Co zyskujesz studiując pedagogikę w WSB?

.

Kierunek pedagogika możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Jest to kierunek studiów licencjackich. Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, zajęcia będziesz mieć od wtorku do czwartku a jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 


Pedagogika to kierunek dla osób otwartych, które chcą profesjonalnie troszczyć się o innych - praca z ludźmi to wyzwanie i duża odpowiedzialność. Studia pedagogiczne dają szerokie możliwości na rynku pracy. Zawsze będą potrzebni ludzie potrafiący pomagać w trudnym procesie wychowania i rozwoju człowieka od urodzenia do późnej starości.

Wykładowcy to praktycy, którzy pracują m.in. w placówkach oświatowych, ale także w korporacjach i firmach szkoleniowych. Wielu prowadzi też własny biznes. Dzięki temu możesz dostrzec szeroki wachlarz możliwości, które niesie ze sobą ten kierunek.


 

Sposób realizacji studia hybrydowe

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. 
Pedagogika

Będziesz uczestniczyć w zajęciach mających charakter praktyczny, nastawionych głównie na zdobycie potrzebnych umiejętności. W tym zawodzie umiejętności miękkie to podstawa, dlatego kładziemy na nie spory nacisk. Dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

 

Umiejętności zdobyte na studiach pedagogicznych przydadzą się również w każdej pracy z ludźmi – czy to w świecie marketingu i sprzedaży, finansów, szkoleń, organizacji eventów, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. 

 

Jeśli chcesz pracować w placówkach oświatowych wybierz jedną ze specjalności: Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z elementami pomocy społecznej lub Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią zajęciową oraz Pedagogika korekcyjna i Pedagogika resocjalizacyjna.

 

Studia I stopnia na wskazanych specjalnościach to pierwszy krok do tego, aby w przyszłości móc podjąć zatrudnienie w placówkach oświatowych. Aby uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy w systemie oświaty konieczne jest ukończenie studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku pedagogika. 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

W czasie studiów poznasz różne narzędzia i metody efektywnego uczenia i wychowywania. W zależności od wybranej specjalności zrozumiesz specyfikę i metodykę pracy pedagogicznej w konkretnym obszarze - nauczyciela, wychowawcy, terapeuty pedagogicznego czy pedagoga resocjalizacyjnego.

 

Dzięki szeroko zakrojonemu programowi partnerstwa biznesowego, część zajęć będziesz odbywać w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych, a także w pracowni pedagogicznej.

 

Wybór specjalności zaprojektowanych odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy.

 

 

 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Będziesz studiować zgodnie z najnowszymi trendami w Polsce i na świecie a podczas zajęć i organizowanych wydarzeń spotkasz się z autorytetami z dziedziny pedagogiki.

Warsztatowe podejście do nauki pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie, czym tak naprawdę jest pedagogika. Współpraca z innymi przy tworzeniu wspólnych projektów doskonale przygotowuje do realiów tego zawodu.

 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

W czasie studiów nauczysz się skutecznej komunikacji, rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych. Dowiesz się także, jak wspierać rozwój osób z niepełnosprawnościami.

Kto, jeśli nie pedagog, lepiej zdaje sobie sprawę z tego, co jest potrzebne w procesie nauki. My stawiamy na obcowanie z ekspertami i poznawanie tego zawodu od podszewki.

Organizacja
zajęcia prowadzone przez praktyków
Uścisk dłoni
wizyty studyjne i zajęcia terenowe

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
395 zł
328 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.
 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł

Barbara Grajerz

Zdecydowałam się na studia, bo chciałam się przekwalifikować. Do wyboru uczelni podchodziłam bardzo ostrożnie. Znam wiele osób, które uczyły się na Uniwersytecie WSB Merito i wszyscy wypowiadali się dobrze o tym miejscu. Dzięki dodatkowym szkoleniom i warsztatom mogę stale rozwijać się. W swój potencjał uwierzyłam po otrzymaniu stypendium za wyniki w nauce. Zdałam sobie wtedy sprawę, że dzięki pracy i systematyczności mogę osiągać więcej. Pomimo tego, że jestem mamą dwójki dzieci i na co dzień pracuję zawodowo.

