Studia w formule online (synchronicznie).
 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito z Chorzowa, Poznania, Szczecina, Warszawy i Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Gwarantujemy pełną zgodność z przepisami prawa i najwyższe standardy edukacyjne.

.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 890 z późniejszymi zmianami). 

.

Mimo że zaburzenia ze spektrum autyzmu są coraz sprawniej diagnozowane, specjaliści nadal spotykają się z oporem w tym zakresie zarówno ze strony rodziców dzieci, jak i ze strony placówek oświatowych. 

Dlatego tak ważna staje się dziś wiedza na ten temat, umiejętność nie tylko diagnozowania, ale i przeprowadzenie dziecka ze specjalnymi potrzebami przez proces wzrastania i nauki w jego określonych warunkach. 

 

Studenci

Studia na tym kierunku przygotowują pedagogów, nauczycieli i terapeutów do skutecznego niesienia pomocy rodzinom wychowującym dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, odkrywaniu drogi do samodzielności podopiecznego i bezpiecznego przejścia przez placówki oświatowe, a także pokonywania trudności i we wzmacnianiu rodziny.   

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Cel studiów: 

 • Poszerzenie wiedzy uczestników studiów o informacje dotyczące specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.  
 • Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych.  
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym.  
 • Uwrażliwienie uczestników na wczesne symptomy spektrum autyzmu.  
 • Przygotowanie uczestników do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.  
 • Przygotowanie uczestników do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka ze spektrum autystycznym w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.  
 • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.  

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, w oddziałach integracyjnych i specjalnych.

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Chcesz skorzystać z dofinansowania Bazy Usług Rozwojowych?

Sprawdź nasze usługi w BUR: Wyszukiwarka usług - Baza Usług Rozwojowych - PARP 


Jeśli nie możesz znaleźć usługi, która Cię interesuje, skontaktuj się z nami, a wprowadzimy ją specjalnie dla Ciebie!

Napisz: rekrutacja.sp@chorzow.merito.pl

dofinansowanie z BUR

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas!

 

Zapytaj o studia podyplomowe

.

Co zyskujesz?

 • Studia umożliwią nabycie umiejętności w zakresie wyzwalania potencjału osób ze spektrum zaburzeń autystycznych na każdym etapie ich życia od wczesnego wspomagania do dorosłości.  
 • Uczestnicy nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko ze spektrum autystycznym i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.  
 • Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autystycznym.  

Dla kogo?

 • Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.  
 • Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.  
 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób ze spektrum autystycznym.  

Praktyczny charakter studiów

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych. 

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
230 zł
207 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 800 zł, dzięki: 

 • 400 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej 1000  zł: 

 • 600 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały okres studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 185 zł

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Liczba miesięcy nauki: 13
Liczba godzin: 390 + 180 godz. praktyk + 60 godz. zajęć w formie e-learningu
Liczba zjazdów: 21
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Iwona Łukasiewicz
dr Alina Stosor
Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Metodyk -...

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

dr Alina Stosor

Zawodowo pasjonuje ją nauczenie dzieci z niepełnosprawnościami a także problematyką rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel w szkole specjalnej w klasach dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną, a także jako...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
 • so: 08:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF