Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie zaprasza na konferencję naukową „Biblioteka dla dydaktyki III”. Konferencja odbędzie się w ramach XLIV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach w dniu 26 września 2019 w gmachu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, przy ulicy Sportowej 29.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom dydaktyki we współczesnej bibliotece, rozpatrywanych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Wzorem lat ubiegłych liczymy na interesującą wymianę poglądów i dobrych praktyk pomiędzy praktykami – bibliotekarzami różnych typów bibliotek oraz naukowcami – teoretykami. Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka stanie się punktem wyjścia do owocnej dyskusji.

 

Zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Konferencja kierowana jest do bibliotekarzy bibliotek akademickich, pedagogicznych, szkolnych i publicznych oraz do naukowców – bibliotekoznawców i informatologów.

 

W tej edycji konferencji chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na następujące problemy:

  • Social media jako element komunikacji bibliotekarzy i bibliotekarzy z użytkownikami 
  • Zasoby i narzędzia internetowe w pracy bibliotekarza
  • Organizowanie dostępu do treści cyfrowych
  • Strategie promocji usług bibliotecznych
  • Praktyczne rozwiązania służące przełamywaniu lęku przed biblioteką
  • E-learning w pracy bibliotekarzy i bibliotekarzy z użytkownikami
  • Kształcenie umiejętności informacyjnych w bibliotekach
  • Kulturotwórcza, edukacyjna i biblioterapeutyczna funkcja bibliotek
finanse-rachunkowosc

Współorganizatorem Konferencji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Wiesław Babik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. UP dr hab. Hanna Batorowska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr Hanna Langer - Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Komitet Programowo – Organizacyjny:

Mgr Danuta Kaczmarczyk - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

Mgr Maria Kycler  - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr Bogumiła Urban – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Mgr Karina Szołtysik - Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Mgr Katarzyna Trocha - Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

 

Program

9.30 Otwarcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego dra Krzysztofa Koja

 

SESJA PIERWSZA – Moderator Prof. dr hab. Wiesław Babik

9.40 – 10.00 prof. UP dr hab. Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Kultura bezpieczeństwa informacyjnego;
10.00 – 10.20 dr Anna Seweryn (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Media społecznościowe w relacjach uczelnianych bibliotek specjalistycznych z użytkownikami (na przykładzie bibliotek teologicznych);
10.20 – 10.40 dr Anna Matysek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Zasoby i narzędzia internetowe w pracy bibliotekarza;
10.40 – 11.00 dr Marlena Gęborska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – „Be blended”, czyli dekalog edukacji internetowej w praktyce;

11.00 – 11.40 Przerwa kawowa

 

SESJA DRUGA – Moderator Prof. UP dr hab. Hanna Batorowska

11.40 – 12.00 dr Karin Wawrzynek (Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie) – Biblioteka publiczna a społeczność lokalna. Cel i znaczenie słowników regionalnych na przykładzie elektronicznego Jaworznickiego Słownika Biograficznego;
12.00 – 12.20 mgr Anna Kubica (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach) – Eduś i GEOHIST jako wsparcie w realizacji tematów regionalnych;
12.20 – 12.40 mgr Justyna Konieczny (Miejsca Biblioteka Publiczna w Zabrzu) – Wsparcie dydaktyczne dla nauczycieli na przykładzie współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu z placówkami oświatowymi;
12.40 – 13.00 mgr Katarzyna Czapla-Durska (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach) – Czy sztuka jest nudna? Jak sprawić by uczeń odłożył komórkę i użył komórek.
13.00 – 13.30 Dyskusja i podsumowanie Konferencji

13.30 – 14.30 Lunch

 

Do pobrania: 

Zgłoszenia i kontakt

Propozycje wystąpień prosimy nadsyłać do Bogumiły Urban do 30 czerwca 2019 na adres: bogumila.urban@chorzow.merito.pl

Zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu prosimy nadsyłać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 25 września 2019

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: karina.szoltysik@chorzow.merito.pl lub biblioteka@chorzow.merito.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronaty

                                 

                       

Patronat medialny