WSB Merito w Polsce

Uczelnie WSB Merito (wcześniej Wyższe Szkoły Bankowe) to największa w Polsce grupa uczelni niepublicznych działająca od 29 lat. Znajdziesz nas w 11 miastach. To pozwala nam w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają networking i wymiana doświadczeń między regionami kraju.  

 

 

Budynek WSB w Chorzowie

Nasza działalność opiera się na partnerskich relacjach. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu i zagranicznymi uczelniami. Dzięki temu studenci na zajęciach korzystają z doświadczenia naszych partnerów, biorą udział w stażach, praktykach, wizytach studyjnych w firmach i wyjazdach zagranicznych. 

Prężnie działamy w obszarze pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, czego efektem są dofinansowane studia, szkolenia i projekty.  

mapka uniwersytety WSB Merito mapka Uniwersytety WSB Merito

Grupa WSB w liczbach

WSB Merito w liczbach 8.11.23 WSB Merito w liczbach

Innowacyjni, przyjaźni, praktyczni

Wdrażamy najnowocześniejsze metody kształcenia: 

  • przy kierunkach studiów działają Kierunkowe Rady Programowe w skład których wchodzą przedstawiciele firm i instytucji związane z daną branżą (np. logistyczną) – dzięki temu mamy dostęp do najświeższych danych rynkowych, możemy szybko reagować czy prognozować trendy i na tej podstawie budować programy studiów 
  • kładziemy nacisk na praktyczne nauczanie oraz innowacyjność – zajęcia na specjalnościach logistyki, informatyki i inżynierii zarządzania odbywają się w nowoczesnych salach np. w bogato wyposażonej pracowni inżynierskiej, pracowniach komputerowych oraz z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania
  • sesja ma charakter ciągły – egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane na koniec semestru, odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy 
  • wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów weryfikujemy przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających kompetencje społeczne
  • na wybranych przedmiotach jedną z form kształcenia stanowią symulacje biznesowe – ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności studenta w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą 
  • dni i godziny otwarcia działów uczelni, takich jak Dziekanat, Biblioteka, Dział Płatności czy Biuro Karier i Praktyk, są dostosowane do terminów zajęć zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, tak by wszystkie potrzebne sprawy można było załatwić podczas przerw w zajęciach.