Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku wraz z partnerami: Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Fundacją Interizon mają zaszczyt zaprosić do udziału w III Forum Akademicko-Gospodarczym:
"Smart City"

 

30 listopada 2023 r., godz. 09.30 – 14.30
 Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk, aula A200

Podczas tegorocznego forum przybliżymy państwu tematykę Smart City i Smart Mobility w ramach rozwoju miast inteligentnych. Przedstawimy możliwości zastosowania rozwiązań Internetu rzeczy w Smart City, a także opowiemy o pomiarze wskaźników w tym aspekcie. Zastanowimy się wspólnie nad potrzebami miast i dedykowanymi rozwiązaniami SMART, także z perspektywy zagrożeń w budowie inteligentnych miast. Współpraca samorządów i przedsiębiorstw z sektorem nauki pozwala na nawiązywanie nowych kontaktów, realizację wspólnych projektów, co przełożyć  się może na rozwój gospodarczy regionu. Dlatego tak ważne jest dla nas zaproszenie do dyskusji przedstawicieli zarówno biznesu jak i samorządu, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie rozwoju miast inteligentnych.

smart

Program konferencji

9:30-10:00 Rejestracja, kawa powitalna

 

10:00-10:20 Otwarcie Forum:
dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWSB Merito - Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku
Jarosław Parzuchowski - Prezes Zarządu Fundacji Interizon
 

10:20-10:40 Sieć Mobilizacji Akademickiej na rzecz Rozwiązań Technologicznych – 3M: Miasto, Merito, Mobilność                                       
dr hab. Artur Kozłowski – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. UWSB Merito

 

10:40-11:00 „Smart mobility w ramach rozwoju miast inteligentnych” 
dr hab. Jagienka Rześny-Cieplińska, prof. UWSB Merito

 

11:00-11:20 „Pomiar wskaźników w aspekcie Smart City za pomocą użyteczności”
dr inż. Agnieszka Kałaska, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

 

11:20-11:40 „IBM CAS WSB – budowanie sieci wielodziedzinowej współpracy”  

prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski,  Centre for Advanced Studies IBM

 

11:40-12:00 „(Sm)art of science - nowe technologie, a zagrożenia w budowie inteligentnych miast”
Marcin Młyński, CEO Fundacja CODE:ME

 

12:00-12:20 Przerwa kawowa

 

12:20-12:40 „Rozwiązania i potrzeby miast w zakresie SMART: inteligentny monitoring wizyjny z analizą obrazu i dźwięku, inteligentne oświetlenie miejskie i inne”
Magdalena Hajdysz, OKE Poland Sp. z o.o.

 

12:40-13:00 “Integracja sztucznej inteligencji i transportu miejskiego w kierunku zrównoważonego Smart City: przyszłość carsharingu”
Przemysław Kitowski, MUDITA

 

13:00-13:20 „Inteligentne miasta przyszłości: jak startupy AI kształtują nową techniczno-społeczną rzeczywistość”
dr inż. Paweł Tomkiewicz współzałożyciel nexAI, Intel Technology Poland

 

13:20-13:40 „Możliwości rozwoju produktów i usług z obszaru SMART w ramach Krajowego Klastra Kluczowego Interizon”
Jarosław Parzuchowski, Prezes Fundacji Interizon, Pomorski Klaster ICT

 

13:40-14:20 Panel dyskusyjny z przedstawicielami uczelni i biznesu

 

14:20-14:30 Podsumowanie, pytania, dyskusja

 

14:30 Poczęstunek i networking

Prelegenci

dr. hab. Artur Kozłowski, prof. UWSB Merito

Menedżer szkolnictwa wyższego, który z dużym zaangażowaniem przyczynia się do dynamicznego rozwoju największej w północnej Polsce uczelni prywatnej. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą i wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku i Gdyni. Pasjonuje się relacjami międzynarodowymi w wymiarze kulturowym, politycznym i ekonomicznym. Na poziomie meta w odkrywaniu prawideł procesów cywilizacyjnych, na niwie dydaktycznej, poprzez prowadzenie wykładów i warsztatów z komunikacji międzykulturowych, przywództwa i negocjacji. W aspekcie praktycznym, świadcząc konsulting w międzynarodowej działalności biznesowej.


dr hab. Jagienka Rześny-Cieplińska, prof. UWSB Merito

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku transport i logistyka. W czasie rozwoju kariery naukowej została nagrodzona w konkursie Ministra Infrastruktury na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny transport. Jest członkiem The Communication Institute of Greece COMING oraz World Conference on Transport Research Society z siedzibą w Leeds, Wielka Brytania.
Wyniki swoich badań oraz analiz publikuje w skali międzynarodowej w książkach, artykułach naukowych oraz podczas wystąpień na konferencjach. Utrzymuje stały kontakt z pomorskimi przedsiębiorstwami z branży transportowo-spedycyjnej.


dr inż. Agnieszka Kałaska

Ukończyła studia wyższe Wydziale Budownictwa i inżynierii Środowiska na Akademii Techniczno-Rolniczej, gdzie uzyskała tytuł zawodowy inżyniera. Stopień magistra uzyskała na Akademii Morskiej w Gdyni, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Posiada doświadczenie praktyczne dotyczące procesów logistycznych a udział w wielu projektach pozwala jej na wzbogacanie procesu dydaktycznego. Praca zawodowa w firmach produkcyjnych, budowlanych i logistycznych pozwoliła na połączenie doświadczeń naukowych z praktycznym podejściem do optymalizacji procesów. Jest autorką monografii naukowej, wielu artykułów naukowych, opinii doradczych. Brała udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych, szkoleniach praktycznych, wykładach otwartych, na których przekazywała swoja wiedzę praktyczną i teoretyczną. 


prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski

Profesor informatyki technicznej. Jest dyrektorem IBM Center for Advanced Studies on Campus Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Kierował wieloma projektami informatycznymi głównie dla Environmental Engineering. Obecnie wraz z zespołem prowadzi badania nad systemami informatycznymi dla oceny jakości powietrza.


Marcin Młyński

Założyciel oraz prezes CODE:ME - programu intensywnych kursów programowania, trener oraz szkoleniowiec, który pomaga firmom IT podnosić kompetencje pracowników oraz wprowadzać do nowych technologii. Wraz z zespołem zorganizował ponad 70 hackathonów i zbudował jedną z największych społeczności w Trójmieście: Hackerspace Tri-City. 


Magdalena Hajdysz
Managerka Public Relations i Marketingu w firmie OKE Poland, w obszarze Badań i Rozwoju. Przewodnicząca Grupy zadaniowej SMART w Pomorskim Klastrze ICT Interizon, jednym z kluczowych klastrów krajowych.
Specjalizuje się w szeroko pojętej komunikacji oraz budowaniu strategii i wizerunku marki. Od kilku lat w jej głównym obszarze zainteresowań są nowe technologie, które służą miastom i mieszkańcom w podnoszeniu jakości życia, świadczonych usług, sprawnym zarządzaniu, oszczędzaniu czasu i zasobów. Propagatorka idei Wise City – testowania oraz mądrego wdrażania nowych technologii i idei, we współpracy i w synergii - z mieszkańcami, jednostkami miejskimi i służbami.
 


Przemysław Kitowski

Absolwent kierunków zarządzanie i marketing Politechniki Gdańskiej w specjalności Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi oraz Massachusetts Institute of Technologu: Machine Learning with Python. Współwłaściciel trzech firm i twórca wielu patentów, w tym międzynarodowych. W firmie Mudita był wieloletnim dyrektorem ds. badań i rozwoju,  od samego początku wspierał rozwój firmy aż do ponad 140 pracowników i dystrybucji produktów na cały świat. Przez ostatnie lata byłem kierownikiem projektu innowacyjnego telefonu z NCBiR.
 

Rejestracja

Wydarzenie jest bezpłatne. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić poniższy formularz. 

 

Zapisz się

rejestracja
Patronat honorowy
Partnerzy Forum
Patronat
Patronat medialny

Kontakt

W razie pytań, kwestii, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Moszczyńska
katarzyna.moszczynska@gdansk.merito.pl
+48 538 513 351