Studia to inwestycja która się zwraca, ale na początku, dla części z Was, może się wiązać ze sporym wysiłkiem finansowym. Zobacz, z jakich stypendiów i zniżek, które poratują Twój budżet, możesz skorzystać, będąc studentem Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Pamiętaj, że na naszej uczelni korzystasz nie tylko ze stypendiów fundowanych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych, ale Uniwersytet WSB Merito ma dla Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

 

Uczelniom WSB MERITO zaufało już ponad 450 000 studentów. 

Stypendia:

REKTORA

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy, kto uzyskał  średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,75 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym.

Osoby przyjęte na I rok studiów powinny złożyć wniosek o stypendium do 16 października danego roku. 

 

Oryginały dokumentów dostarcz do Biura rekrutacji, możesz to zrobić osobiście, przesłać listownie, kurierem lub do paczkomatu Inpost znajdującego się przy uczelni.

Medal
DLA AMBITNYCH I PRACOWITYCH

Jeśli zaliczysz pierwszy rok studiów i uzyskasz wysoką średnią ocen, możesz ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Hantel
DLA SPORTOWCÓW

Po zaliczeniu pierwszego roku studiów możesz również uzyskać stypendium MNiSW za dobre wyniki w sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym oraz za osiągnięcia sportowe i reprezentowanie barw uczelni w akademickim ruchu sportowym.

DLA STUDENTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, przysługiwać Ci będzie stypendium socjalne MNiSW. Ponadto jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych, możesz również ubiegać się o wypłacenie jednorazowej zapomogi.

Uścisk dłoni
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

Uniwersytet WSB Merito współpracuje z wieloma szkołami wyższymi w innych krajach w ramach programu Erasmus+. Dzięki nawiązanym kontaktom masz szansę kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej uczelni. W tym czasie zostaniesz zwolniony z części opłat, a ponadto otrzymasz stypendium Erasmusa, które pokryje różnicę kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem goszczącym.

Puchar
DLA LIDERÓW

Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz naszej uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni.

Jak ubiegać się o stypendium?

Najlepiej najpierw zajrzyj do Extranetu, tam w zakładce „Stypendia i zniżki”znajdziesz szczegółowe informacje, wzory wniosków i daty składania podań w zakresie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów.

 

W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z:

Rodzaje stypendiów Kontakt
  • socjalne
  • zapomogi
  • dla liderów

Dział Obsługi Finansowej Studenta

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

  • Rektora
Biuro Rekrutacji
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
  • dla ambitnych i pracowitych
  • dla sportowców

Dziekanat studiów magisterskich

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

  • dla osób niepełnosprawnych
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością
Telefon i e-mail: zakładka kontakt
  • dla ciekawych świata (Erasmus+)

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Telefon i e-mail: zakładka kontakt

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielają wybrane banki komercyjne. Przyznawane są na preferencyjnych warunkach dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

 

O kredyt można ubiegać się przez cały rok, niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń. Ważne jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 3000 zł.

 

Więcej o kredytach studenckich przeczytasz na www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 28 września
czesne już od
539 zł
522 zł
miesięcznie

Zapisując się do 28 września, zyskujesz:

  • 400 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

 

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!

Twoja zniżka w czesnym wyniesie 900 i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 505 zł