Marta Smolińska

Kierownik merytoryczny kierunku. Akredytowany coach Izby Coachingu, certyfikowany trener, specjalista doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. W latach 2013 - 2017 Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu. Koordynowała Wrocławski Klub Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, członek Rady Programowej, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka Harmony Coaching. Tworzy i zarządza projektami rozwojowymi dla organizacji, realizuje procesy AC/DC, prowadzi szkolenia, treningi (również treningi interpersonalne) i coaching z klientami stojącymi przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. Posiada certyfikat konsultanta Zintegrowanego Modelu Przywództwa. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, SFA, narzędzi Gestalt i Kaizen. Miłośniczka dalekich podróży z plecakiem, kotów i fotografii.

Joanna Ukleja
Joanna Ukleja

Specjalista ds. HR, psycholog, certyfikowany trener biznesu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych HR dla profesjonalistów. Odpowiada za politykę HR w dużej organizacji,  wcześniej związana była z firmą doradczo-szkoleniową, w ramach której koordynowała wielomiesięczne projekty szkoleniowe, głównie dla firm produkcyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rekrutacji i selekcji oraz typu Train the Trainer. Interesuje się jakością motywacji pracowników oraz systemami ocen pracowniczych.

Kasia Kulig-Moskwa
dr Katarzyna Kulig-Moskwa

Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, zrównoważonego rozwoju i ESG. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zespołach projektowych oraz jako konsultant ds. zarządzania. Trener biznesu, wykładowca na studiach pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowych. Naukowo interesuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju i ESG, a także CSR w obszarze miejsca pracy oraz rozwojem pracowników. Na co dzień współpracuje z firmami w zakresie programów dydaktycznych i konsultingowych.

Małgorzata Wojciechowska wykładowca2
Małgorzata Wojciechowska

Praktyk obszaru zarządzania i obsługi klienta. Od roku 2006 swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje projektując oraz koordynując projekty doradczo - szkoleniowe dla Klientów firmy WITALNI – SZKOLENIA. Specjalizuje się w projektach związanych z rozwojem firm oraz ludzi w organizacji, a szczególnie: tworzy i wdraża standardy obsługi klienta, zajmuje się szkoleniem kadry kierowniczej, coachingiem menedżerskim i biznesowym, prowadzi doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich (rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne, systemy oceny, systemy motywacyjne, analiza potencjału, diagnoza umiejętności i kompetencji). Od 2008 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu i Opolu (obecnie Uniwersytet WSB Merito) jako Kierownik Studiów Podyplomowych  kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi, trener i wykładowca.

dr n. hum. Magda Fres

Dyplomowana i certyfikowana coach, akredytowana w Izbie Coachingu, superwizor. Psycholog, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. W latach 2014 - 2017 Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Członkini Creativity Coaching Association. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi, w tym prowadzenia szkoleń z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej dla kadry kierowniczej. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innnovate. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego. 

Marta Kijanko

Dyplomowany psycholog, certyfikowany coach i trener. W pracy zawodowej łączy obszary kształcenia umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Absolwetka SWPS, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim, filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator i Zaawansowaną Szkołę Trenerów Ośrodek Treningu i Rozwoju Kierowniczego. Obecnie kształci się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Współpracowniczka Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka Make It. Członek Izby Coachingu. Zajmuje się rozwojem pracowniczym i kultur organizacyjnych. Prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Od blisko 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty. Prowadziła badania dotyczące proaktywności kadry menadżerskiej w polskich przedsiębiorstwach. W pracy stosuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, korzystając z metod SFA, Gestalt, psychologii twórczości oraz coachingu coaktywnego. 

Patryk Lange

Akredytowany coach Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener i superwizor coachingu, trener mindfulness. W latach 2015-2017 Przewodniczący Komisji Etycznej Izby Coachingu. Menedżer i praktyk turkusowego stylu zarządzania. Absolwent AGH w Krakowie, Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i organizacji biznesu. Współwłaściciel firm ez-cam.pl oraz xtech.pl. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. Jako trener i coach specjalizuje się w pracy z menedżerami, którzy chcą rozwijać turkusowy styl zarządzania. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i warsztaty w organizacjach, które chcą wdrażać kulturę coachingu i samozarządzania. Od 2008 roku praktykuje i propaguje metody redukcji stresu oraz rozwoju oparte na uważności. Współpracownik Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Współpracownik i trener mindfulness w oddycham.pl. Pasjonat podróżowania po Azji, Afryce i Europie, wypraw motocyklami i samochodami terenowymi. W latach 2013 – 2017 koordynował i prowadził w IPRI Męskie Kręgi – spotkania o charakterze rozwojowym dla mężczyzn.

