Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku akademia profesjonalnego coacha

Liczba miesięcy nauki: 8
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 8
Liczba semestrów: 2
Etyka i specyfika pracy coacha o międzynarodowych standardach ICF
(20 godz.)

Na warsztatach dowiesz się, czym jest coaching i na czym polega zawód coacha. Poznasz rodzaje coachingu, rolę coacha, standardy pracy i kluczowe umiejętności ważne w tej profesji. Poznasz kodeks etyczny ICF oraz ścieżki akredytacji tak, aby zaplanować własny proces rozwoju. Zobaczysz i doświadczysz, jak wygląda sesja coachingowa i będziesz wiedział, jak zaplanować proces coachingowy. Poznasz pierwsze narzędzia. Będzie czas na interakcję w grupie z innymi uczestnikami zajęć. 

Budowanie relacji coachingowej i tworzenie układu klient – coach
(10 godz.)

To warsztaty rozwoju umiejętności budowania zaufania i relacji z osobą, której udzielasz wsparcia. Dowiesz się, jak tworzyć układ coachingowy, jak otwierać sesję coachingu i prowadzić proces. Odkryjesz, co jest Twoją mocną stroną w budowaniu kontaktu, co go zrywa, a co buduje. Przyjrzysz się pozycjom percepcyjnym, postawie coacha w kontakcie z klientem, poszerzysz: obserwowanie, słuchanie, empatyczne czucie. 

Coaching wielopoziomowy
(10 godz.)

Te warsztaty to poznanie fundamentalnych modeli, za pomocą których patrzysz na świat. Rozpoznawanie tych modeli daje wiele wskazówek do wspierania w rozwoju. Nauczysz się: dobierać narzędzia coachingowe adekwatne do poziomu neurologicznego, na jakim przeprowadzasz klienta przez zmianę – praktycznych metod pracy na poziomie środowiska, zachowań, umiejętności, przekonań, wartości i tożsamości. 

Modele sesji, narzędzia i kompetencje coacha
(20 godz.)

Dowiesz się, jak powinna wyglądać sesja coachingowa i jak ją prowadzić, by coaching był skuteczny. Poznasz strukturę i poszczególne etapy rozmowy. Poznasz modele pracy z celem. Odkryjesz, co cię wspiera w słuchaniu innych, jak zadawać pytania i jakim językiem się posługiwać. Poszerzysz obecność coachingową, wyrażanie uznania i komunikację bezpośrednią. Przyjrzysz się narzędziom coachingowym w kontekście pracy mózgu. 

Coaching menedżerski
(20 godz.)

Dowiesz się, na czym polega coaching w organizacjach, na czym polega rola coacha wewnętrznego i zewnętrznego, jak wspierać liderów we wdrażaniu elementów coachingu w ich codziennej pracy tak, aby podnosić efektywność działań i motywację pracowników. 

Coaching zespołów TCI
(20 godz.)

Odkryjesz, co odróżnia zespoły przynoszące wyniki od tych, które są mniej skuteczne. Zapoznasz się z zagadnieniami toksyn komunikacyjnych, faz procesu grupowego oraz matrycy kompetencji zespołu. Ćwiczenia wprowadzą Cię w tajniki Team Coachingu, jego założenia i sposoby pracy. 

 

Coaching dla liderów
(20 godz.)

Dowiesz się jak coachingowo wspierać liderów w wyzwaniach, z którymi się mierzą: na gruncie osobistej odpowiedzialności, dbania o relacje oraz zarządzania sytuacjami konfliktowymi. Rozwiniesz umiejętność towarzyszenia w radzeniu sobie z odpowiedzialnością za zespół i decyzje. Poznasz jakie konsekwencje niesie ze sobą proces wypalenia zawodowego dla lidera i organizacji.  

Coaching Wellbeing
(20 godz.)

Poznasz główne aspekty coachingu wellbeing, dowiesz się, jaka jest jego rola w procesie zarządzania, wsparcia i zmian. 
Poznasz i doświadczysz wybranych narzędzi lub modeli budujących i utrzymujących wellbeing.  
Przeglądniesz najbardziej popularne koncepcje, trendy, praktyki rynkowe. Między innymi - work life integration, psychologia pozytywna, model odporności psychicznej, model PERMA, FLOW itp.

Integracja umiejętności coacha
(10 godz.)

Test wiedzy, inspirujące prezentacje, integracja Twoich mocnych stron.

Superwizje i mentoring
(10 godz.)

Sesja integrująca nabytą wiedzę i umiejętności. Podczas tego spotkania otrzymasz wysokiej jakości informację zwrotną od trenerów prowadzących studia na temat Twojego potencjału jako coacha.

Warunki zaliczenia

Raporty z praktyki coachingowej, nagranie sesji coachingowej, test wiedzy na zakończenie, superwizja umiejętności, prezentacja na forum.

 

Dla uczestników, którzy  chcą otrzymać certyfikat ukończenia kursu ACSTH pozwalający na przystąpienie do egzaminu  wymagana jest dodatkowo obowiązkowa obecność na następujących przedmiotach:

  • Etyka i specyfika pracy coacha ICF 
  • Modele sesji, narzędzia i kompetencje coacha 
  • Integracja umiejętności coacha 
  • Superwizje i mentoring