Zniżki dla absolwentów

Postanowiłeś kontynuować naukę w Uniwersytecie WSB Merito Chorzów? Zobacz na jakie udogodnienia finansowe możesz liczyć jako absolwent.

Program Firma

Program Firma stworzony został dla przedsiębiorstw, które dbają o rozwój swoich pracowników. Firmy, które wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki szybko się zwraca i procentuje, mogą liczyć na pakiet korzyści oferowany przez Uniwersytet WSB Merito Chorzów.

System upustów cenowych
Elastyczne podejście, zarówno do konstruowania programu i metodologii nauczania, a także do kształtowania polityki cenowej ma na celu możliwie najlepsze dopasowanie do potrzeb firm działających na rynku. System upustów gwarantuje przedsiębiorcom kształcącym lub kierującym na studia swoich pracowników stałe oraz negocjowane zniżki na studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie. 
W ramach KFS możesz rozliczyć:

  • kursy i studia podyplomowe 
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, możesz otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia. Większe firmy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%.

 

Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności.


Szczegółowe informacje

 

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 26 czerwca
czesne już od
230 zł
185 zł
miesięcznie

Zapisując się do 26 czerwca, zyskujesz 1200 zł, dzięki: 

  • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskacsz jeszcze więcej 1400  zł: 

  • 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 185 zł