Katarzyna Urbaniak

Praktyk, przedsiębiorca, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowany coach, mediator. Szkoleniowiec z zakresu doskonalenia motywacji, ABC Managera, zarządzania czasem, technik negocjacji, komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży i obsługi klienta. Realizuje również szkolenia z doskonalenia osobistego przywództwa, pracy w zespole, Trener metody TetraMap International. Akredytowany trener Clarity4D. Prowadzi treningi komunikacji i mediacji z wykorzystaniem metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga. Prowadziła szkolenia dla pracowników firm m.in. takich jak: Renault Polska, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank BPH SA, Bank PEKAO SA, Bank PKO BP, Nutricia Polska, Kuehne-Nagel, Hurtap SA, APLIKOM, AGRAF, Volkswagen Poznań, GK PGE, Peugeot Prowadzi autorskie warsztaty rozwojowe dla kobiet i Kręgi Kobiece. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologii Społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym – zagadnienia szkoleniowe w organizacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studentka Arteterapii w Międzynarodowym Instytucie Edukacji przez Sztukę, AHE w Łodzi. Ukończyła m.in. kurs „Zaawansowane umiejętności trenerskie” (Grupa Trop), roczny kurs Zen Coachingu.

Karolina Nikorowska

Psycholog, trener, doradca zawodowy, akredytowany coach ICF PCC. Od 2008 roku szkoli z zakresu umiejętności osobistych i społecznych. Tworzy programy wykorzystujące niekonwencjonalne metody szkoleniowe i poczucie humoru.
Pracuje jako coach kariery, doradca zawodowy, psycholog dla studentów, osób długotrwale bezrobotnych i pracowników instytucji i przedsiębiorstw. Prowadziła szkolenia dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników administracji, managerów i pracowników przedsiębiorstw. Współpracowała z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Europejska, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Górniczo-Hutnicza. Szkoliła pracowników zarówno małych i średnich przedsiębiorstw. Pracowała jako doradca zawodowy dla osób długotrwale bezrobotnych, studentów i pracowników przedsiębiorstw. Szkoli doradców zawodowych z narzędzi coachingu kariery oraz innych (Indywidualny Plan Działania, Bilans Kompetencji). Opracowała autorskie szkolenie "Coaching kariery" oraz "Jobcoaching - praca z osobami niepełnosprawnymi". Specjalizuje się w coachingu kariery i rozwoju.

 

Tomasz Krzemienowski

Absolwent prawa. Zastępca Dyrektora  jednostki lokalnej państwowej instytucji  kontrolnej obejmującej swym zasięgiem województwo opolskie. W latach 2006 -2014 kierował Sekcją Prawną ww. instytucji. W latach 2007 - 2010 nadzorował ponadto kwestie dotyczące legalności zatrudnienia obywateli polskich oraz obcokrajowców. Doświadczony praktyk, autor publikacji z zakresu prawa pracy, od wielu lat związany także z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet WSB Merito), jako jej wykładowca i kierownik naukowy kierunku.

Arkadiusz Kapuścik

Ukończył studia chemiczne oraz prawnicze, a także studia podyplomowe w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie. Ponad dwadzieścia pięć lat pracował jako inspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, z tego niemal dziesięć lat na stanowisku Okręgowego Inspektora Pracy. W ramach swoich obowiązków nadzorował największe zakłady produkcyjne z branży chemicznej i przemysłowej. Pełnił funkcję koordynatora krajowego Państwowej Inspekcji Pracy ds. współpracy z przemysłem naftowym. Obecnie jest współwłaścicielem firmy consultingowej, wspierającej podmioty gospodarcze w zakresie prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy. Od wielu lat związany z Wyższą Szkołą Bankową, gdzie pełni funkcję kierownika kierunku oraz cieszy się opinią uznanego wykładowcy.

Radosław Siczewski

Absolwent Wydział Zarządzania i Marketingu na Politechnice Opolskiej.  Pracę zawodową rozpoczął w 1998 r. w Oddziale ZUS w Opolu. Na przełomie lat 2004 – 2006 był pracownikiem Departamentu Obsługi Klientów Centrali ZUS w Warszawie. Obecnie związany z opolskim Oddziałem ZUS. Specjalizuje się w tematyce ubezpieczeń społecznych i związanych z nimi obowiązków po stronie pracodawców. Specjalista w zakresie szkoleń z obsługi programu Płatnik, uznany wykładowca i praktyk w przedmiotowym zakresie, od dziewięciu lat związany z Wyższą Szkołą Bankową (obecnie Uniwersytet WSB Merito).