Co zyskujesz studiując pedagogikę w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie, czyli zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

 


Sprawdź także kierunek studiów jednolitych magisterskich - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. 
Pedagogika

Będziesz uczestniczyć w zajęciach mających charakter praktyczny, nastawionych głównie na zdobycie potrzebnych umiejętności. W tym zawodzie umiejętności miękkie to podstawa, dlatego kładziemy na nie spory nacisk. Dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

 

Dzięki szeroko zakrojonemu programowi Partnerstwa Biznesowego, część zajęć będziesz odbywać w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych, a także w pracowni pedagogicznej.

Wykładowcy to praktycy, którzy pracują m.in. w placówkach oświatowych, ale także w korporacjach i firmach szkoleniowych. Wielu prowadzi też własny biznes. Dzięki temu możesz dostrzec szeroki wachlarz możliwości, które niesie ze sobą ten kierunek.

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Wybór specjalności zaprojektowanych odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

Studia pedagogiczne dają szerokie możliwości na rynku pracy. Zawsze będą potrzebni ludzie potrafiący pomagać w trudnym procesie wychowania i rozwoju człowieka od urodzenia do późnej starości. Umiejętności zdobyte na studiach pedagogicznych przydadzą się również w każdej pracy z ludźmi – czy to w świecie marketingu i sprzedaży, finansów, szkoleń, organizacji eventów, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie.

Jeśli chcesz pracować w placówkach oświatowych wybierz jedną ze specjalności: Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z elementami pomocy społecznej lub Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią zajęciową, które nadają uprawnienia pedagogiczne. 

 

 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Będziesz studiować zgodnie z najnowszymi trendami w Polsce i na świecie a podczas zajęć i organizowanych wydarzeń spotkasz się z autorytetami z dziedziny pedagogiki.

Warsztatowe podejście do nauki pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie, czym tak naprawdę jest pedagogika. Współpraca z innymi przy tworzeniu wspólnych projektów doskonale przygotowuje do realiów tego zawodu.

 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

W czasie studiów nauczysz się skutecznej komunikacji, rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych. Dowiesz się także, jak wspierać rozwój osób z niepełnosprawnościami.

Kto, jeśli nie pedagog, lepiej zdaje sobie sprawę z tego, co jest potrzebne w procesie nauki. My stawiamy na obcowanie z ekspertami i poznawanie tego zawodu od podszewki.

Organizacja
zajęcia prowadzone przez praktyków
Uścisk dłoni
wizyty studyjne i zajęcia terenowe

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 3 stycznia
czesne już od
375 zł
308 zł
miesięcznie

Zapisując się do 3 stycznia, zyskujesz: 

 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która jest rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

Czesne już od 375 zł 308 zł miesięcznie! Wpisowe 0 zł.   

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 375 zł/mies. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Barbara Grajerz

Zdecydowałam się na studia, bo chciałam się przekwalifikować. Do wyboru uczelni podchodziłam bardzo ostrożnie. Znam wiele osób, które uczyło się w WSB i wszyscy wypowiadali się dobrze o tym miejscu. Dzięki dodatkowym szkoleniom i warsztatom mogę stale rozwijać się. W swój potencjał uwierzyłam po otrzymaniu stypendium za wyniki w nauce. Zdałam sobie wtedy sprawę, że dzięki pracy i systematyczności mogę osiągać więcej. Pomimo tego, że jestem mamą dwójki dzieci i na co dzień pracuję zawodowo.

Barbara Grajerz

Studentka WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Opanujesz sztukę skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
Nauczysz się stosować innowacyjne metody pracy z wychowankami i podopiecznymi
Będziesz wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych
Opanujesz projektowanie programów edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Poznasz metody diagnozowania indywidualnych predyspozycji młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodu
studenci
Nauczysz się chronić nieletnich i młodocianych przed wpływami patologicznego środowiska
Studenci

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 308 zł 375 zł
od 308 zł 375 zł
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna
Niestacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona

Program studiów

 • Psychologiczne uwarunkowania pracy pedagoga
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Pedagogika specjalna
 • Metody diagnozy psychopedagogicznej
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Andragogika
 • Metody badań pedagogicznych
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Historia wychowania
 • Emisja głosu
 • Współczesne kierunki wychowania
 • Psychologia rozwojowa człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy komunikacji
 • Wyzwania rynku pracy
 • Podstawy prawa
 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym
 • BHP
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Język obcy
 • Filozofia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Metodyka pracy projektowej
 • Podstawy ekonomii
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Język Polski

