Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów serdecznie zapraszają na konferencję: Finansowanie zadań publicznych. Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Kiedy?
20 maja 2022 r. godziny: 09:00 – 14:00
 
Gdzie?
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, ulica Sportowa 29, Aula A.

bankowość-usługi finansowe

PLAN KONFERENCJI

•    od 8:30 
Rejestracja uczestników

•    09:00 – 09:15
Powitanie Gości

•    09:15 – 10:00
Dotacje w systemie finansów publicznych | prof. dr hab. Jadwiga Glumińska – Pawlic, doradca podatkowy, Instytut Nauk Prawnych UŚ, Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, członek Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

•    10:00 – 10:45
Przesłanki zwrotu dotacji w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych | Tomasz Gwóźdź, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, Instytut Nauk Prawnych UŚ

•    10:45  - 11:15
Przyznawanie dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego zagadnienia praktyczne | Grażyna Zdziebło, Skarbnik  Miasta Żory

•    11:15 – 11:45
Przerwa kawowa 

•    11:45– 12:45
Postępowanie w sprawie zwrotu i wstrzymania wypłaty dotacji | radca prawny Mikołaj Darmosz, Agnieszka Matysiakiewcz, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

•    12:45 – 13:30
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | radca prawny Daniel Konicz, były członek Krajowej Izby Odwoławczej, były członek Komisji Orzekającej o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

•    13.30 – 14.00 
Podsumowanie, pytania, dyskusja 

 

 

Moderatorzy Konferencji: dr Aleksandra Makarucha, radca prawny Rafał Sołtysik, wykładowcy na kierunkach administracja publicznaprawo w biznesie oraz biznes i administracja. Opiekunowie Koła Naukowego Prawa i Administracji w WSB w Chorzowie. 

 

 

Zapisy