bezpieczeństwo budynek niebo architektura budowla okna bezpieczeństwo budynek niebo architektura budowla okna

Narzędzia służące poprawie bezpieczeństwa informacji i ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych i podmiotach prywatnych


Projekt dotyczy wypracowania najważniejszych mechanizmów działania w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, na podstawie badań przeprowadzonych przed dr Klaudię Skelnik.

Czytaj więcej

ściana kamera budynek biurowiec architektura monitoring bezpieczeństwo

Projekt ”Bezpieczna Młodzież” wsparcie szkół i władz samorządowych w projektowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych


Badania przeprowadzone przez Prof. P. Mickiewicza nt. bezpieczeństwa społeczności lokalnych i realizowany cyklicznie projekt ”Bezpieczna młodzież” mają nowatorski charakter i ukazują odpowiedzialność decydentów instytucji publicznych za bezpieczeństwo.

Czytaj więcej

dziecko chłopiec widok niebo słońce