W czasach kiedy brakuje rąk do pracy, każde działanie które posłuży zatrzymaniu pracowników jest nieocenione. Wiemy już doskonale i często powtarzamy, że pracownicy są najcenniejszym kapitałem firmy. A rozwój ich kompetencji, jest z bardzo ważny i warto pamiętać o nim na wszystkich szczeblach organizacji. Jedną spośród wielu form rozwoju oferowaną pracownikom może być właśnie mentoring.

 

Jest to ciekawe narzędzie, wciąż niedoceniane w polskich realiach. Mentoring w skrócie można nazwać wymianą doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Wymiana ta następuje pomiędzy doświadczonym pracownikiem, a tym który ma mniejsze doświadczenie i wiedzę. To właśnie tego doświadczonego pracownika, a który ma wspierać swojego ucznia nazywamy mentorem. Ten uczący się to mentee.

 

Mentoring w organizacji to proces, zaplanowany najczęściej na kilka miesięcy, który niesie za sobą długoterminowe korzyści zarówno dla pracowników biorących udział w procesie mentoringu, jak i dla samej organizacji. Dzieje się tak dlatego, że pomaga rozwijać umiejętności i poszerza wiedzę. Dodatkowo poprawia wizerunek i reputację firmy, która wdrożyła program mentoringowy. Można go uznać, poza szkoleniami, formę uczenia i rozwoju kompetencji pracowników. Taki program najczęściej kierowany jest do osób na początku drogi zawodowej.

 

Czy każdy może być mentorem?

 

Niestety nie każdy, nawet bardzo doświadczony pracownik, może być mentorem. Wybór mentora musi być zawsze dobrze przemyślany. Oprócz doświadczenia zawodowego musi się on wykazać odpowiednimi umiejętnościami interpersonalnymi. Musi mieć przede wszystkim zdolność przekazywania wiedzy i co najważniejsze, chcieć się nią dzielić ze swoim metee. Skuteczny mentor powinien pomagać swojemu mentee w stać się – w kontekście zawodowym taką trochę lepszą wersją siebie. Musi mieć także odpowiednio zaplanowany czas, aby aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym mentee, utrzymywać z nim regularne kontakty, udzielać porad i dzielić się̨ swoją wiedzą i doświadczeniem. Przy czym musi pamiętać, aby tylko wspierać działania mentee, a nie rozwiązywać za niego problemów i nie wykonywać za niego zadań.

 

Mentor ma za zadanie pomóc w rozwijaniu umiejętności, motywować i pokazywać jak wykorzystywać posiadane umiejętności. Jednym z najważniejszych warunków, aby mentoring przebiegał prawidłowo jest dopasowanie mentee i mentora. A następnie to, jakie relacje uda im się zbudować. Powinni mieć do siebie zaufanie i być parterami w biznesie. Obydwoje muszą czuć, że odnoszą korzyści w tej relacji. Mentor nie może się wywyższać i działać z pozycji siły, aby metee nie czuł lęku czy nadmiernie się stresował.

 

 

Czym nie jest mentoring?

 

Dość często słyszy się, że coaching i szkolenie to właśnie mentoring. Nie do końca. O ile są to wszystko procesy, które mają na celu wspieranie pracowników w rozwoju ich kompetencji i wiedzy, to są to zupełnie różne procesy pełniące różną rolę. Podczas szkoleń pracownik głównie poszerza wiedzę. Coaching pomaga dojść pracownikowi do osiągania celów, jednak coach nie doradza, nie udziela konsultacji, bardziej prowadzi i pomaga podążać obraną ścieżką. W mentoringu natomiast bardziej doświadczona osoba prowadzi pracownika, tak aby jak najbardziej mógł rozwijać swoje kompetencje, doradza, motywuje i wspiera.

 

Korzyści z mentoringu

 

Mentoring zdecydowanie przyspiesza proces nauki nowego pracownika, pomaga mu też budować pewność siebie oraz rozumieć sens feedbacku. Ułatwia odnalezienie się w kulturze organizacyjnej firmy i dostrzeżenie w niej niepisanych zwyczajów i zasad. Dodatkowo korzyści otrzymuje organizacja poprawiając swój wizerunek komunikując, że pracownicy są dla niej ważni i zależy jej na ich rozwoju.

 

Na co należy zwrócić uwagę planując wdrożenie mentoringu aby zakończył się sukcesem? Podczas wprowadzania procesu mentoringu w organizacji i przygotowując się do niego, należy zwrócić uwagę aby mentor i mentee mieli możliwość zbudowania odpowiedniej relacji. Przyczyni się do tego zapewne atmosfera jak panuje w organizacji, jej otwartość na pracownika i chęć inwestowania w jego rozwój. Należy zadbać o to, aby mentoring nie był wymuszony i traktowany jako coś obowiązkowego. Z drugiej strony pamiętając, że proces jest po coś i musimy zadbać o osiągniecie założonych efektów.

 

Zobacz także