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Iwona Łukasiewicz
Andrzej Cichy
mgr Aleksandra Duda - Kwaśniewicz
Małgorzata Gałan
Gabriela Kowalska
Małgorzata Kozak Buchalik
Beata Kozioł
Piotr Krzyszczyk
dr Agnieszka Majewska-Kafarowska
Aleksandra Maskiera
dr Radosław Molenda
Edyta Sadowska
Jacek Stypa
Iwona Tyrna-Łojek
Bogumiła Urban
prof. nadzw. Iwona Wagner
Dr Wojciech Zając
Maria Zegarlicka-Poręba
Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Metodyk -...

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną,...

dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia,...

mgr Aleksandra Duda - Kwaśniewicz

Absolwentka kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego o specjalności nauczyciel języka angielskiego, a także Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu współpracującego z PT TEPIS i STP . Nauczyciel języka angielskiego z ponad dwudziestoletnim stażem, Egzaminator Państwowy...

Małgorzata Gałan

Zawodowo pasjonuje się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w czasie pracy w Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi zajęcia metodyki wychowania przedszkolnego, pedagogiki  w zakresie...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

dr Gabriela Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo pasjonuje się pomocą edukacyjną, terapeutyczną i diagnostyczną osób terminalnie i przewlekle chorych, problemem wykluczenia społecznego czy organizacją pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnością.

mgr Małgorzata Kozak Buchalik

Zawodowo pasjonuje się psychodietetyką, zastosowaniem eeg biofeedback, technikami integrującymi Emocje, Mózg, Ciało. Swoje doświadczenie zdobywała udzielając wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom biorącym udział w projektach realizujących m.in. takie...

mgr Beata Kozioł

Pracuje jako psycholog w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi gabinet psychologiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podczas  pracy z...

mgr Piotr Krzyszczyk

Nauczyciel dyplomowany, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela: od szkoły podstawowej poprzez liceum, technikum do Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie. Na WSB zajmuje się poza prowadzeniem zajęć z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, wirtualnych...

dr Agnieszka Majewska-Kafarowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zawodowo zajmuje się rozwojem człowieka w cyklu życia oraz kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami starzenia się i starości. NA Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z  andragogiki, edukacja dorosłych, pedagogiki...

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

mgr Aleksandra Maskiera

Zawodowo zajmuje się efektywną nauką, psychoterapią, kompetencjami społecznymi i psychologią rozwojową. Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, automotywacji czy procesu poznawczego.


Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w...

dr Radosław Molenda

Psycholog, pracownik Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni pracownik tegoż wydziału oraz Akademii WSB. Zajmuje się problematyką zarządzania wiedzą, znaczeniem mentoringu oraz zagadnieniami związanymi z...

mgr Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

mgr Jacek Stypa

Magister filologii angielskiej, wykładowca akademicki, lektor mający za sobą lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i fachowego. Cyberentuzjasta śledzący rozwój nowych technologii i ich wpływu na społeczny wymiar funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju...

mgr Bogumiła Urban

Menedżer Kierunku i Kierownik Zakładu Dydaktycznego Marketing i Sprzedaż.


Posiada wieloletnie doświadczenie w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w tym w branży lotniczej oraz reklamowej.


Była odpowiedzialna za rozwój marketingu w Międzynarodowym Porcie...

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja,...

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik,...

Maria Zegarlicka-Poręba

Psycholog , psychoterapeuta, ukończone 5-letnie całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodziny Psychiatrii CM UJ w Krakowie, nabywała umiejętności w wielu ośrodkach szkoleniowych i terapeutycznych. Od 1998r. zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej....

mgr Kamil Zieliński

Psycholog i trener biznesu. Kierownik programowy i menedżer kierunku Psychologia w biznesie. Aktywny przedsiębiorca. Autor książek „Psychoefekty. 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na Twoje życie” oraz "Psychokompetencje. 10 psychologicznych supermocy, które warto...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
senior-residence
unikat
zsi
zstoio
MP-nr34
omega
integracyjne-przedszkole
Sokrates
Szkoła podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka z oddziałami dwujęzycznymi w Chorzowie
PODN Wodzisław Śląski
Stowarzyszenie serdeczni
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.merito.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF