Co zyskujesz studiując Prawo na Uniwersytecie WSB Merito?

prawo_1

Skorzystasz z sali sądowej na Uczelni, gdzie nauczysz się procedury cywilnej, karnej i sądowo-administracyjnej. Dowiesz się jak korzystać z systemów informacji prawnej oraz innych narzędzi informatycznych przydatnych w pracy prawnika. Weźmiesz udział w warsztatach w sądzie, gdzie na żywo zobaczysz pracę sądu w prawdziwych sprawach a także porozmawiasz z sądem o czynnościach które miały miejsce na sali sądowej. Będziesz mieć możliwość uczyć się od praktyków, którzy pracują jako sędziowie, prokuratorzy, notariusze, adwokaci, radcy prawni, policjanci czy komornicy sądowi. Uzyskasz dostęp do testów prawniczych przygotowanych przez wydawnictwo C.H. Beck ułatwiających Ci naukę do egzaminów, a także możliwość rozwijania zainteresowań w Studenckiej Poradni Prawnej i kołach naukowych na wydziale.

prawo

Będziesz uczyć się jak występować na sali sądowej np. na retoryce w sprawach karnych, albo czynnościach pełnomocnika w sprawach cywilnych czy czynnościach obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Dowiesz się jak konstruować pisma procesowe i umowy, a także jak chronić dane osobowe i informacje niejawne. Nauczysz się zbierać dowody z miejsca zbrodni.
 

Korzyści

Hantel
praktyczność nauczania
Organizacja
kadra tworzona przez praktyków
Laptop
interaktywne metody nauczania

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
430 zł
363 zł
miesięcznie!

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł

 • jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł

Dlaczego warto studiować prawo na Uniwersytecie WSB Merito?

Jakość studiów potwierdzona ogólnopolskimi rankingami.
Własna sala rozpraw.
Liczne zajęcia warsztatowe.
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, tworzona przez praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych.

Program studiów

Program studiów:

 • Wstęp do prawoznawstwa,
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie,
 • Prawo rzymskie,
 • Podstawy zarządzania,
 • Łacińska terminologia prawnicza,
 • Prawo konstytucyjne,
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji,
 • Etyka zawodów prawniczych,
 • Wprowadzenie do studiów,
 • Zawody prawnicze,
 • BHP,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Ustrój samorządu terytorialnego,
 • Metody pisania prac projektowych,
 • Prawo międzynarodowe publiczne,
 • Logika dla prawników,
 • Informatyka prawnicza,
 • Podstawy ekonomii,
 • Marketing usług prawniczych,
 • Elementy kryminalistyki,
 • Przygotowanie studenta do rynku pracy,
 • Język obcy,
 • Prawo cywilne: część ogólna,
 • Prawo karne,
 • Prawo administracyjne,
 • Prawo finansowe,
 • Przedmiot do wyboru,
 • Język obcy,
 • Prawo cywilne: prawo rzeczowe,
 • Postępowanie karne,
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
 • Publiczne prawo gospodarcze,
 • Przedmiot do wyboru,
 • Prawo pracy,
 • Prawo handlowe,
 • Prawo ochrony środowiska,
 • Postępowanie cywilne,
 • Prawo cywilne: zobowiązania,
 • Prawa człowieka i system ich ochrony,
 • Warsztaty sądowe I,
 • Prawo cywilne: prawo rodzinne,
 • Prawo cywilne: Spadki,
 • Postępowanie cywilne,
 • Prawo podatkowe,
 • Przedmiot do wyboru,
 • Prawo własności intelektualnej,
 • Warsztaty sądowe II,
 • Prawo morskie,
 • Postępowanie cywilne (postępowanie egzekucyjne),
 • Spotkanie z opiekunem praktyk,
 • Praktyka zawodowa

 

Ponadto:

 • Metodologia badań naukowych (bloki specjalizacyjne),
 • Praktyka zawodowa (bloki specjalizacyjne),
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • General Electives,
 • Praktyka zawodowa (bloki specjalizacyjne),
 • Seminarium,
 • Praktyka zawodowa,
 • Metodyka zdawania egzaminów prawniczych (bloki zawodowe)

 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Joanna Gręndzińska
Maja Głuchowska
Prof--Grzegorz-Gozdziewicz
Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
Dr Małgorzata Wróblewska
dr Anna Dalkowska
dr Piotr Bielski
dr Krzysztof Łokucijewski
dr Krzysztof Biernat
Patryk Łukasiak
Klaudia Skelnik
dr_marta_ludzia
Małgorzata Daniela Strzelecka
aleksandra_bogdańska
Bożena Lubińska
dr Sylwia Kamińska-Jaśkiewicz
Joanna Gręndzińska

Menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie

Adwokat, mediator.  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady...

dr Maja Głuchowska-Wójcicka

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Heidelbergu, absolwentka letniej szkoły Prawa Morza przy Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu, laureatka stypendium Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,...

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 1971 r. do 2019 roku pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach...

Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierował Katedrą Postępowania Cywilnego. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Wybitny procesualista o ogromnym dorobku naukowym z zakresu postępowania cywilnego, organizacji i...

Dr Małgorzata Wróblewska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności regulacji podatkowych Światowej...

dr Anna Dalkowska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor nauk prawnych, była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Redaktor Naczelny kwartalnika „Probacja i „Nieruchomości”

dr Piotr Bielski

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalista z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych, prawa transportowego, prawa ochrony konsumentów oraz...

dr Krzysztof Łokucijewski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na...

dr Krzysztof Biernat

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w...

Dr Patryk Łukasiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuły zawodowe magistra prawa oraz magistra administracji. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czynny...

dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

opiekun merytoryczny kierunku Analityk Bezpieczeństwa Informacji (studia podyplomowe)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji...

dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Konsultant prawny w placówkach medycznych. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania...

Małgorzata Daniela Strzelecka

Adwokat od 2007 roku, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Skarbnik Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Wykładowca i egzaminator w ramach Komisji Egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2014 – 2022. Wykładowca...

Aleksandra Bogdańska

Adwokat, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, spadkowych oraz szeroko rozumianym prawie ubezpieczeniowym. Członek Fundacji TENEO zajmującej się edukacją prawną oraz świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób...

Bożena Lubińska

Jest emerytowanym nauczycielem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierowała Zespołem Języków Romańskich oraz pełniła funkcję zastępcy kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych tego Uniwersytetu. Prowadziła zajęcia z języka...

dr Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa UE oraz prawa sektorów...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji

Budynek C - pokój 003
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail:
Telefon: 58 350 20 75
Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF