Xavier Prost

Dyrektor działu szkoleń i dokumentacji, przez wiele lat pracował w dziale wsparcia technicznego, przechodząc kolejne szczeble kariery począwszy od inżyniera wsparcia do osoby zarzadząjącej tym działem. Aktualnie Xavier koordynuje działanie zespołów zajmujących się szkoleniami i dokumentacją. Jego zadaniem jest dzielenie się fachową wiedzą i najlepszymi praktykami firmy. Dzięki pracy jego zespołu szkolenia Stormshield ugruntowały swoją pozycję na rynku i są coraz bardziej obecne we francuskich szkołach wyższych poprzez dedykowany program edukacyjny o cyberbezpieczeństwie skierowany do studentów.