Zapraszamy na konferencję poświęconą cyberbezpieczeństwu, której prelegentami będą specjaliści firmy Stormshield, należącej do Airbus Grup. Konferencja otwiera Akademię Stormshield w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, która jako pierwsza w Polsce dołączy do grona uczelni współpracujących z firmą Stormshield - działającą w ponad 50 krajach, chroniącą pod względem teleinformatycznym sieci m.in. Unii Europejskiej, NATO, Orange, Carrefour czy Renault.
 

 • Termin: 22.10.2019 r. godz. 10:00
 • Miejsce: aula Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, budynek A, ul. Fabryczna 29-31
   

Zapisy na wydarzenie zostały zamknięte.

 

Czym jest Akademia Stormshield?
Akademia Stormshield to program edukacyjny przeznaczony dla studentów uczelni wyższych. Pozwala na zapoznanie się ze współczesnymi trendami i technologiami w obszarze zabezpieczenia sieci komputerowych. Obok tradycyjnych wykładów, studenci nabędą także praktyczne umiejętności wdrażania, konfiguracji i zarządzania urządzeniami Stormshield w sieciach komputerowych o różnym stopniu złożoności. Wdrożenie programu Akademia Stormshield w ramach zajęć pozwoli  studentom i absolwentom na wejście na rynek pracy ze znajomością technologii zabezpieczeń sieciowych i zwiększy ich szanse na otrzymanie atrakcyjnej pracy w obszarze IT.


Akademia Stormshield to:

 • wykłady prowadzone w oparciu o najnowsze technologie w obszarze bezpieczeństwa sieci komputerowych
 • praktyczne laboratoria (warsztaty)
 • sprzęt demo
 • możliwość certfikacji w przyszłości – Certified Stormshield Network Administrator (CSNA)
 • przygotowanie studentów do pracy w działach IT i bezpieczeństwa IT

 

Dlaczego warto szkolić się w zakresie cyberbezpieczeństwa? 

 • Coraz bardziej złożone zagrożenia wymuszają stałe podnoszenie kompetencji i zwiększanie „know-how” dotyczącego zabezpieczeń teleinformatycznych.
 • Akademia Stormshield kładzie duży nacisk na praktyczne umiejętności konfiguracji i zarządzania rozwiązaniami klasy UTM do zabezpieczania sieci.
 • Szacuje się, że w Europie Środkowej wraz z Polską w ciągu 3 lat będzie brakować ponad 140 tysięcy specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.
 • Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze bezpieczeństwa sieci podnosi wartość absolwentów na rynku pracy i ułatwia znalezienie pracy.


Nabyte umiejętności praktyczne – student po ukończeniu zajęć będzie umiał:

 • Konfigurować reguły na firewall’u.
 • Włączać różne tryby uwierzytelniania użytkowników.
 • Tworzyć polityki bezpieczeństwa definiowane na poszczególnych użytkowników.
 • Konfigurować poszczególne moduły bezpieczeństwa: filtrowanie stron WWW, antywirus, antyspam, IPS, VPN, zarządzanie przepustowością łącza.
 • Generować raporty określające zdarzenia występujące w sieci.
 • Administrować urządzeniem.
 • Rozwiązywać najczęściej występujące problemy. 


PROGRAM KONFERENCJI

> Sprawdź opisy prelekcji<
 

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników dr Jan Świderski, Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
10:10 – 10:40  Jakich kompetencji w obszarze IT potrzebują studenci i co uczelnia może im zaoferować  Sebastian Sobczyk, Menedżer kierunku informatyka oraz Marcin Pieleszek, Wykładowca kierunku informatyka
10:40 – 11:25  Cyberbezpieczeństwo według Airbus  Paweł Śmigielski, Country Manager Poland, Stormshield
11:25 – 12:10  Instytut Stormshield – idea, jak współpraca wygląda we Francji i w Polsce  Xavier Prost, Dyrektor działu szkoleń i dokumentacji, Stormshield
12:10 – 12:40  Firewall to za mało - współczesne technologie ochrony przed cyberatakami  Aleksander Kostuch, Presales Engineer oraz trener w firmie Stormshield
12:40 – 13:25  Call Security! Jak bezpieczny jest Twój serwer WWW?  Krzysztof Siwy, Starszy inżynier systemowy w firmie DAGMA, certyfikowany inżynier i trener Stormshield
13:25 – 13:30  Zakończenie konferencji

 

WARSZTAT W LABORATORIUM STRORMSHIELD

13:30 – 14:15  Ochrona sieci LAN i środowisk serwerowych za pomocą technologii Stormshield  Aleksander Kostuch, Pre-sales engineer, Stormshield 

Program wydarzenia może ulec zmianie.

 

Szukaj też informacji w wydarzeniu na Facebooku: Konferencja o bezpieczeństwie sieci - Akademia Stormshield.
Zobacz materiały prasowe: Pierwsza taka akademia cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Partnerzy:
Czytaj więcej