Na decyzję o wyborze kierunku studiów mają wpływ nie tylko nasze zainteresowania, predyspozycje fizyczne i psychiczne, ale także perspektywa znalezienia w przyszłości dobrze płatnej i rozwijającej pracy. Zatem pojawia się pytanie: jaką specjalizację wybrać, aby zdobyć dobrą pozycję na rynku pracy?


Zawody przyszłości 


Zawodami przyszłości możemy określić te profesje, na które, w perspektywie najbliższych lat, będzie istniało zapotrzebowanie na rynku pracy. Naturalną konsekwencją rozwoju technologicznego, społecznego i ekonomicznego jest zanikanie niektórych zawodów lub istotna ich modyfikacja. Jednocześnie pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu nowych technologii (szeroko pojęta branża IT), analizy big data, biomedycyny czy e-commerce. Nie oznacza to, że dla osób o zainteresowaniach innych niż techniczne nie będzie w przyszłości pracy. Zwiększy się zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu usług medycznych, social mediów, pomocy społecznej czy menedżerów wizerunku. Dość ciekawe jest pojawienie się profesji o bardzo wąskiej specjalizacji, których istnienie wymuszają dynamiczne zmiany społeczno-technologiczno-gospodarcze i to z różnych branż. Jako przykład można podać takie specjalizacje, jak inżynier aplikacji mobilnych, hodowca owadów czy pielęgniarz drzew (arborysta). Ale też można spotkać się z dość nietypowymi kierunkami studiów: zarządzanie parafią, budowa jachtów czy nowoczesne metody prowadzenia stada bydła mlecznego. Jednak wielu nazw przyszłych zawodów jeszcze nie znamy. 

 


Kosmiczne kopalnie


Niezwykle dynamiczny rozwój technologiczny daje ludzkości zupełnie nowe możliwości. Pozyskanie wody z Księżyca, wydobywanie surowców z asteroid czy zbudowanie miasta na Marsie jeszcze do niedawna można było traktować jako science fiction. Tymczasem już są opracowywane nowatorskie technologie umożliwiające wykorzystania zasobów kosmicznych. Nieprawdopodobne, wydawałoby się jeszcze niedawno, plany Elona Muska są konsekwentnie realizowane – wystarczy spojrzeć na próby związane z rakietą Spacex. Konsekwencją takich działań jest wzrost zapotrzebowania na specjalistów wielu branż. W kosmicznych kopalniach potrzebni będą górnicy. Aby pozaziemski górnik mógł działać, niezbędni są konstruktorzy, programiści, robotycy, automatycy z wiedzą i umiejętnościami z zakresu nowych technologii. 


Ziemskie profesje 


Podbój kosmosu bez wątpienia spowoduje spore zawirowania na rynku pracy. Jednak rozwój społeczno-demograficzny również wywoła zmiany w kształtowaniu się przyszłych i obecnych zawodów. To, że funkcjonuje taki zawód, jak influencer, youtuber czy podcaster, już nikogo nie dziwi. Jednak pojawia się zapotrzebowanie na takich specjalistów, jak:

  • menedżer śmierci cyfrowej (likwiduje ślady obecności w internecie osób zmarłych lub takich, które chcą zniknąć z sieci)
  • rewilder (powrót do dzikości) 
  • terapeuta końca życia (end of life planner)
  • projektant hybrydowej rzeczywistości
  • projektant śmieci (garbage designer). 

 

Planowanie przyszłości zawodowej


Zdaniem ekspertów, aż 60 procent zawodów, w których będziemy pracować za 10 lat, jeszcze nie istnieje. Dynamiczne zmiany, jakich doświadczamy, mają również przełożenie na rynek pracy. Powyższe przykłady pokazują, że będzie zapotrzebowanie na specjalistów z różnorodnych  branż. Może już za kilka lat nikogo nie zdziwi ogłoszenia na portalu oferującym pracę: „Górnik pozaziemski poszukiwany”.  
 

Zobacz także