Co zyskujesz studiując prawo na Uniwersytecie WSB Merito?

Elfa

Rekrutacja na studia stacjonarne na tym kierunku została zakończona. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą.

 


 

Na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku jest członkiem ELFA, które liczy 150 członków z czterdziestu dziewięciu krajów i czterech kontynentów. ELFA jest wyjątkowym forum dyskusji i koordynacji edukacji prawniczej i badań naukowych, a także wymiany poglądów i dobrych praktyk między jej członkami. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku bierze aktywny udział w stymulowaniu wymiany informacji o wydarzeniach i działaniach akademickich organizowanych przez Członków ELFA. Wykorzystujemy to członkostwo jako użyteczne narzędzie, zarówno w odniesieniu do naszych pracowników, jak i studentów, ostatecznie wzmacniając współpracę między członkami ELFA.

prawo_1

Kilkadziesiąt przedmiotów prawniczych realizowanych w trakcie nauki pozwoli Ci zdobyć wiedzę konieczną w zawodzie prawnika. Od początku studiów masz kontakt z praktykami, co pomoże Ci kształtować ścieżkę kariery. Przygotujemy Cię do zdania egzaminów na aplikacje prawnicze, który jest niezbędne, by pracować jako adwokat, prokurator, sędzia, radca prawny, komornik czy notariusz.

prawo

Poznasz prawo nie tylko w sposób teoretyczny, ale dzięki symulacjom rozpraw, wizytom w sądach, zajęciom w laboratorium kryminalistycznym i stałemu kontaktowi z wykładowcami z bogatym doświadczeniem praktycznym. Studia te pomogą Ci kształtować ścieżkę kariery w kancelariach, organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości, w podmiotach prywatnych lub administracji publicznej.

Zweryfikujesz swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, dzięki udziałowi w Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie nauczysz się jak rozwiązywać problemy prawne, a także pomożesz osobom potrzebującym pomocy prawnika.  Swoje zainteresowania prawne będziesz mógł rozwijać w kołach naukowych – Prawa Rodzinnego, Prawa Karnego, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa, Administracji czy Stosunków Międzynarodowych, a także wraz ze znajomymi z roku założyć nowe koło naukowe, które zajmie się interesującą cię tematyką.

prawo_2

Kadra tworzona jest przez praktyków m.in sędziów sądów powszechnych, sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników sądowych, mediatorów, rzeczników patentowych, policjantów,  notariuszy, a także przedstawicieli biznesu. 

cover

Prawo na naszej uczelni bazuje na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu prawniczym. Wysoka jakość studiów na tym kierunku jest kontynuowana i udoskonalana.

W ramach wymiany międzynarodowej możesz studiować za granicą lub odbyć zagraniczne praktyki, zdobywać wiedzę i umiejętności związane, np. z poznawaniem nowych kultur i porządków prawnych. Międzynarodowe doświadczenie w CV pozwoli Ci zdobyć wymarzoną pracę.

Studia te pomogą Ci kształtować ścieżkę kariery w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości, w podmiotach prywatnych lub administracji publicznej. Partnerzy kierunku to: Pomorska Izba Adwokacka, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Trójmiejskie Centrum Mediacji, Pomorskie Biuro Inspektorów Ochrony Danych
Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz, Własów i Partnerzy, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Kancelaria Doradców Zamówień Publicznych Grzegorz Bebłowski, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańsku, Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, Currenda, Komornik Sądowy Michał Brzózka, Komornik, Sądowy Katarzyna Lniska, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kancelaria Adwokacka Monika Bojkowska, Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Wojtkiewicz, Kancelaria Adwokacka Patryk Łukasiak

Hantel
praktyczność nauczania
Organizacja
kadra tworzona przez praktyków
Laptop
interaktywne metody nauczania

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 11 marca
czesne już od
465 zł
398 zł
miesięcznie

Zapisując się do 11 marca, zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 465 zł

 • jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej.

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Dlaczego warto studiować prawo w WSB?

Jakość studiów potwierdzona ogólnopolskimi rankingami.
Własna sala rozpraw.
Liczne zajęcia warsztatowe.
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, tworzona przez praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych.

Program studiów

Program studiów:

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Prawo rzymskie
 • Podstawy zarządzania
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Prawo konstytucyjne
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Etyka zawodów prawniczych
 • Wprowadzenie do studiów
 • Zawody prawnicze
 • BHP
 • Wychowanie fizyczne
 • Ustrój samorządu terytorialnego 
 • Metody pisania prac projektowych
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Logika dla prawników
 • Informatyka prawnicza
 • Podstawy ekonomii
 • Marketing usług prawniczych
 • Elementy kryminalistyki
 • Przygotowanie studenta do rynku pracy
 • Język obcy
 • Prawo cywilne: część ogólna
 • Prawo karne 
 • Prawo administracyjne
 • Prawo finansowe
 • Przedmiot do wyboru*
 • Język obcy
 • Prawo cywilne: prawo rzeczowe
 • Postępowanie karne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Przedmiot do wyboru**
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe
 • Prawo ochrony środowiska
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo cywilne: zobowiązania
 • Prawa człowieka i system ich ochrony
 • Warsztaty sądowe I
 • Prawo cywilne: prawo rodzinne
 • Prawo cywilne: Spadki
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo podatkowe
 • Przedmiot do wyboru***
 • Prawo własności intelektualnej
 • Warsztaty sądowe II
 • Prawo morskie
 • Postępowanie cywilne (postępowanie egzekucyjne)
 • Spotkanie z opiekunem praktyk
 • Praktyka zawodowa

 

Ponadto:

 • Metodologia badań naukowych (bloki specjalizacyjne)
 • Seminarium
 • Praktyka zawodowa (bloki specjalizacyjne)
 • Prawo Unii Europejskiej
 • General Electives
 • Seminarium
 • Praktyka zawodowa (bloki specjalizacyjne)
 • Seminarium
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka zdawania egzaminów prawniczych (bloki zawodowe)

 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Joanna Gręndzińska
Maja Głuchowska
Prof--Grzegorz-Gozdziewicz
Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
Dr Małgorzata Wróblewska
dr Anna Dalkowska
dr Piotr Bielski
dr Krzysztof Łokucijewski
dr Krzysztof Biernat
Patryk Łukasiak
Klaudia Skelnik
dr_marta_ludzia
Małgorzata Daniela Strzelecka
aleksandra_bogdańska
Bożena Lubińska
dr Sylwia Kamińska-Jaśkiewicz
Joanna Gręndzińska

Menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie

Adwokat, mediator.  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady...

dr Maja Głuchowska-Wójcicka

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Heidelbergu, absolwentka letniej szkoły Prawa Morza przy Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu, laureatka stypendium Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,...

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 1971 r. do 2019 roku pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach...

Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierował Katedrą Postępowania Cywilnego. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Wybitny procesualista o ogromnym dorobku naukowym z zakresu postępowania cywilnego, organizacji i...

Dr Małgorzata Wróblewska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności regulacji podatkowych Światowej...

dr Anna Dalkowska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor nauk prawnych, była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Redaktor Naczelny kwartalnika „Probacja i „Nieruchomości”

dr Piotr Bielski

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalista z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych, prawa transportowego, prawa ochrony konsumentów oraz...

dr Krzysztof Łokucijewski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na...

dr Krzysztof Biernat

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w...

Dr Patryk Łukasiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuły zawodowe magistra prawa oraz magistra administracji. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czynny...

dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

opiekun merytoryczny kierunku Analityk Bezpieczeństwa Informacji (studia podyplomowe)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji...

dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Konsultant prawny w placówkach medycznych. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania...

Małgorzata Daniela Strzelecka

Adwokat od 2007 roku, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Skarbnik Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Wykładowca i egzaminator w ramach Komisji Egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2014 – 2022. Wykładowca...

Aleksandra Bogdańska

Adwokat, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, spadkowych oraz szeroko rozumianym prawie ubezpieczeniowym. Członek Fundacji TENEO zajmującej się edukacją prawną oraz świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób...

Bożena Lubińska

Jest emerytowanym nauczycielem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierowała Zespołem Języków Romańskich oraz pełniła funkcję zastępcy kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych tego Uniwersytetu. Prowadziła zajęcia z języka...

dr Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa UE oraz prawa sektorów...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Budynek C - pokój 003
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@gdansk.merito.pl
Tel.: 58 522 75 19

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF