Władze Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Senat

W skład Senatu wchodzą: Rektor jako przewodniczący, Kanclerz, Prorektorzy, Zastępcy Kanclerza 
Senat decyduje o przyszłości uczelni oraz:

  • określa i uchwala strategię uczelni, regulaminy studiów,
  • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent,
  • wnioskuje  o utworzenie kierunku studiów oraz określa specjalności w ramach danego kierunku,
  • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji,
  • opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

Rada Akademicka

W skład Rady Akademickiej wchodzą: przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele studentów.
Rada Akademicka posiada uprawnienia i realizuje zadania w zakresie:

  • prowadzenia postępowań oraz nadawania stopnia naukowego doktora,
  • opiniowania regulaminu biblioteki, studiów i praktyk studenckich,
  • opiniowania efektów uczenia się dla programów studiów poszczególnych kierunków,
  • opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

 

Samorząd Studentów

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.
 

Rektor

dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWSB Merito
al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk
tel. 58 522 77 88
rektorat@wsb.gda.pl
 

Kanclerz

Prorektorzy

dr hab. Artur Kozłowski, prof. UWSB Merito
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk 

tel. 58 522 77 88
rektorat@wsb.gda.pl

Wicekanclerz

Zastępca Kanclerza

Dziekani

dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UWSB Merito

Dziekan Wydziału Biznesu

kierunki: finanse i rachunkowość, zarządzanie, turystyka i rekreacja

al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk, pok. A316

tel. 58 522 75 81

biurodziekana.wb@wsb.gda.pl

 

dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. WSB

dr inż. Romana Antczak – Jarząbska

Dziekan Wydziału Informatyki i Nowych Technologii

kierunki: informatyka, multimedia i grafika komputerowa, inżynieria zarządzania, logistyka

al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk, pok. A313

tel. 58 522 75 08

biurodziekana.wint@wsb.gda.pl

dr inż. Romana Antczak – Jarząbska

dr Maja Głuchowska - Wójcicka 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

kierunki: prawo, prawo w biznesie, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe

al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk, pok. A316

tel. 58 522 75 81

biurodziekana.wpia@wsb.gda.pl

Maja Głuchowska

dr Rafał Majewski

Dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego

kierunki: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, psychologia, psychologia w biznesie, filologia oraz studium języków obcych

al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk, pok. A313

tel. 58 522 75 08

biurodziekana.wsh@wsb.gda.pl

rafał majewski

dr Adrianna Kilikowska

Dziekan Wydziału Zdrowia

kierunki: kosmetologia, dietetyka

al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk, pok. A313

tel. 58 522 75 08

biurodziekana.wz@wsb.gda.pl

dr Adrianna Kilikowska

Prodziekani

dr Anna Semmerling
Prodziekan Wydziału Biznesu

al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk, pok. A316
tel. 58 522 75 81

biurodziekana.wb@wsb.gda.pl

semmerling

dr inż. Agnieszka Kałaska 

Prodziekan Wydziału Informatyki i Nowych Technologii

al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk, pok. A313
tel. 58 522 75 08

biurodziekana.wint@wsb.gda.pl

agnieszka kałaska

dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk
tel. 58 522 75 08

biurodziekana.wpia@wsb.gda.pl

Klaudia Skelnik