Zniżki i stypendia

Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale WSB Merito ma dla Ciebie także specjalne zniżki w czesnym.

Uniwersytetom WSB Merito zaufało już ponad 550 000 studentów.

Program VIS - Studiuj za darmo

W Uniwersytecie WSB Merito każdy student jest ważny, dlatego uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student.


Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się jednym z poniższych:

  • świadectwem ukończenia szkoły średniej z wyróżnieniem i średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz zdaniem egzaminu maturalnego w pierwszym terminie uzyskując w części pisemnej na poziomie podstawowym min. 80% pkt z przynajmniej dwóch przedmiotów (w przypadku „starej matury” - uzyskania w części pisemnej minimum oceny bardzo dobrej z każdego z dwóch przedmiotów),
  • uzyskaniem tytułu jednego z dziesięciu najlepszych laureatów olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej bądź laureata konkursu zorganizowanego pod patronatem WSB Merito w Gdańsku, o ile przewiduje to regulamin konkursu.

Jeśli spełniasz jeden z powyższych warunków, w pierwszym semestrze możesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty czesnego, w drugim semestrze pierwszego roku również masz szansę kontynuować VIS i studiowanie za darmojeżeli uzyskasz średnią ocen za pierwszy semestr studiów w wysokości co najmniej 4,75. Aby skorzystać z programu VIS, oprócz spełnienia powyższych warunków, należy złożyć również podanie.


Uzupełnione podanie powinieneś przekazać do Biura Rekrutacji drogą mailową lub osobiście.

Stypendium dla ambitnych i pracowitych

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen (poziom średniej ustalany każdego roku przez Rektora), możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Stypendium dla studentów w trudnej sytuacji materialnej

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, możesz ubiegać się o stypendium socjalne MEiN. Jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą starać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium dla ciekawych świata

Uniwersytet WSB Merito współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z opłat czesnego na Uniwersytecie WSB Merito, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Jak ubiegać się o stypendium?

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w Extranecie w zakładce „Stypendia”.  Znajdziesz tam szczegółowe informacje: wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 
W przypadku pytań, skontaktuj się z Biurem Obsługi Studenta. 

Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakty w Extranecie. 

 

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
430 zł
363 zł
miesięcznie!

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz: 

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 363 zł

  • jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł