Opis kierunku

Na tym kierunku możesz wybrać:

 

Studia niestacjonarne w salach wykładowych.

W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami osobiście w salach wykładowych w Chorzowie lub Katowicach.

 

LUB

 

Studia w formule online (synchronicznie)

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

realizacja online i tradycyjnie
Kierunek realizowany w partnerstwie

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z Chorzowa, Poznania, Szczecina i Warszawy. 

studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Dbałość o bezpieczeństwo wykonywania obowiązków ustawowo spoczywa na pracodawcy, dlatego eksperci z zakresu BHP nie powinni obawiać się kłopotów z zatrudnieniem. Szeroka wiedza z tego zakresu pomaga nie tylko trzymać się przepisów prawa i minimalizować koszty ewentualnych wypadków, ale też podnosi jakość pracy. Od 01 lipca 2005 r. osoba pełniąca dotąd obowiązki starszego inspektora, specjalisty do spraw bhp, starszego specjalisty do spraw bhp oraz głównego specjalisty do spraw bhp w zakładowej służbie bezpieczeństwa, a niemająca wyższego wykształcenia kierunkowego, jest zobowiązana do podniesienia wykształcenia, kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

 

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

CEL STUDIÓW:

 • Uzyskanie kwalifikacji koniecznych do pełnienia różnych funkcji w służbie bhp,
 • podniesienia kwalifikacji wymaganych na niektórych stanowiskach służby bhp
 • poszerzenie kompetencji skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, minimalizując ryzyko wypadków i podnosząc jakość pracy pracowników.
SP

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas!

 

Zapytaj o studia podyplomowe

.

Co zyskujesz?

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, podczas których wykładowcy stosują nowoczesne formy przekazu.

Zdobędziesz umiejętność:

 •  zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy
 • przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • kontrolowania i oceniania stanu BHP w zakładzie,
 • oceny i pomiaru stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego stanowiska pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzenia właściwych szkoleń w zakresie BHP,
 • przygotowania odpowiedniej dokumentacji BHP w zakładzie,
 • oceny i udzielania pomocy w zdarzeniach nagłych, takich jak: wypadek, pożar, etc.
 • właściwego doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, posługiwania się system informatycznym wspomagającym prowadzenie dokumentacji BHP, oceny ryzyka i dobór środków ochrony pracowników

 

Masz możliwość wzięcia udziału w dodatkowo płatnym 50-godzinnym kursie metodyczno-szkoleniowym, który daje uczestnikom uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie BHP – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla kogo?

​​Studia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) są skierowane do absolwentów różnych kierunków i stopni szkół wyższych. Celem tych studiów jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

 

Kto może skorzystać z tych studiów? Oto adresaci:

 1. Absolwenci różnych kierunków: Niezależnie od tego, czy ukończyłeś studia humanistyczne, techniczne czy medyczne, możesz zdecydować się na studia z BHP. To otwiera nowe możliwości i umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy.
 2. Osoby pracujące w służbie BHP: Studia te są idealne dla pracowników już zaangażowanych w dziedzinę bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomogą w dalszym rozwoju zawodowym i poszerzeniu kompetencji.
 3. Osoby spoza branży: Jeśli nie masz doświadczenia w BHP, ale jesteś zainteresowany tą dziedziną, studia mogą być świetnym sposobem na zdobycie nowej specjalności zawodowej.

Warto podkreślić, że studia z BHP mogą otworzyć przed Tobą drzwi do różnych środowisk pracy i umożliwić aktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 25 kwietnia
czesne już od
230 zł
180 zł
miesięcznie

Zapisując się do 25 kwietnia, zyskujesz 1200 zł, dzięki: 

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskacsz jeszcze więcej 1400  zł: 

 • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 230 zł

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

 
Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 215
Liczba zjazdów: 14
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Adam Chodyniecki
Adam Chodyniecki

Trener szkoleń zawodowych, główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej.

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.merito.pl
Tel.: +32 349 84 78 +48 602 279 894

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF