Samorząd Studencki

Jeśli masz ciekawe pomysły, lubisz działać i chcesz mieć wpływ na jakość studiowania –  dołącz do nas i bierz udział w pracach samorządu studenckiego.  

 

Samorząd Studencki – kim jesteśmy?

To właśnie my reprezentujemy wszystkich studentów Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku (dawniej Wyższej Szkoły Bankowej). Studenci wybierają członków rady samorządu w demokratycznych wyborach, które odbywają się, co roku w październiku.

Czym się zajmujemy?

 • bronimy praw studentów, a także reprezentujemy ich przed władzami uczelni oraz jej założycielem,
 • uczestniczymy w posiedzeniach komisji uczelnianych, takich jak Senat, a także wyrażamy opinię środowiska studenckiego, 
 • zajmujemy się stypendiami socjalnymi i stypendiami rektora,
 • organizujemy wydarzenia kulturalne na wydziale oraz inne imprezy studenckie,
 • współpracujemy z samorządami studenckimi Uczelni WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych) i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
   

Gdzie się udzielamy?

 • Senat Uczelni
 • Rady Programowe
 • Komisja Stypendialna
 • Forum Uczelni Niepublicznych
 • Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytanie, albo jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas:


e-mail: samorzadstudencki@wsb.gda.pl

lub na Facebooku