W rzeczywistości, w której zawody przemijają i odchodzą w zapomnienie (szewcy, krawcy, kowale), a z drugiej strony powstają nowe (influencer, coolhunter, personal shopper, groomer), często zadajemy sobie pytanie, w jakim kierunku powinnyśmy rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę i gdzie inwestować nasz czas. Wybór, której ścieżki rozwoju da nam możliwość odnalezienia się na rynku pracy teraz i w przyszłości?


66 milionów project managerów


Kiedy w listopadzie 2018 roku, na kongresie PMI w Warszawie, pan Thomas Walenta powiedział, że wielkość „populacji” project managerów na świecie szacuje się na około 66 milionów osób, pomyślałem: „Wow, to trochę nas jest, ciekawe, kiedy rynek pracy się już nasyci?”. Zacząłem się zastanawiać, czy przy tak dużej konkurencji na rynku starczy zajęcia dla wszystkich. Czy w przyszłości będzie miejsce dla osób, które potrafią i lubią zarządzać przedsięwzięciami? Czy zawód project managera ma szanse przetrwać w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości? Całe szczęście, że wygląda na to, że osoby posiadające lub zdobywające kompetencje w tym zakresie mogą być spokojne o swoją przyszłość. Na tym samym kongresie usłyszałem, że szacunkowo w 2018 roku na świecie brakowało około 5 miliona osób z kompetencjami PM, a trend zapotrzebowania jest wzrostowy.

 

 

Rozwój technologii, zmiany demograficzne i ekonomiczne, wzrost wymagań i oczekiwań klientów powodują konieczność uruchamiania coraz większej liczby przedsięwzięć mających na celu dostosowanie się do otoczenia biznesowego. Wynika z tego, że organizacje biznesowe, chcąc utrzymać się na rynku, będą musiały uruchamiać działania dostosowawcze, a najlepszą formą takich działań są projekty. Zapotrzebowanie na osoby z kompetencjami zarządczymi w obszarze prowadzenia projektów będzie rosło. 


Dobre prognozy na przyszłość


W raporcie międzynarodowej organizacji PMI, „Job Growth and Talent Gap” 2017–2027, na wstępie możemy przeczytać takie zdanie: „Na całym świecie, istnieje coraz większa luka między potrzebami pracodawców w zakresie pozyskania pracowników posiadających umiejętności zarządzania projektami a dostępnością specjalistów posiadających takie kompetencje.” Project Management Instytut prowadzi tego typu badania od 2008 roku i na tej podstawie zidentyfikował przyczyny powstałej sytuacji:

  • olbrzymi wzrost liczby miejsc pracy wymagających umiejętności projektowych
  • duży wskaźnik „wypalenia zawodowego” będący powodem tego, że pracownicy odchodzą z pracy
  • znaczny wzrost popytu na kompetencje (talenty) projektowe, zwłaszcza w szybko rozwijających się gospodarkach, takich jak Chiny i Indie.

Czynniki te dodatkowo wzmacniają rolę kierowników projektów w prowadzeniu zmian i innowacji w organizacjach, w których pracują. W rezultacie, umiejętności  projektowe, teraz i w przyszłości, są w czołówce kompetencji dających możliwości zatrudnienia i rozwoju.
W tym samym raporcie możemy przeczytać, że do 2027 roku pracodawcy będą potrzebować 87,7 miliona osób posiadających zdolności do pełnienia różnych ról, zorientowanych na zarządzanie projektami. 

 

 

Anderson Economic Group (AEG) i PMI przeanalizowały możliwości zatrudnienia w projektach w 11 krajach na pięciu kontynentach, reprezentujących rozwinięte lub rosnące potęgi gospodarcze. Wzrost zatrudnienia związany z projektem szacuje się łącznie na 33%.
Na podstawie powyższych opracowań popartych badaniami można wysnuć tezę, że w najbliższym czasie kompetencje związane z zarządzaniem projektami będą bardzo poszukiwane na rynku pracy i wybór tej ścieżki rozwoju jest dobrą inwestycją na przyszłość.


Cały raport „Job Growth and Talent Gap” można znaleźć na www.pmi.org.

(link: https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/job-growth-report.pdf)
 

Zobacz także