W nocy 17 grudnia 2019 r. , w przeddzień swoich 78 urodzin zmarł Rektor Senior Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Profesor Władysław Balicki, pierwszy Rektor Wyższej Szkoły Bankowej.

  

Był jednym z założycieli, a następnie (w latach 1994 – 2010) Pierwszym Rektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ceniony nauczyciel akademicki oraz naukowiec specjalizujący się w problematyce makroekonomicznej (w szczególności procesach transformacji gospodarczej) oraz metodologii ekonomii. Autor wielu publikacji z tego zakresu, w tym pionierskiej koncepcji wyjaśniającej źródła chronicznej nierównowagi trapiącej gospodarki centralnie zarządzane. Założyciel „Solidarności” w Akademii Ekonomicznej, aktywny opozycjonista w stanie wojennym.


Człowiek niebywałych talentów i ogromnego serca. Po przejściu na emeryturę pełnił funkcję Rektora Seniora. Konsekwentnie też wpajał wszystkim przekonanie, że dla uczelni to student jest najważniejszy, a w biznesie zawsze warto być przyzwoitym.

Czytaj więcej