Na początku sierpnia minionego roku poznaliśmy wyniki oceny naszej działalności naukowej, której poddawaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. Wyniki były bardzo dobre, ale byliśmy również przekonani, że dyscyplina Nauki o bezpieczeństwie, która otrzymała kategorię B, zasługuje na wyższą notę.

Dziś świętujemy kolejny ewaluacyjny sukces! Po ponownej ocenie Ministra, Nauki o bezpieczeństwie otrzymały kategorię naukową B+. Dzięki temu będziemy mogli w ramach tej dyscypliny nadawać stopnie doktora i doktora habilitowanego, elastycznie tworzyć nową ofertę studiów w siedzibach uczelni oraz prowadzić szkoły doktorskie. Tak wysoka ocena pozwoli nam na jeszcze lepsze i bardziej efektywne kształcenie studentów.
 
Wyniki ewaluacji są efektem ciężkiej pracy, wielkiego zaangażowania i pasji wielu pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i administracyjnych, działających na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. O efektach tych projektów możesz przeczytać tutaj. 

Czytaj więcej