Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • Nauczysz się stosowania w biznesie przepisów prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, prawa pracy i prawa międzynarodowego.
 • Dowiesz się, jak interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wchodzenia na nowe rynki, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych.
 • Poznasz sposoby obsługi spółek prawa handlowego i organów tych spółek, takich jak rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników.
 • Pojmiesz  znaczenie pojęć takich jak: projekt, proces, cel, wskaźnik efektywności, zespół, lider.
 • Będziesz potrafił przygotować umowy w obrocie gospodarczym.
mozaika-finanse-rachunkowosc

Praca dla Ciebie

 • asystent radcy prawnego
 • asystent w kancelarii prawnej
 • asystent zarządu
 • kierownik biura zarządu
 • specjalista ds. nadzoru właścicielskiego
 • administrator lub asystent projektu
 • specjalista ds. administracji
koszula

Opinie

beata-gdak

„Zarządzanie dużym przedsiębiorstwem, małą firmą czy finansami wymaga rzetelnej wiedzy prawniczej. Ignorantia iuris nocet – wie o tym każdy, kto prowadził choćby jednoosobową działalność gospodarczą. Studia na specjalności prawo i zarządzanie dają absolwentom gruntowną wiedzę z szeroko rozumianego prawa, przygotowują w obszarze zarządzania, kształtując jednocześnie umiejętności niezbędne na przykład do kierowania firmą czy pełnienia funkcji kierowniczych.”

dr Beata Gdak

Prodziekan Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Naszymi partnerami biznesowymi są m.in.: Fundusz Górnośląski, Koleje Śląskie, JJM Poloska, Gliwickie Zakłady Usług Górniczych, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.
 2. W trakcie studiów będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności w branży, z którą wiążesz swoje plany zawodowe. Jeżeli interesują Cię nowe technologie, możesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie obsługi prawnej branży IT, a jeśli pracujesz aktualnie w turystyce, nauczysz się stosować regulacje prawne specyficzne dla tej branży.
 3. Po ukończeniu kierunku absolwent może zdobyć dyplom magistra nie tylko na studiach prawniczych. Może pogłębiać wiedzę także na studiach z zakresu zarządzania, marketingu czy administracji, zdobywając w ten sposób drugi zawód.
prawo-zarzadzanie

Program studiów

Przedmioty specjalnościowe (realizowane od II roku studiów): 

 • Biznesplan
 • Kierowanie zespołem
 • Psychologia biznesu
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Połączenia, przejęcia i przekształcenia spółek
 • Prawo bankowe
 • Prawo wekslowe
 • Kultura organizacyjna firmy
 • Public relations

Oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów kierunku Prawo w biznesie.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Rafał Sołtysik
Maciej Banasik
Andrzej Cichy
Mikołaj Darmosz
Agnieszka Dudek-Niestrój
Robert Król
Aleksandra Makarucha
dr Iwona Napłoszek
dr Dariusz Olesiński
Maciej Thorz
dr hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ
mgr Rafał Sołtysik

Menedżer kierunku prawo w biznesie. Swoje doświadczenie zdobywał początkowo w sądzie rejonowym, a następnie w ramach pracy w jednostce budżetowej Miasta Katowice, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach oraz w ramach działań wykonywanych jako radca prawny.

Zawodowo pasjonuje...

dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze...

dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia,...

mgr Mikołaj Darmosz

Asesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Zawodowo pasjonuje się postępowaniem egzekucyjnym w administracji, ogólnym postępowaniem administracyjnym, postępowaniem podatkowym, postępowaniem przed sądami administracyjnymi, a także podatkami i zagadnieniami z zakresu...

mgr Artur Dubiel

Asystent w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa WSB, koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, wydawca serwisów grupy MIL.link, resortowy instruktor, weteran, doktorant wojskowej uczelni. Uczestnik spotkań eksperckich oraz Strategicznego Forum Bezpieczeństwa przy Biurze...

mgr Agnieszka Dudek-Niestrój

Swoje doświadczenie zdobywała w trakcie licznych praktykach w działach prawnych jednostek samorządu terytorialnego oraz w prokuraturze. W ramach pracy w kancelarii radców prawnych przez kilka lat wspierała obsługę prawną dużej spółki z branży górniczej.  Posiada kilkuletnie...

dr Marcin Jałowiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich,...

r. pr. dr Robert Król

Doktor nauk prawnych o specjalizacji prawo gospodarcze prywatne (rozprawa doktorska w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego). Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Autor artykułów w renomowanych czasopismach naukowych m.in. w...

dr Aleksandra Makarucha

Menedżer kierunku biznes i administracja oraz kierunku administracja publiczna. Ponadto, kierownik Zakładu Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito Chorzów.

Orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej....

dr Iwona Napłoszek-Szopa

Od 2003 roku jest związana z katowicką firmą szkoleniową Exbis, która prowadzi warsztaty edukacyjne dla firm. Swoje doświadczenie biznesowe zdobywała jako koordynator, trener, przedsiębiorca, a obecnie partner zarządzający. W WSB jest wykładowcą na kierunku Psychologia w biznesie,...

dr Dariusz Olesiński

Doktor nauk humanistycznych, filozof i psycholog. Jego zainteresowania badawcze związane są z filozofią antyczną oraz pograniczem zagadnień psychologii i filozofii, z uwzględnieniem ich aspektu rozwojowo-psychoterapeutycznego. Obszary aktywności dydaktycznej dotyczą m.in. etyki biznesu,...

mgr Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

mgr Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie...

dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ

Doświadczenie zawodowe zdobywał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu.

Zawodowo pasjonuje się: aksjologią, etyką biznesu, filozofią techniki (szczególnie zagadnieniami związanymi z AI – sztuczną inteligencją),...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
koleje-slaskie
jjm-polska
Gliwicki-Zaklad-Uslug-Gorniczych
Ślązak, Zapiór i Partnerzy

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.merito.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF