacerujących studentek.

Programy i inicjatywy międzynarodowe organizowane cyklicznie w Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu:

 • studia i praktyki w ramach Erasmus+
 • zagraniczne Business Week'i
 • Business Week we Wrocławiu
 • Tydzień Międzynarodowy
 • Konferencja Studencka w Edynburgu
 • Szkoły Letnie
 • International Adaptation Days, International Christmas Dinner
 • Language Tandem, Goodbye Erasmus Meeting
 • Grupa iWSB
 • International Staff Week
 • Kursy adaptacyjno-językowe dla studentów zagranicznych
 • Konferencje międzynarodowe dla zorganizowanych grup zagranicznych


W ciągu roku akademickiego nasza oferta zawiera również: wykłady gościnne w językach obcych, spotkania tematyczne, konferencje, tygodniowe wyjazdy szkoleniowe i inne.

Studenci przy laptopie i kawie.

ponad 100 uczelni partnerskich

Od wielu lat Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+. Co roku coraz więcej studentów wyjeżdża na studia za granicę, wybierając spośród ponad 100 uczelni partnerskich. Oferta Centrum Współpracy Międzynarodowej skierowana jest do studentów studiów I i II stopnia oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Karta Erasmus na lata 2021-2027

Z satysfakcją informujemy, ze Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek złożony przez Centrum Współpracy Międzynarodowej o przyznanie naszej uczelni Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego/Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na lata 2021-2027. Karta określa ogólne ramy jakości działań, jakie uczelnia może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+ i uprawnia do ubiegania się o fundusze na realizację projektów z zakresu mobilności edukacyjnej lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni
 • Akcja 2: Współpraca między organizacjami i instytucjami. Partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk
Uśmiechnięta kobieta z notatkami opierająca się o ścianę.

Karta ECHE na lata 2021 - 2027 określa aktualną politykę programu Erasmus+, zachęcając uczelnie do większej aktywności i włączania do międzynarodowych projektów szczególnie osób o mniejszych szansach. Wśród nowych zasad jest zobowiązanie do digitalizacji procesów administracyjnych związanych z zarządzaniem mobilnością, automatycznego uznawania studentom osiągnięć zdobytych podczas wymiany zagranicą i uczynienia programu bardziej przyjaznym dla środowiska.

 

Wnioskując o kartę ECHE nasza uczelnia  przedstawiła także swoją politykę erazmusową tzw. Erasmus+ Policy Statement.

Studenci słuchający muzyki.