Aleksandra Szczepaniak
Aleksandra Szczepaniak

Zawodowo zajmuje się wystąpieniami publicznymi i komunikacją w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Uczęszczała do Szkoły Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu o profilu teatralnym. Pracowała jako reporterka i prezenterka w Radio Wrocław, w radiowroclove.com oraz w magazynie kulturalnym PIK. Prowadzi szkolenia z zakresu wystąpień publicznych w WeDo Academy. Szkoli start upy oraz firmy z branż tak różnorodnych jak budownictwo, meblarstwo czy rozwiązania IT. .Jako konferansjerka prowadziła wiele międzynarodowych konferencji z zakresu medycyny, psychologii biznesu, logistyki i transportu, a nawet mediów społecznościowych . Użycza głosu firmom przy produkcji filmów promocyjnych. Prowadzi zajęcia „Public Speaking in English” dla kierunku International Management w WSB. Jest zasłużonym członkiem klubu Toastmasters we Wrocławiu, laureatką i finalistką konkursów krasomówczych na poziomie europejskim w Toastmasters International (Szwecja 2015, Polska 2015-2019, Grecja 2018). W maju 2019 roku uzyskała tytuł Mistrza Ewaluacji Dystryktu 108 w Toastmasters International obejmującego obszar 5 krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. 

Ten wykładowca prowadzi zajęcia na kierunkach:

Studia podyplomowe: