Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:             

 • Komunikacja marketingowa
 • Nowoczesne technologie w marketingu i sprzedaży
 • Psychologia marketingu i sprzedaży
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie marką
 • Zachowania konsumentów
 • Nauka o organizacji
 • Podstawy finansów organizacji
 • Środki i techniki sprzedaży
 • Negocjacje w biznesie
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy komunikacji
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Etyka w biznesie
 • Zarządzanie projektami
 • Planowanie marketingowe
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Metodyka pracy projektowej
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wyzwania rynku pracy
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • BHP
 • Język polski
 • Seminarium dyplomowe
 • Podstawy ekonomii
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów. 

Seminarium dyplomowe oraz praktyka zawodowa.