Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości;

PI Instytut Badań Regionalnych im M.I. Doliszniego  NAN Ukrainy;
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie 

 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU która odbędzie się online w dniu 27.09.2023.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: konferencja.zr@pcz.pl  

 

Więcej Informacji – ulotka:
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU, NAUKA - BIZNES - SAMORZĄD, 27.09.2023

Konferencja