Wysokie oceny naszej działalności naukowej

Z końcem lipca 2022 r. poznaliśmy wyniki oceny naszej działalności naukowej, której poddawaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSWBardzo dobre wyniki ewaluacji otwierają nowe możliwości – m.in. dają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w najwyżej ocenianych dyscyplinach (A, B+); elastycznego tworzenia nowej oferty studiów oraz prowadzenia szkół doktorskich.  

 

Przyznane decyzjami Ministra Edukacji i Nauki kategorie naukowe: 

 • ekonomia i finanse – kategoria A,  
 • pedagogika – kategoria A,  
 • nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria A,  
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria A,  
 • językoznawstwo - kategoria A,  
 • nauki o kulturze fizycznej – kategoria B+,  
 • nauki o bezpieczeństwie – kategoria B+
 • psychologia - kategoria B+.
Dziewczyny przeglądające notatki.

Tak dobre wyniki ewaluacji są efektem wielkiego zaangażowania i pasji niemal 200 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, pracujących na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. 

 

Oceny efektów pracy naukowej uniwersytetu dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), a dotyczyła ona lat 2017-2021. Dyscypliny naukowe oceniane są pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.  

Grupa rozmawiających studentów.

Rozwój naukowy pracowników naukowo–dydaktycznych Uniwersytetu:

 • finansowanie stypendiów doktoranckich dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, w tym pokrywanie kosztów przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
 • finansowanie studiów doktoranckich,
 • finansowanie uczestnictwa w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
 • finansowanie wydawnictw,  konferencji oraz cyklicznych Prac Naukowych organizowanych przez Uniwersytet WSB Merito.
Grupa rozmawiających studentów.