Zapraszamy na
Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024,


która odbędzie się 9 października 2023 r. o godz. 13:00
w auli 110 budynku A przy ul. Fabrycznej 29-31.

 

 

Będzie to uroczystość wyjątkowa. Rozpoczynamy 26. rok działalności jako uczelnia wyższa i 1. rok akademicki jako Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Z tej okazji podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany nowy sztandar uczelni.

 

Wykład inauguracyjny pt. "Guilty pleasure? Dlaczego jedzenie daje nam taką przyjemność?" wygłosi dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska, prof. UWSB Merito, wykładowczyni kierunku studiów dietetyka - doradczyni żywieniowa, specjalistka psychodietetyki, członkini Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, gdzie aktywnie uczestniczy w działaniach Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży.

 

Guilty pleasure- dlaczego jedzenie sprawia nam taką przyjemność?
Z fizjologicznego punktu widzenia jedzenie ma zapewnić nam dowóz składników odżywczych i energii do pełnego, harmonijnego wzrostu, rozwoju i funkcjonowania. Ale czy tylko?
W ostatnich dekadach obserwujemy intensywny wzrost występowania nadwagi i otyłości. Co takiego uległo zmianie na przestrzeni ostatnich kilku dekad, że wskaźnik otyłości uległ potrojeniu? Czy rzeczywiście jemy tylko z fizjologicznych pobudek? Czy jedzenie pojawia się jedynie w sytuacjach głodu? Nasze schematy żywieniowe regulowane są przez czynniki fizjologiczne zlokalizowane obwodowo i ośrodkowo w mózgu, czynniki emocjonalne, środowiskowe, a także nawyki i automatyzmy. Jemy nie tylko pod wpływem głodu, ale również na skutek skojarzeń, nawyków oraz coraz częściej przyjemności! O tym jak ośrodek nagrody, szlaki dopaminergiczne, serotoninergiczne i opioidowe definiują nasze wybory opowie podczas wykładu inauguracyjnego dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska prof. Uniwersytetu Merito we Wrocławiu

 

PROGRAM
 

Godz. 13:00

 • Rozpoczęcie uroczystości - powitanie władz uczelni
 • Hymn państwowy
 • Powitanie gości i uczestników uroczystości
 • Przemówienie inauguracyjne prof. dr. hab. inż. Jacka Mercika, rektora Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu
 • Przemówienie Pawła Zygarłowskiego, prezesa zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito, założyciela uczelni
 • Nadanie nowego sztandaru uczelni przez założyciela
 • Przemówienie Dagmary Sobali, przewodniczącej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu
 • Relacja z wręczenia wyróżnień rektora za wybitne osiągnięcia naukowe
 • Relacja z wręczenia dyplomów doktorskich
 • Wręczenie Nagrody Biznesowy Partner Roku 2023 Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu
 • Wręczenie nagród kanclerza za działalność organizacyjną na rzecz uczelni
 • Ślubowanie studentów I roku
 • Wykład inauguracyjny pt. "Guilty pleasure? Dlaczego jedzenie daje nam taką przyjemność?",  dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska, prof. UWSB Merito
 • Chóralne wykonanie pieśni "Gaudeamus igitur" i recital chóru
 • Zakończenie uroczystości

Godz. 14:30

 

Wspólnie świętujmy!

Uroczystość inauguracji to jedno z najważniejszych wydarzeń na uczelni. Symbolicznie rozpoczyna nowy rok akademicki dla całej społeczności akademickiej, którą tworzą studenci, dydaktycy oraz pracownicy naukowi i administracyjni uczelni. To również ważny dzień dla naszych partnerów biznesowych, samorządowych i instytucjonalnych, z którymi od lat aktywnie uczestniczymy w życiu naukowym i gospodarczym Dolnego Śląska.
 

Pytania dotyczące inauguracji prosimy kierować na adres e-mail: inauguracja@wroclaw.merito.pl.

 

Czytaj więcej