Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku psychologia reklamy i komunikacji:

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 140
Liczba zjazdów: 14
Liczba semestrów: 2
psychologia reklamy
(65 godz.)
  • wstęp do psychologii
  • procesy poznawcze, nastrój, emocje
  • psychologia społeczna i poznawcza w reklamie
  • psychologia mediów
komunikacja marketingowa
(25 godz.)
  • budowanie strategii marketingowej
  • public relations
współczesny konsument
(49 godz.)
  • promocje konsumenckie i perswazyjność reklamy
  • zachowania konsumenckie
  • motywacja i postawy konsumentów
Forma zaliczenia
Książki
zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów
Projekt
zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego cały zakres studiów