Próbujemy rozmawiać, ale nie słuchamy siebie nawzajem. Ukrywamy swoje emocje, marzenia i pragnienia. Usiłujemy przekazać to, co czujemy, „między wierszami”, nie wyrażając tego wprost. To wszystko prowadzi do nieporozumień i sporów. Wtedy do akcji wkracza mediator. Posłuchaj, jak ciekawie o pracy mediatora opowiada Ewa Kosowska-Korniak, dr nauk prawnych, mediatorka sądowa, specjalistka ds. Public Relations i wykładowca w Wyższych Szkołach Bankowych w Opolu, Wrocławiu i Warszawie.

Zobacz także