Jako uczelnia staramy się wspierać Wasze pasje i pomagamy Wam się realizować. Zobaczcie jakie koła naukowe, stowarzyszenia i organizacje działają u nas. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!

Grupa studentów.

Samorząd studencki

Samorząd Studentów Uniwersytetu WSB Merito Opole reprezentuje wszystkich studentów, zarówno przed władzami Uniwersytetu WSB Merito jak i na zewnątrz Uczelni. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego spotykają się z władzami Uniwersytetu WSB Merito, gdzie wspólnie omawiane są zasady funkcjonowania Uczelni i rozwiązania problemów zgłaszanych przez studentów. Samorząd deleguje także swoich przedstawicieli na posiedzenia Senatu WSB Merito oraz do prac Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Odwoławczej i Komisji Stypendialnej, która przyznaje stypendia socjalne osobom najbardziej tego potrzebującym.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: samorzad@opole.merito.pl 
nasz profil na FB
tel. 77 40 19 428

Koło Naukowe Bezpieczeństwo

Koło powstało końcem 2016 roku i działa na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne Uniwersytetu WSB Merito Opole. Skupia studentów, którzy pasjonują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i administracji. Współpracuje z przedstawicielami instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa, co daje studentom możliwość spotkań i konsultacji z ekspertami i specjalistami, a także szerszego zrozumienia kwestii organizacji bezpieczeństwa od strony praktycznej, dzięki udziałowi w wizytach studyjnych w podmiotach zajmujących się tą problematyką. 

 

Opiekun koła: dr Anna Wawrzczak-Gazda
e-mail do opiekun: anna.gazda@opole.merito.pl

Koło Finansistów

Dla naszych studentów pragnących poszerzać swoją wiedzę mamy również koło naukowe, posiadające swojego opiekuna i środki finansowe na działanie. W Uniwersytecie WSB Merito Opole prężnie działa Koło Finansistów prowadzone przez dr Rafała Parviego. W ramach działań Koła Finansistów studenci mieli już kilkukrotną okazję wybrać się na wycieczkę na Giełdę Papierów Wartościowych do Warszawy. Nie jest to miejsce otwarte dla wszystkich, ale w Uniwersytecie WSB Merito Opole nie ma rzeczy niemożliwych. 

 

Opiekun koła: dr Rafał Parvi
e-mail do opiekuna: rafal.parvi@opole.merito.pl

Studenckie Koło Naukowe Inżynierów

Powstało w styczniu 2018 r. Opiekunami koła są dr. Anna Orzeł i dr inż. Paula Pypłacz. Celem działalności koła jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy związanej z inżynierią. Członkowie KNI uczestniczą w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Biorą udział w wycieczkach zawodowych, opracowują projekty inżynierskie z zaprzyjaźnionymi pracodawcami oraz przeprowadzają warsztaty logistyczne dla szkół ponadgimnazjalnych. W pracach KNI uczestniczy już około 30 studentów z kierunku Logistyka inżynierska i Inżynieria zarządzania. 

 

Opiekun koła: dr Anna Orzeł, dr inż. Paula Pypłacz
e-mail do opiekunów: anna.orzel@opole.merito.pl; paula.pyplacz@opole.merito.pl

SKN OnPoint Media & Communication

W maju 2022 roku w murach Uniwersytetu WSB Merito Opole zawiązało się Studenckie Koło Naukowe OnPoint Media & Communication. Koło zrzesza grupę niezwykle ambitnych, zdolnych i zaangażowanych studentów. SKN OnPoint jest otwarte na osoby z dobrą energią, zapałem do działania, z głową pełną pomysłów, którzy interesują się w szeroko pojętym marketingiem i komunikacją.
Nasze cele realizujemy poprzez wymianę doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac naukowo-badawczych, rozwijanie różnych form aktywności naukowej, poszerzających zainteresowania studentów związane z marketingiem, komunikacją i public relations. Kolejną ścieżką działań koła jest organizowanie wydarzeń tematycznych, warsztatów, konferencji i webinariów. Podejmujemy współpracę zarówno z kołami naukowymi uczelni krajowych i zagranicznych, jak i z agencjami marketingowymi czy przedstawicielami działów marketingu w rozmaitych firmach i instytucjach.

 

Opiekun koła: dr Anna Karwacka

e-mail do opiekuna: anna.karwacka@opole.merito.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pomagają w realizacji przedsiębiorczych marzeń i w prowadzeniu własnej firmy, poprzez wspieranie i udzielanie wszelkiej pomocy od A do Z. AIP to miejsce gdzie: Najłatwiej, Najszybciej, Najmniej ryzykownie każdy  może założyć praktycznie każdy biznes. Więcej informacji na stronie www.inkubatory.pl