Co zyskujesz studiując kierunek biznes i administracja na Uniwersytecie WSB Merito?

.

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

 

Program studiów na kierunku biznes i administracja powstał jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy, gdzie poszukiwani są specjaliści łączący wiedzę prawną i administracyjną z umiejętnościami funkcjonowania w środowisku biznesowym: komunikacją, negocjacjami itp.

.

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia.

 

biznes i administracja

Kształcić się będziesz praktycznie, w dużej mierze w oparciu o case studies oraz metody projektowe.

Zdobędziesz kompetencje niezbędne do działania w biznesie i administracji oraz umiejętności pozwalające na wykonywaniu szeroko ujętych zadań na rzecz społeczeństwa zarówno w wymiarze publicznym, jak i niepublicznym oraz podejmowaniu wszelkiej aktywności biznesowej.

 

Biznes i administracja nie kojarzy Ci się z kryminologią? A jednak – u nas poznasz kryminologiczne aspekty czynów nieuczciwej konkurencji, kryminologiczne aspekty wybranych przestępstw np. mobbingu oraz prawa i obowiązki administracji publicznej w zakresie odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska. 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Biznes i administracja to również określone dla tego środowiska zasady komunikacji. Na zajęciach z przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa w biznesie i administracji poznasz praktyczne wskazówki dotyczące prezentacji, ubioru, stereotypów a także zachowania podczas spotkań i negocjacji. 

 

Kierunek nawiązuje do pojęcia nowoczesnej koncepcji New Public. U podstaw tej koncepcji leży otwarcie się administracji na partnerstwo z sektorem prywatym.  

Organizacja
Różnorodna podstawa programowa
wizyty studyjne
Książki
Nowoczesne formy kształcenia
Uścisk dłoni
Szerokie perspektywy na rynku pracy

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 25 kwietnia
czesne już od
405 zł
371 zł
miesięcznie

Zapisując się do 25 kwietnia zyskujesz: 

 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 405 zł

Czego się nauczysz?

mozaika-prawo-w-biznesie
Spotkasz się z przedmiotami charakterystycznymi dla biznesu
administracja-publiczna
Rozwiniesz swoje umiejętności komunikacji, etyki biznesowej oraz technik negocjacyjnych
Na zajęciach będziesz rozwiązywał case studies i poznasz sposoby różnych metod projektowych
Wirtualnie wykorzystasz nabytą wiedzę i umiejętności, przy wykorzystaniu gry strategicznej
administracja-publiczna
Poznasz sposoby pracy osób na co dzień zajmujących się zarówno prawem jak i administracją
studenci 2021
Podczas wizyt studyjnych poznasz sposób działania instytucji "od wewnątrz"

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Gospodarka nieruchomościami
Niestacjonarne Hybrydowe
od 371 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 405 zł
Pracownik Działu Prawnego
Niestacjonarne Hybrydowe
od 371 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 405 zł
Prawo i Inwestycje
Niestacjonarne Hybrydowe
od 371 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 405 zł
Prawo w administracji publicznej
Niestacjonarne Hybrydowe
od 371 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 405 zł

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe: 

 • Nowoczesna administracja 
 • Etyka 
 • Historia najnowsza w zarysie
 • Warsztaty cywilno-gospodarcze 
 • Innowacyjność i zmiana w finansach 
 • Kompendium prawne 
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i administracji 
 • Metodologia badań społecznych 
 • Prawo karne w biznesie i administracji 
 • Systemy konstytucyjne państw współczesnych 
 • Techniki negocjacyjne 
 • Gra strategiczna 
 • Kryminologia w biznesie i administracji 
 • Optymalizacja procesów decyzyjnych 
 • Podstawy prawa upadłościowego i naprawczego 
 • Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w biznesie i administracji 
 • Prawo i postępowanie administracyjne - studium przypadku 
 • System podatkowy w Polsce 
 • BHP
 • Język obcy
 • Prawo i postępowanie administracyjne- studium przypadku
 • Praktyka zawodowa
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym II
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe  (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Seminarium dyplomowe

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II semestru studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Aleksandra Makarucha
Jacek Stolecki
Paulina Jańczuk-Pawlica
Katarzyna Ostrowska
Adam Koczyk
Mikołaj Darmosz
dr Siostrzonek-Sergiel
Agnieszka Matysiakiewicz
dr Jarosław Szostak
dr Jolanta Gałuszka
Maciej Thorz
dr Iwona Napłoszek
dr Aleksandra Makarucha

Menedżer kierunku biznes i administracja oraz kierunku administracja publiczna. Ponadto, kierownik Zakładu Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito Chorzów.

Orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej....

mgr Jacek Stolecki

Magister prawa i administracji, praktyk z długoletnim doświadczeniem nabytym między innymi w czasie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Do jego zainteresowań zawodowych należą m.in.  fundusze europejskie oraz etyka i komunikacja w administracji i biznesie.  Prowadzi...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

mgr Paulina Jańczuk-Pawlica

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik najpierw w Urzędzie Pracy, następnie jako aplikant, a obecnie jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Grochalskiego.
Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym oraz prawem pracy.
Prowadzi zajęcia o technikach...

mgr Katarzyna Ostrowska

Radca prawny, zawodowo zajmuje się obsługą prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej, praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego. Od 2011 r. prowadzi cyklicznie wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, wykładowca...

r. pr. Adam Koczyk

W 2015 roku zdał z wyróżnieniem państwowy egzamin radcowski po ukończeniu 3-letniej aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego przy OIRP w Katowicach (wpis KT 3587) W 2008 r. ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i...

mgr Mikołaj Darmosz

Asesor w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Zawodowo pasjonuje się postępowaniem egzekucyjnym w administracji, ogólnym postępowaniem administracyjnym, postępowaniem podatkowym, postępowaniem przed sądami administracyjnymi, a także podatkami i zagadnieniami z zakresu...

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie...

Agnieszka Matysiakiewicz

Prawnik, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucyjnego oraz podatkowego. Posiada niespełna dwudziestoletnie doświadczenie w organach administracji wyższego szczebla, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Swoją wiedzę oraz...

dr Jarosław Szostak

Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i...

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności...

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB Merito w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników; były wieloletni...

dr Jolanta Gałuszka

Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.

Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and...

dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Iwona Napłoszek-Szopa

Od 2003 roku jest związana z katowicką firmą szkoleniową Exbis, która prowadzi warsztaty edukacyjne dla firm. Swoje doświadczenie biznesowe zdobywała jako koordynator, trener, przedsiębiorca, a obecnie partner zarządzający. W WSB jest wykładowcą na kierunku Psychologia w biznesie,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.merito.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF