Pojęcie personal branding z impetem weszło w świat relacji zawodowych i robi współcześnie zawrotną karierę. Budzi jednak wiele pytań. Jakie elementy służą kształtowaniu pozytywnej marki osobistej? Na co powinny zwracać uwagę osoby, które chcą uchodzić za godnych zaufania profesjonalistów?

 

Personal branding, czyli budowanie pozytywnej marki osobistej, to działania służące wszystkim osobom myślącym o rozwoju zawodowym i umiejętnym budowaniu ścieżki kariery. To proces kształtowania i zarządzania wszelkimi działaniami związanymi z wizerunkiem osobistym, którego celem jest budowanie i promowanie własnej marki. Skuteczne działania personal branding są szczególnie istotne w dzisiejszym świecie, w którym kluczowymi elementami wpływającymi na karierę zawodową są nie tylko umiejętności, ale także relacje społeczne. Odpowiednio kształtowana marka osobista pomaga w zdobywaniu zaufania, przyciąganiu nowych możliwości zawodowych, a w konsekwencji w osiąganiu sukcesów. Osoby odpowiednio budujące swój profesjonalny obraz postrzegane są jako kompetentne i dysponujące wiedzą. Cieszą się także autorytetem oraz szacunkiem i sympatią otoczenia. 

 

W budowaniu wizerunku liczy się konsekwencja, a działania personal branding powinny być spójne. Jakie aktywności służą kształtowaniu marki osobistej? Oto zestawienie najważniejszych z nich. 

 

Misja i wartości osobiste oraz unikalność 

 

Przystępując do kształtowania marki osobistej, warto sformułować misję, czyli określić cele, jakie nam przyświecają w życiu zawodowym. Należy także zdefiniować kluczowe wartości, które będziemy sobą reprezentować. Ponieważ marka osobista powinna być unikalna, więc warto również określić cechy i umiejętności, jakie odróżniają nas od innych osób o podobnych doświadczeniach. 

 

Umiejętność budowania autorytetu 


Budowanie autorytetu w kontaktach z kolegami, podwładnymi, przełożonymi, klientami i kontrahentami opiera się m.in. na posiadanych kompetencjach, wiedzy oraz umiejętnościach pokonywania sytuacji trudnych i kryzysowych. Służy temu również zachowywanie tzw. klasy oraz uprzejmości. Autorytet to jeden z ważniejszych elementów marki osobistej. 

 

Opanowanie sztuki rozwiązywania konfliktów 

 

Gotowość do mediacji i kompromisowego rozwiązywania konfliktów to ważniejsze elementy składowe kompetencji zawodowych. Umiejętności tej kategorii stanowią swoistego rodzaju sztukę, którą warto opanować, budując swoją markę. 

 

Rozwój osobisty

 

Aby utrzymać wartość w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zawodowym, należy pamiętać o ciągłym doskonaleniu kompetencji. Rozwój zawodowy, udział w kursach i szkoleniach oraz zdobywanie nowych umiejętności to ważne elementy wzmacniające markę osobistą.

 

Obecność w mediach elektronicznych 

 

Konsekwentne budowanie pozytywnego wizerunku w mediach społecznościowych nie tylko zwiększa pozytywne postrzeganie marki osobistej, ale także poszerza jej zasięg. Temu samemu celowi służą publikacje tematyczne, dostarczające wiedzy specjalistycznej z dziedziny, jaką reprezentujemy. 

 

Nawiązywanie oraz podtrzymywanie kontaktów 


Kształtowanie pozytywnych relacji z osobami, które reprezentują dane środowisko zawodowe, przyczynia się do zwiększenia widoczności marki osobistej. Networking jest jednym ze skuteczniejszych elementów służących wzmacnianiu wiarygodnego wizerunku w określonej grupie zawodowej. 

 

Opanowanie sztuki operowania słowem 


Dbałość o urodę wypowiadanych przez nas kwestii, dobór słownictwa adekwatnego do treści i odbiorcy komunikatu, przyjemny ton głosu oraz werbalne zabiegi służące podkreślaniu uprzejmego stosunku do rozmówcy to istotne elementy marki osobistej. Opanowanie sztuki operowania słowem dotyczy również korespondencji. 

Zobacz także