Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:             

 • Standardy rachunkowości
 • System finansów publicznych
 • Portfel inwestycyjny
 • Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna
 • Nadzór mikroostrożnościowyy i zarządzanie instytucjami rf
 • Rachunek kosztów
 • Ekonomia globalna
 • Elementy prawa finansowego
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Komunikacja i negocjacje w biznesie
 • Rachunkowość zarządcza
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym II
 • BHP
 • Język obcy

Przedmioty specjalnościowe:  

 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe