17 września 2023 roku wspólnie z absolwentami studiów II stopnia na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu świętowaliśmy ukończenie przez nich studiów ze stopniem naukowym magistra. Nasi studenci rozpoczynali edukację w Wyższej Szkole Bankowej, a zakończyli ją już na Uniwersytecie WSB Merito.  

 

Gospodarzem uroczystości był Rektor - Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, który zwrócił się do absolwentów wyrażając wyrazy wdzięczności, cierpliwości i wsparcia. Przemówienie wygłosił Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania dr Tomasz Rólczyński, który zgromadzonym studentom i gościom życzył odwagi w dążeniu do celów, samorealizacji oraz zdobywania wielu nowych doświadczeń.

 

Przemówienie wygłosiła również Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Gabriela Lubas - studentka kierunku zarządzanie, która życzyła absolwentom, wytrwałości, radości w spełnianiu marzeń oraz nowej i ekscytującej kariery zawodowej. 

Inspirujący wykład z obszaru ekonomii dla naszych absolwentów wygłosił dr inż. Edward Wąsiewicz, prof. WSM, wykładowca kierunków finanse i rachunkowość oraz zarządzanie na naszej uczelni.

 

W czasie uroczystości nagrodzono absolwentów za najlepsze wyniki w nauce oraz symbolicznie zakończono studia podrzuceniem w powietrze biretów.

 

Gratulujemy wszystkim absolwentom!

Czytaj więcej