Co zyskujesz, studiując ten kierunek?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy, średnio co drugi weekend.

online lub trad

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób hybrydowy:

  • wykłady realizowane są zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams,

  • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty odbywają się w salach wykładowych.

Jak wygląda taki hybrydowy układ zajęć?
W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia np. w sobotę uczysz się online z domu, a na uczelnię przyjeżdżasz w niedzielę.

 

x

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość II stopnia na Uniwersytecie WSB Merito przygotują Cię do skutecznego działania w dzisiejszym dynamicznym świecie finansów. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę, obejmującą zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne w obszarze finansów, rachunkowości, bankowości czy ubezpieczeń.

Wybierając kierunek Finanse i rachunkowość ze studiami podyplomowymi, dodatkowo zdobędziesz umiejętności z zakresu audytu instytucji finansowych.
Studia trwają 2 lata (4 semestry) po ukończeniu studiów otrzymasz dyplom magistra oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

SP

Na zajęciach spotkasz wykładowców akademickich, ale również praktyków z różnych dziedzin, takich jak księgowość, bankowość, inwestowanie, analiza i podatki. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy, przekazanej poprzez case studies oraz projekty, zdobędziesz praktyczne umiejętności. Dodatkowo, będziesz miał okazję uczestniczyć w interesujących projektach, warsztatach, symulacjach oraz grach biznesowych, które pozwolą Ci sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce.

2 dyplomy 2 lata

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Na tej ścieżce zdobywasz dodatkowe umiejętności potwierdzone dyplomami Uniwersytetu WSB Merito, dzięki czemu wyróżnisz się w oczach pracodawców, oszczędzisz pieniądze, płacąc tylko jedno czesne oraz oszczędzisz czas, bo program studiów podyplomowych realizujesz jednocześnie ze studiami magisterskimi.
Zdobywasz wiedzę wykraczającą poza program studiów magisterskich.

studia podyplomowe

Wiedzę i umiejętności ze studiów magisterskich uzupełniasz i rozwijasz o te, które zyskujesz na studiach podyplomowych.

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są jednocześnie z tymi, w ramach studiów magisterskich i kończysz obie formy studiów w tym samym czasie. Jest to duża oszczędność czasu poświęconego na rozwój.

 

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności w zakresie oceny ryzyka finansowego, tworzenia dokumentów finansowych oraz podejmowania operacyjnych decyzji. Będziesz również przygotowany do opracowywania planów finansowych i inwestycyjnych oraz analizowania kondycji finansowej przedsiębiorstw, rynków finansowych i instrumentów pochodnych.

studenci

Zdobyta wiedza przygotuje Ciebie do zdawania egzaminów na certyfikaty zawodowe np. ACCA, CFA, które są uznawane na całym świecie i podnoszą wartość rynkową absolwentów.

student 2024

Program studiów został przygotowany we współpracy z firmami partnerskimi i opiera się na najnowszych rozwiązaniach i aktualnych informacjach rynkowych. Odpowiada na potrzeby rynku pracy i spełnia oczekiwania pracodawców.

stud

Podczas studiów będziesz miał okazję poznać programy i narzędzia używane w praktyce biznesowej. Dostęp do Bazy Danych Giełdowych Notoria, Bazy danych KRS oraz Oprogramowania Symfonia, pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w obszarze finansów czy analizy rynku.

 

Studenci

Wizyty studyjne są integralną częścią naszego praktycznego programu edukacyjnego. Podczas wizyty studyjnej u partnera biznesowego będziesz miał niepowtarzalną okazję do poznania organizacji, wzbogacenia swojej teoretycznej wiedzy zdobytej na zajęciach o praktyczne doświadczenia. Udział w wizycie studyjnej może również stanowić doskonałą okazję dla Ciebie do nawiązania biznesowych relacji z potencjalnym pracodawcą.

 

Zobacz więcej
 

 

Studia

Nasza oferta odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy, umożliwiając rozwój kluczowych kompetencji przyszłości.  W trakcie zajęć zdobędziesz praktyczne umiejętności, takie jak umiejętności interpersonalne, efektywna praca w zespole, kreatywność, rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin oraz ciągłe doskonalenie się i działanie zgodne z etyką. Będziesz miał możliwość zdobycia praktycznej wiedzy branżowej poprzez udział w projektach semestralnych i międzykierunkowych.

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito, masz dostęp do wsparcia Biura Karier i Praktyk, które pomoże Ci w tworzeniu CV oraz przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo, uczestnicząc w bezpłatnych warsztatach, rozwijasz umiejętności interpersonalne, co ułatwi Ci start na rynku pracy.
Otrzymasz także dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy. To miejsce, gdzie pracodawcy szybko dodają oferty pracy i kontaktują się ze studentami. Ponadto, weźmiesz udział w targach pracy WSB Merito JobPoint, gdzie zapoznasz się z ofertą staży, praktyk i pracy w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, będących naszymi partnerami biznesowymi.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Finanse i rachunkowość to studia dla osób które w przyszłości chcą zajmować się szeroko pojętymi finansami a w zależności od wyboru specjalność mogą skierować się w stronę rachunkowości, bankowości, inwestowania kapitału czy też zarządzania finansami w przedsiębiorstwa, pracując jako księgowi, kontrolerzy finansowi, bankowcy, analitycy finansowi, doradcy finansowi czy pracownicy działów finansowych w przedsiębiorstwach.

Cechy kierunku:

Organizacja
Praca w grupach projektowych
Laptop
Specjalistyczne oprogramowanie
Dwa dyplomy równocześnie
Uścisk dłoni
Wizyty studyjne u partnerów biznesowych
Tryby
Udział w projektach, symulacjach oraz grach biznesowych

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
360 zł
326 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz: 

 

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach II stopnia i II stopnia z podyplomowymi rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 
  • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
  • Dodatkowo jesteś zwolniony (-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 326 zł

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

SP
Rozpoznawania i oceniania ryzyka finansowego, tworzenia dokumentów finansowych, prowadzenia ewidencji i podejmowania decyzji operacyjnych.
Tworzenia planów finansowych i inwestycyjnych, analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, rynków finansowych i instrumentów pochodnych.
Korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych związanych z pracą w rachunkowości, bankowości i inwestowaniu.
Studia
Przygotowania do zdawania egzaminów na certyfikaty zawodowe np. ACCA, CFA, które są uznawane na całym świecie i podnoszą wartość rynkową absolwentów.
Rozwijania uniwersalnych kompetencji przyszłości, takich jak nastawienie na relacje, umiejętności organizacyjne, kompetencje twórcze, ciągłe uczenie się i etyczność działania.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bankowość
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 616 zł 650 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 616 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Dominik Sieradzki
Agnieszka Nowakowska
dr Anna Falkowska
D.Al-Khamisy
Marzanna_Lament
adrian_przymuszała
Rafał_Balina
Rapacki
Marcin Budzewski
Mateusz_Jakubik
dr Artur Kołodziejczyk-Skowron
dr Łukasz Piętak
dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut
mgr Wanesa Choptiany
dr Łukasz Skawiński
dr hab. Aneta Ejsmont
mgr Andrzej Nowakowski
Prof. dr hab. Janusz Soboń
dr hab. Jakub Kraciuk
Edyta Dubois
dr Adrian Sadłowski
Kamil Lorek
dr Iwona Chojecka
dr Zdzisław Zasada
dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
dr Dominik Sieradzki

Doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse, menedżer kierunku finanse i rachunkowość, adiunkt w WSB Merito w Warszawie.

Absolwent informatyki i ekonometrii na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów licencjackich na...

Agnieszka Nowakowska - Twardowska

Praktyk Public Relations, medioznawca.
Od dwóch dekad związana z branżą doradztwa komunikacyjnego. Prowadziła projekty z zakresu komunikacji korporacyjnej, CSR oraz PR produktowego dla kilkudziesięciu marek.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu...

dr Anna Falkowska

Doktor nauk społecznych: pedagog, socjolog (specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi), doradca zawodowy, specjalista prawa ochrony środowiska.  Ukończone studia licencjackie i magisterskie na kierunku ochrona środowiska w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w...

dr Danuta Al-Khamisy

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, obecnie WSB Merito. Autorka 5 monografii, 13 książek pod redakcją, ponad 150 artykułów w rozdziałach współautorskich, w czasopismach polskich i zagranicznych,...

dr hab. Marzanna Lament

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie za publikację: Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń.

Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym 14 pozycji...

mgr Adrian Przymuszała

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Merito) na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia.

Ukończył również studia podyplomowe z zakresu metod ilościowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz...

dr Rafał Balina

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu bankowości, finansów i zarządzania. W trakcie dotychczasowej kariery realizował liczne projekty związane opracowywaniem i wdrażaniem strategii zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Specjalizuje się w...

dr Zdzisław Rapacki

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu gospodarki światowej, stosunków międzynarodowych. Autor publikacji na temat gospodarki światowej, dyplomacji, negocjacji międzynarodowych. Uczestniczył w kilkuset konferencjach międzynarodowych poświęconych m.in....

mgr Marcin Budzewski

Absolwent  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Od 1994...

mgr Mateusz Jakubik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w praktyce" o profilu "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem" na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Collegium...

dr Artur Kołodziejczyk-Skowron

Doktor nauk humanistycznych, filozof (dokorat uzyskał w 2021 roku na Uniwersytecie Łódzkim). Adiunkt w Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Zajmuje się głównie etyką, filozofią polityki oraz filozofią człowieka. Pracował jako badacz na Uniwersytecie w Tel Awiwie oraz jako wizytujący...

dr Łukasz Piętak

Pracownik naukowy INE PAN od 2016 r. Zainteresowania badawcze dr Łukasza skupione są na zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym, wzrostem gospodarczym oraz makroekonomią gospodarki otwartej. W badaniach ekonometrycznych stosuje głównie modele panelowe oraz przestrzenne modele...

dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych; praca habilitacyjna nt. Podatek dochodowy od osób fizycznych jako instrument realizacji socjalnych funkcji opodatkowania, obroniona w październiku 2014 roku w Varna Free University w Warnie. Ponadto w dniu 29 października 2020 roku został nadany tytuł...

mgr Wanesa Choptiany

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską z obszaru prawa ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w kontekście prawno-porównawczym....

dr Łukasz Skawiński

Doktor nauk ekonomicznych, trener, doradca biznesowy. Ekspert oceniający projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradza w zakresie aspektów związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.
Na swoim koncie posiada ponad 12000...

dr hab. Aneta Ejsmont

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego na Wydziale Ekonomii i Finansów w Katedrze Finansów, Ubezpieczeń i Rachunkowości a od 1 października 2024 roku...

mgr Andrzej Nowakowski

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej, absolwent MBA University of Illinois, Politechniki Lubelskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę: strategii organizacji, struktur i procesów organizacyjnych,...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

dr hab. Jakub Kraciuk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce ekonomii międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem globalizacji ekonomicznej oraz jej skutków takich jak: procesy koncentracji zachodzących w gospodarce światowej, a także procesy...

dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu...

dr Adrian Sadłowski

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (2006) i Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni (2008). Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach krajowego programu mobilności studentów „MOST”. Posiada dyplom niemieckiej...

dr Kamil Lorek

Radca prawny po ukończonej aplikacji radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie profesjonalnego prawnika zdobywał w trzech kancelariach w trzech różnych miastach. Ponadto jest również doktorem nauk społecznych (socjologia prawa) po ukończonych studiach...

dr Iwona Chojecka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), adiunkt (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu), radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).
W zakresie działalności zawodowej od 2006 r. związana z rynkiem finansowym. Pracuje jako ekspert...

dr Zdzisław Zasada

Stopień naukowy: Doktor nauk ekonomicznych 1986 Szkoła Główna Planowania i Statystyki /Szkoła Główna Handlowa/
Doświadczenie i dorobek dydaktyczny: Praca dydaktyczna w szkolnictwie wyższym 0d 1977 roku tylko i wyłącznie w obszarze ekonomii i nauk pokrewnych.
Prowadzone przedmioty:...

dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Ukończyła studia na kierunku prawo na UMCS w Lublinie. Aktualnie pisze pracę magisterską na kierunku anglistyka z modułem pedagogicznym.  Doktorat obroniła w dyscyplinie prawo na Uniwersytecie Warszawskim w 2012 r. Odbyła liczne staże zagraniczne m.in. w Brukseli w Dziale Podatkowym...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Godziny otwarcia:
  • pn: 11:00 - 18:00
  • wt-pt: 08:00 - 16:00
  • so: 09:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF