kwiat ochrona zdrowia baner liść płatki drzewo gałązka kwiat ochrona zdrowia baner liść płatki drzewo gałązka

Model komunikacji sensytywnej Protokół Opiekun


Stworzony model komunikacji dostarcza wiedzy i umiejętności, jak odnosić się do osoby chorej i jej otoczenia. Służy przygotowaniu się i zyskaniu pewności w kontakcie z chorymi i żałobnikami, wyposaża w metody i narzędzia skuteczne w komunikacji podczas odwiedzin w domu i szpitalu.

Czytaj więcej

pęknięta ziemia z kwiatkiem

Model psychoterapii dla osób stosujących przemoc w relacjach rodzinnych


Zjawisko przemocy w rodzinie, jego skala i zasięg, to poważny i niemalejący problem społeczny. Aby skutecznie zatrzymać przemoc, konieczne jest podejmowanie wielowymiarowych działań  wobec wszystkich osób, które są w nią uwikłane zarówno tych doświadczających, stosujących ją, jak i rodzin oraz świadków. Jak pokazują statystyki, najsłabsze ogniwo systemu stanowią oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie.
Czytaj więcej

manekin przemoc pięść dłoń lalka kukła

Komunikowanie o zdrowiu kurs dobrego starzenia się i opaska monitorująca osoby niesamodzielne


Świadczenie usług opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych ma na celu diagnozowanie, leczenie chorób i urazów, profilaktykę, badania i konsultacje, poprawiając dostęp pacjentów do usług medycznych, niezależnie od miejsca ich pobytu.

Czytaj więcej

ręce senior laska pomoc kula

"Na dostępnej ścieżce"  standard znakowania tras rekreacyjno sportowych nordic walking dla osób z dysfunkcjami wzroku


W latach 2020-2021 zrealizowany został projekt Na dostępnej ścieżce, w wyniku którego powstał standard znakowania dostępnych tras rekreacyjno-sportowych nordic walking oraz została przygotowana trasa w Janikowie pod Oławą. Standard jest upowszechniany w ramach licencji. Na stworzonej trasie odbywają się m.in. zajęcia sportowe oraz cykliczne zawody ogólnopolskie z udziałem osób z dysfunkcją wzroku.

Czytaj więcej

ścieżka leśna droga las drzewa

Wdrożenie konstruktów poczucia przynależności i wykluczenia społecznego w realizacji cyklicznego projektu społecznego Szlachetna Paczka


Akcja Szlachetna Paczka oparta jest na zaangażowaniu wolontariuszy. Oprócz dostarczania paczek do rodzin, wolontariusze przygotowują się do spotkań z rodzinami, odwiedzają je, konsultują swoje decyzje o włączeniu lub nie danej rodziny do programu z innymi wolontariuszami oraz redagują opisy, dzięki którym darczyńcy mogą podjąć decyzję o przygotowaniu dla nich pomocy.

Czytaj więcej

dłonie ręce pomoc dobro palce

Koncepcja aktywizacji społecznej seniorów i optymalizacji oferty turystycznej dla osób 60+ uwzględniająca ich preferencje i możliwości finansowe


Celem zrealizowanych badań było określenie preferencji turystycznych seniorów, a na ich podstawie zaprojektowanie odpowiedniej dedykowanej oferty turystycznej. Zbadano także rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w podejmowaniu aktywności przez seniorów.

Czytaj więcej

senior ławka laska czapka turysta aktywność