Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do studiów podyplomowych ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

dofinansowanie z BUR

Baza Usług Rozwojowych (BUR) została stworzona z myślą o potrzebach przedsiębiorców i pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

BUR to platforma online za pośrednictwem której możesz jako przedsiębiorca wybrać i zgłosić siebie oraz swoich pracowników na studia podyplomowe i szkolenia. Szczegóły znajdziesz na Baza Usług Rozwojowych - PARP

 

W województwie śląskim realizowane są projekty:

 • Rozwój zielonych kompetencji poprzez usługi rozwojowe
 • Zielone - Umiejętności - Kompetencje - Kwalifikacje - wsparcie rozwojowe osób dorosłych subregionu południowego w procesie transformacji
 • Zielony Śląsk – szkolenia i studia podyplomowe w subregionie centralnym
 • Zielone kompetencje dla podregionu rybnickiego
 • Śląski Okręg Szkoleniowy - subregion centralny
Studenci
 • Usługi rozwojowe - dotacje na szkolenia i studia podyplomowe
 • Wsparcie osób dorosłych z subregionu centralnego województwa śląskiego w zakresie nabywania zielonych kompetencji/kwalifikacji
 • Przepis na Rozwój - kompetencje i kwalifikacje dla sprawiedliwej transformacji Subregionu Centralnego
 • Podniesienie kompetencji mieszkańców województwa śląskiego
 • Śląski Okręg Szkoleniowy - subregion południowy
 • Zielone Śląskie
 • Śląski Okręg Szkoleniowy - subregion zachodni
 • Zielona przyszłość dla Śląska
 • Subregion centralny inwestuje w zielone umiejętności
 • Graj po zielone z Akademią Śląską
 • LOK-uj w swoją przyszłość! Program usług rozwojowych w subregionie centralnym województwa śląskiego
Studenci

Poziom dofinansowania

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95% kosztów usługi rozwojowej

 

Kwota dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • maksymalnie 10 000 zł na studia podyplomowe na osobę.

Czas trwania projektu 

 • Czas trwania jest zależny od projektu. Planowane zakończenie większości projektów to 31.12.2026 r.
sp
Dla kogo przeznaczone są środki z projektu?

W województwie śląskim realizowanych jest 16 projektów skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje/umiejętności zawodowe lub nabyć nowe kwalifikacje.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektów oraz adresy operatorów, znajdują się na stronie PARP

wyświetl szczegóły

studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Ważna informacja

Uniwersytet WSB Merito Chorzów jest Filią Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, dlatego wszystkie usługi rozwojowe przypisane są do uczelni poznańskiej.

 • W przypadku usług realizowanych tradycyjnie, w BUR zostało podane miasto, w którym będą odbywać się zajęcia.
 • W przypadku usług realizowanych online, zajęcia prowadzone są za pośrednictwem MS Teams.

Krok 1.

 • Zapisz się na studia podyplomowe lub szkolenie na stronie Uniwersytet WSB Merito Chorzów.
 • Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz studia podyplomowe lub szkolenie realizowane przez Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Jeżeli nie znajdziesz swojego kierunku, skontaktuj się z nami i sprawdź możliwość zamieszczenia go w BUR.
 • Możesz również zamówić u nas dedykowaną usługę dla Twojej firmy. Zapotrzebowanie na dedykowaną usługę zgłoś na adres e-mail:

 rekrutacja.sp@chorzow.merito.pl

 

 

Krok 2.

 

Wygeneruj Kartę Usługi z BUR i zgłoś się do wybranego przez siebie operatora.

Krok 3.

Wejdź na stronę wybranego operatora. Zapoznaj się z wymaganymi dokumentami i wnioskami oraz dostarcz je do operatora, u którego będziesz się starać o dofinansowanie.  

Krok 4.

Po podpisaniu umowy zarejestruj się w BUR jako uczestnik. 

 1. Pamiętaj, że korzystając z dofinansowania poprzez BUR obowiązuje cena katalogowa studiów podyplomowych (bez zniżki absolwenckiej). 
 2. Pamiętaj, że uzyskane dofinansowanie działa na zasadzie refinansacji usługi, czyli opłacasz usługę z własnych środków, a po jej zakończeniu uzyskujesz zwrot dofinansowania.

Krok 5.

Po zakończeniu usługi studiów podyplomowych należy w ciągu 7 dni ocenić zakończoną usługę. To jeden z warunków uzyskania refundacji.

Krok 6.

Koperta 

Po zakończeniu usługi zgłoś zapotrzebowanie na następujące dokumenty do Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń: fakturę VAT za studia podyplomowe lub szkolenie, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe oraz zaświadczenie o ukończeniu studiów.  

 

Prześlij do Operatora, z którym podpisałeś umowę na usługę następujące dokumenty: wniosek o rozliczenie usług rozwojowych, dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe, potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe, zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej, ankietę oceniającą usługi rozwojowe.  

 

Wszystkie wyszczególnione wyżej dokumenty prześlij do Operatora nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia usługi rozwojowej. 

Palec

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami