gospodarka architektura budynek miedź gospodarka federacja naukowa budynek miedź

Diagnoza skali i wpływu dominacji głównych branż w obszarach monokultury gospodarczej regionów górniczych


Przeprowadzone badania dotyczyły ekonomicznych i socjologicznych skutków prowadzenia monokultury gospodarczej w regionach górniczych na przykładzie KGHM PM SA. Wyniki badań były podstawą dla prac koncepcyjnych w KGHM oraz samorządach lokalnych.

Czytaj więcej

kopalnia miedzi, wykopalisko, ciężarówki, piasek

Zadłużeni projekt analizujący poziom zadłużenia wśród Polaków


„Zadłużeni” to projekt zrealizowany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu wraz z Grupą KRUK. Przedsięwzięcie miało na celu podniesienie świadomości finansowej Polaków poprzez kampanię społeczną i dedykowane narzędzie internetowe.

Czytaj więcej

dług portfel pusty mężczyzna ręce biedak

Rozwiązania dla organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej w wyniku zmian społeczno-gospodarczych


Przeprowadzone badania i ekspertyzy pozwoliły wypracować i wdrożyć konkretne rozwiązania na rzecz rozwoju turystyki, w tym w zakresie planowania rozwoju turystyki, zarządzania kryzysowego, modyfikacji i rozszerzenia profilu działalności.

Czytaj więcej

turystyka kamienice gdańsk stare miasto

Narzędzie do oceny konkurencyjności zarządzania podmiotami gospodarki morskiej


Innowacyjny model potencjału logistycznego, który uwzględnia rzeczywiste dane przedsiębiorstw z basenu Bałtyku Południowego.

Czytaj więcej

 

Morze port statek woda ocean transporterowiec

Badania dotyczące skali i struktury zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej


Wieloletnie badania przeprowadzone wraz z Polską Izbą Ubezpieczeniową, mające na celu oszacowanie skali zjawiska przestępczości branży ubezpieczeniowej oraz zbadanie trendów i schematów występujących wyłudzeń i oszustw

Czytaj więcej

lupa umowa policy ubezpieczenie samochód papiery dokumenty

Model ekonometryczno-decyzyjny służący minimalizowaniu przeciętnych strat i prognozowaniu popytu w branży odzieżowej


Istotą opracowanego modelu jest możliwość określenia optymalnej wielkości zamówienia na dany wyrób.

Czytaj więcej

wieszaki białe odzież branża ubrania

Model efektywnego zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego


Badania longitudinalne przeprowadzone przez Profesorów Adama i Marka Jabłońskich miały na celu zbudowanie nowej teorii w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

Czytaj więcej

pociąg stacja tory kolejowe maszyna

Produkt ”Warta Klasyki” ubezpieczenie autocasco dedykowane właścicielom oldtimerów


Standardowe produkty ubezpieczeniowe nie mogą być wykorzystane do oceny ryzyka, wyceny wartości i ochrony samochodów zabytkowych. Projekt opisuje współpracę w zakresie opracowywania nowego typu produktu ubezpieczeniowego dla samochodów zabytkowych.

Czytaj więcej

samochód drzwi lusterko okno stare auto zabytek