schody współpraca lingwistyka pomarańcz orange schody współpraca lingwistyka pomarańcz orange

Innowacyjne gry kooperacyjne rozwijające biegłość językową i komunikację międzykulturową w edukacji i biznesie


Projekt, polegający na podniesieniu jakości metod i narzędzi dydaktycznych, poprzez projektowanie i wdrażanie innowacyjnych gier kooperacyjnych, rozwijających wybór kompetencji cennych na rynku pracy XXI wieku

Czytaj więcej

Game-IT projekt Erasmus+

Słowniki odmian języka potocznego w angielszczyźnie amerykańskiej i brytyjskiej


Opracowane słowniki są pierwszymi w Polsce pozycjami, poświęconymi  brytyjskim i amerykańskim potocznym wyrażeniom, stosowanym na co dzień, zarówno w krajach, z których te wyrażenia pochodzą jak i wszędzie tam, gdzie występuje język angielski. Słowniki mają swoje zastosowanie w obszarach edukacji, kultury oraz praktyki zawodowej lingwistów i tłumaczy.

Czytaj więcej

słownik książka tekst dane