Barbara Grajerz

Studentka Uniwersytetu WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Opanujesz sztukę skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, a także rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
Nauczysz się stosować innowacyjne metody pracy z wychowankami i podopiecznymi
Będziesz wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych
Opanujesz projektowanie programów edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Poznasz metody diagnozowania indywidualnych predyspozycji młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodu
studenci
Nauczysz się chronić nieletnich i młodocianych przed wpływami patologicznego środowiska
Studenci

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł
Pedagogika korekcyjna
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł
Pedagogika resocjalizacyjna
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe: 

 • Psychologiczne uwarunkowania pracy pedagoga
 • Pedagogika specjalna
 • Metody diagnozy psychopedagogicznej
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Andragogika
 • Metody badań pedagogicznych
 • Teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania 
 • Historia wychowania
 • Emisja głosu
 • Edukacja cyfrowa i interaktywna
 • Współczesne kierunki wychowania
 • Psychologia rozwojowa człowieka
 • Psychologia społeczna
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika szkolna
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy komunikacji
 • Podstawy dydaktyki
 • Podstawy pedagogiki
 • Wyzwania rynku pracy
 • Podstawy prawa
 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym
 • BHP
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Język obcy
 • Filozofia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Metodyka pracy projektowej
 • Podstawy ekonomii
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Język Polski (tylko dla cudzoziemców)

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Iwona Łukasiewicz
Andrzej Cichy
mgr Aleksandra Duda - Kwaśniewicz
Małgorzata Gałan
Gabriela Kowalska
Małgorzata Kozak Buchalik
Beata Kozioł
Piotr Krzyszczyk
dr Agnieszka Majewska-Kafarowska
Aleksandra Maskiera
dr Radosław Molenda
Edyta Sadowska
Jacek Stypa
Iwona Tyrna-Łojek
Bogumiła Urban
prof. nadzw. Iwona Wagner
Dr Wojciech Zając
Maria Zegarlicka-Poręba
Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Metodyk -...

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną,...

dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia,...

mgr Aleksandra Duda - Kwaśniewicz

Absolwentka kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego o specjalności nauczyciel języka angielskiego, a także Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu współpracującego z PT TEPIS i STP . Nauczyciel języka angielskiego z ponad dwudziestoletnim stażem, Egzaminator Państwowy...

Małgorzata Gałan

Zawodowo pasjonuje się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w czasie pracy w Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi zajęcia metodyki wychowania przedszkolnego, pedagogiki  w zakresie...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

dr Gabriela Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo pasjonuje się pomocą edukacyjną, terapeutyczną i diagnostyczną osób terminalnie i przewlekle chorych, problemem wykluczenia społecznego czy organizacją pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnością.

mgr Małgorzata Kozak Buchalik

Zawodowo pasjonuje się psychodietetyką, zastosowaniem eeg biofeedback, technikami integrującymi Emocje, Mózg, Ciało. Swoje doświadczenie zdobywała udzielając wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom biorącym udział w projektach realizujących m.in. takie...

mgr Beata Kozioł

Pracuje jako psycholog w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi gabinet psychologiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podczas  pracy z...

mgr Piotr Krzyszczyk

Nauczyciel dyplomowany, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela: od szkoły podstawowej poprzez liceum, technikum do Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie. Na WSB zajmuje się poza prowadzeniem zajęć z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, wirtualnych...

dr Agnieszka Majewska-Kafarowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zawodowo zajmuje się rozwojem człowieka w cyklu życia oraz kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami starzenia się i starości. NA Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z  andragogiki, edukacja dorosłych, pedagogiki...

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

mgr Aleksandra Maskiera

Zawodowo zajmuje się efektywną nauką, psychoterapią, kompetencjami społecznymi i psychologią rozwojową. Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, automotywacji czy procesu poznawczego.


Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w...

dr Radosław Molenda

Psycholog, pracownik Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni pracownik tegoż wydziału oraz Akademii WSB. Zajmuje się problematyką zarządzania wiedzą, znaczeniem mentoringu oraz zagadnieniami związanymi z...

mgr Joanna Rurańska-Krężel

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.
 

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

mgr Jacek Stypa

Magister filologii angielskiej, wykładowca akademicki, lektor mający za sobą lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i fachowego. Cyberentuzjasta śledzący rozwój nowych technologii i ich wpływu na społeczny wymiar funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju...

mgr Bogumiła Urban

Menedżer Kierunku i Kierownik Zakładu Dydaktycznego Marketing i Sprzedaż.


Posiada wieloletnie doświadczenie w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki, w tym w branży lotniczej oraz reklamowej.


Była odpowiedzialna za rozwój marketingu w Międzynarodowym Porcie...

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja,...

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik,...

Maria Zegarlicka-Poręba

Psycholog , psychoterapeuta, ukończone 5-letnie całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodziny Psychiatrii CM UJ w Krakowie, nabywała umiejętności w wielu ośrodkach szkoleniowych i terapeutycznych. Od 1998r. zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej....

mgr Kamil Zieliński

Psycholog i trener biznesu. Kierownik programowy i menedżer kierunku Psychologia w biznesie. Aktywny przedsiębiorca. Autor książek „Psychoefekty. 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na Twoje życie” oraz "Psychokompetencje. 10 psychologicznych supermocy, które warto...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
senior-residence
unikat
zsi
zstoio
MP-nr34
omega
integracyjne-przedszkole
Sokrates
Szkoła podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka z oddziałami dwujęzycznymi w Chorzowie
PODN Wodzisław Śląski
Stowarzyszenie serdeczni
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
 • so: 08:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF