Co zyskujesz studiując kierunek biznes i administracja na Uniwersytecie WSB Merito?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

Wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach. 

 

Program studiów na kierunku biznes i administracja powstał jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy, gdzie poszukiwani są specjaliści łączący wiedzę prawną i administracyjną z umiejętnościami funkcjonowania w środowisku biznesowym: komunikacją, negocjacjami itp.

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia.

 

biznes i administracja

Kształcić się będziesz praktycznie, w dużej mierze w oparciu o case studies oraz metody projektowe.

Zdobędziesz kompetencje niezbędne do działania w biznesie i administracji oraz umiejętności pozwalające na wykonywaniu szeroko ujętych zadań na rzecz społeczeństwa zarówno w wymiarze publicznym, jak i niepublicznym oraz podejmowaniu wszelkiej aktywności biznesowej.

 

Biznes i administracja nie kojarzy Ci się z kryminologią? A jednak – u nas poznasz kryminologiczne aspekty czynów nieuczciwej konkurencji, kryminologiczne aspekty wybranych przestępstw np. mobbingu oraz prawa i obowiązki administracji publicznej w zakresie odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska. 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Biznes i administracja to również określone dla tego środowiska zasady komunikacji. Na zajęciach z przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa w biznesie i administracji poznasz praktyczne wskazówki dotyczące prezentacji, ubioru, stereotypów a także zachowania podczas spotkań i negocjacji. 

Organizacja
zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
wizyty studyjne
Książki
specjalistyczna wiedza
Uścisk dłoni
możliwość pracy na wielu płaszczyznach zawodowych

Czego się nauczysz?

mozaika-prawo-w-biznesie
Spotkasz się z przedmiotami charakterystycznymi dla biznesu
administracja-publiczna
Rozwiniesz swoje umiejętności komunikacji, etyki biznesowej oraz technik negocjacyjnych
Na zajęciach będziesz rozwiązywał case studies
Wirtualnie wykorzystasz nabytą wiedzę i umiejętności, przy wykorzystaniu gry strategicznej
administracja-publiczna
Poznasz sposoby pracy osób na co dzień zajmujących się zarówno prawem jak i administracją
studenci 2021
Podczas wizyt studyjnych poznasz sposób działania instytucji "od wewnątrz"

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Gospodarka nieruchomościami
Niestacjonarne Hybrydowe
Pracownik Działu Prawnego
Niestacjonarne Hybrydowe
Prawo i Inwestycje
Niestacjonarne Hybrydowe
Prawo w administracji publicznej
Niestacjonarne Hybrydowe

Program studiów

 • Nowoczesna administracja 
 • Etyka i kultura uczciwości w biznesie i administracji 
 • Warsztaty cywilno-gospodarcze 
 • Historia najnowsza w zarysie 
 • Innowacyjność i zmiana w finansach 
 • Kompendium prawne 
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i administracji 
 • Metodologia badań społecznych 
 • Prawo karne w biznesie i administracji 
 • Systemy konstytucyjne państw współczesnych 
 • Techniki negocjacyjne 
 • Gra strategiczna 
 • Kryminologia w biznesie i administracji 
 • Optymalizacja procesów decyzyjnych 
 • Podstawy prawa upadłościowego i naprawczego 
 • Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w biznesie i administracji 
 • Prawo i postępowanie administracyjne - studium przypadku 
 • System podatkowy w Polsce 
 • BHP
 • Język obcy
 • Prawo i postępowanie administracyjne- studium przypadku
 • Praktyka zawodowa
 • Przedmioty kierunkowe w języku obcym II
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe  (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Seminarium dyplomowe
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Aleksandra Makarucha
Jacek Stolecki
Paulina Jańczuk-Pawlica
Katarzyna Ostrowska
Adam Koczyk
Mikołaj Darmosz
dr Siostrzonek-Sergiel
mgr Katarzyna Czekaj-Czapla
Agnieszka Matysiakiewicz
dr Jarosław Szostak
dr Jolanta Gałuszka
dr Aleksandra Makarucha

Menedżer kierunku biznes i administracja oraz kierunku administracja publiczna. Ponadto, kierownik Zakładu Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito Chorzów.

Orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej....

mgr Jacek Stolecki

Magister prawa i administracji, praktyk z długoletnim doświadczeniem nabytym między innymi w czasie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Do jego zainteresowań zawodowych należą m.in.  fundusze europejskie oraz etyka i komunikacja w administracji i biznesie.  Prowadzi...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

mgr Paulina Jańczuk-Pawlica

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik najpierw w Urzędzie Pracy, następnie jako aplikant, a obecnie jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Grochalskiego.
Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym oraz prawem pracy.
Prowadzi zajęcia o technikach...

mgr Katarzyna Ostrowska

Radca prawny, zawodowo zajmuje się obsługą prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej, praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego. Od 2011 r. prowadzi cyklicznie wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, wykładowca...

r. pr. Adam Koczyk

W 2015 roku zdał z wyróżnieniem państwowy egzamin radcowski po ukończeniu 3-letniej aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego przy OIRP w Katowicach (wpis KT 3587) W 2008 r. ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i...

mgr Mikołaj Darmosz

Asesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Zawodowo pasjonuje się postępowaniem egzekucyjnym w administracji, ogólnym postępowaniem administracyjnym, postępowaniem podatkowym, postępowaniem przed sądami administracyjnymi, a także podatkami i zagadnieniami z zakresu...

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie...

mgr Katarzyna Czekaj - Czapla 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach oraz jako radca prawny. Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym i szeroko rozumianym zabezpieczeniem społecznym. Jest również...

Agnieszka Matysiakiewicz

Prawnik, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz podatkowego. Posiada niespełna dwudziestoletnie doświadczenie w organach administracji wyższego szczebla, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Swoją wiedzę oraz...

dr Jarosław Szostak

Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i...

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności...

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB Merito w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników; były wieloletni...

dr Jolanta Gałuszka

Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.

Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.merito.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF