Wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w 1994 roku powołaliśmy do życia Wydawnictwo WSB. Pierwotnym zadaniem Wydawnictwa była niekomercyjna działalność edytorska, mająca na celu zapewnienie podręczników naszym studentom, możliwie najlepiej dostosowanych do programów nauczania wykładanych przedmiotów. Ważnym aspektem było przygotowanie książek, które uwzględniałyby specyfikę funkcjonowania polskiej gospodarki doby transformacji systemowej.

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Dzisiaj wydawnictwo WSB w Poznaniu wydaje publikacje własne i zlecone.

 • Publikacje własne są zamawiane przez Wydawnictwo. To także publikacje zgłoszone przez autorów, które Wydawnictwo przyjmie do swojego planu wydawniczego jako własne. Koszty publikacji własnych wraz z honorariami autorskimi ponosi Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
 • Publikacje zlecone finansuje zleceniodawca. Przybliżony koszt publikacji zleconej wynosi ok. 600-800 zł za jeden arkusz wydawniczy.
studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Dbamy, aby wydawane publikacje charakteryzowała wysoka jakość. Publikacje Wydawnictwa WSB poddawane są recenzji oraz starannemu opracowaniu edytorsko-typograficznemu: redakcji merytorycznej, technicznej, korekcie – zgodnie z zasadami przyjętymi w edytorstwie publikacji naukowych. Po wykonaniu składu i łamania praca przekazywana jest autorowi do korekty autorskiej w celu akceptacji ewentualnych zmian i poprawek wprowadzonych przez redaktorów. Publikowane książki mają własną, niepowtarzalną szatę graficzną. Druk odbywa się w technice offsetowej lub cyfrowej, zależnie od nakładu.

 

 

Więcej informacji na temat Wydawnictwa WSB znajdą Państwo na stronie https://www.wydawnictwo.merito.pl/

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Wybrane publikacje Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 1. Cellary, W. (2022). Dokumenty cyfrowe podstawą funkcjonowania instytucji państwa. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 96(1), 40–44.
 2. Pierscieniak, A., Caputa, W., & Krawczyk-Sokołowska, I. (2021). The Potential of Web Awareness as a Determinant of Dually Defined Customer Value. Technological Forecasting and Social Change, 163, null. http://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120443
 3. Haddoud, M. Y., Onjewu, A.-K. E., Nowiński, W., & Alammari, K. (2022). Assessing the role of entrepreneurship education in regulating emotions and fostering implementation intention: evidence from Nigerian universities. Studies in Higher Education, 47(2), 450–468. http://doi.org/10.1080/03075079.2020.1758652
 4. Trojanek, M., Kisiala, W., & Trojanek, R. (2021). Do local governments follow their neighbours’ tax strategies? Tax mimicking amongst Polish municipalities. Land Use Policy, 108, null. http://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105576
 5. Szyszko, M. (2022). Central bank communication and expectations. Evidence for inflation targeting economies. Review of World Economics, null.
 6. Semenov, I., Filina-Dawidowicz, L., Wiktorowska-Jasik, A., & Możdrzeń, D. (2021). The quality assessment of ro-pax ferries services: research techniques and procedures. World Review of Intermodal Transportation Research, 10(3), 202–224. http://doi.org/10.1504/WRITR.2021.117665
 7. Szyszko, M., & Rutkowska, A. (2022). Do words transform into actions? The consistency of central banks? communications and decisions. Equilibrium, 17(1), 31–49. http://doi.org/10.24136/eq.2022.002
 8. Haddoud, M. Y., Onjewu, A.-K. E., & Nowiński, W. (2021). Environmental commitment and innovation as catalysts for export performance in family firms. Technological Forecasting and Social Change, 173, null. http://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121085
 9. Szyszko, M., & Tura-Gawron, K. (2021). Eurozone or national inflation projections: Which has greater impact on consumer expectations? Panoeconomicus, 68(1), 53–76. http://doi.org/10.2298/PAN171128014S
 10. Groffik, D., Frömel, K., Ziemba, M., & Mitáš, J. (2021). The Association between Participation in Organized Physical Activity and the Structure of Weekly Physical Activity in Polish Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), null. http://doi.org/10.3390/ijerph18041408
 11. Rymarczyk, J. (2021). The impact of industrial revolution 4.0 on international trade. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(1), 105–117. http://doi.org/10.15678/eber.2021.090107
 12. Kraczla, M. (2022). Ego States in The Transactional Analysis According to E. Berne vs. The Dominant Conflict-Handling Styles of Managers. Management Decision, null.
 13. Mrozkowiak, M., & Kaiser, A. (2021). Physical Fitness in Preschool Children. Journal of Education, Health and Sport, 11(11), 132–142. http://doi.org/10.12775/jehs.2021.11.11.012
 14. Pilarska, A., & Suchańska, A. (2021). A shortened version of the Indirect Self-Destructiveness Scale ISDS-25. Psychiatria Polska, 55(5), 1121–1137. http://doi.org/10.12740/pp/118006
 15. Bernaciak, A., Bernaciak, A., & Janicka, M. (2021). The Field of study as a factor differentiating students’ level of environmental awareness. Ekonomia I Środowisko, 77(2), 144–161. http://doi.org/10.34659/2021/2/17
 16. Haddoud, M. Y., Onjewu, A.-K. E., Nowiński, W., & Jones, P. (2021). The determinants of SMEs’ export entry: A systematic review of the literature. Journal of Business Research, 125, 262–278. http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.12.017
 17. Janik, B., & Bartkowiak, M. (2022). Are sustainable investments profitable for investors in Central and Eastern European Countries (CEECs)? Finance Research Letters, 44, 1–9. http://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102102
 18. Werner, I., & Springer, A. (2021). Relationships between work-related hazards and occupational burnout among academics: are active coping strategies important? International Journal of Management in Education, 15(1), 23–40. http://doi.org/10.1504/IJMIE.2021.111813
 19. Rutkowska, A., & Szyszko, M. (2021). Inflation expectations quantification with fuzzy control system. Soft Computing, 25(12), 7803–7812. http://doi.org/10.1007/s00500-021-05616-5
 20. Wawrowski, Ł. (2021). (Nie)skuteczność kwot dla kobiet w polskim prawie wyborczym. Odgórne kreowanie procesu rekrutacji politycznej vs „wola ludu” w państwie demokratycznym. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 32, 3–28. http://doi.org/10.31261/spus.12041
 21. Trojanek, R., Gluszak, M., Hebdzynski, M., & Tanaś, J. (2021). The COVID-19 Pandemic, Airbnb and Housing Market Dynamics in Warsaw. Critical Housing Analysis, 8(1), 72–84. http://doi.org/10.13060/23362839.2021.8.1.524
 22. Szyszko, M. (2022). Do words affect expectations? The effect of central banks communication on consumer inflation expectations. Quarterly Review of Economics and Finance, null.
 23. Buk, H., & Magdalena, W. (2021). The use of IT systems in financial and accounting services for enterprises in the conditions of the COVID-19 pandemic. Procedia Computer Science, 192, 4112–4119. http://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.186
 24. Jabłoński, A., & Jabłoński, M. (2021). Mechanizmy zapewnienia zgodności technicznej i bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym. Warszawa.