29 czerwca został opublikowany ogólnopolski ranking uczelni niepublicznych Perspektywy 2023. Wszystkie Uniwersytety WSB Merito awansowały i uzyskały lepsze wyniki, niż rok temu. Ponadto Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu oraz w Gdańsku zajmują odpowiednio 1. miejsca w Wielkopolsce i w Trójmieście.  
 

Ranking Perspektyw uwzględnia sześć kryteriów:  

  • sukcesy absolwentów na rynku pracy,  

  • innowacyjność i współpracę z biznesem,  

  • potencjał dydaktyczny,  

  • prestiż uczelni,  

  • umiędzynarodowienie studiów,  

  • siłę naukową.  
        

Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved". 
 

Pełna lista rankingu uczelni niepublicznych znajduje się tutaj. 

Czytaj więcej