Co zyskujesz, studiując ten kierunek?

Forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy.

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób hybrydowy:

 • wykłady realizowane będą zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams, 
 • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty będą odbywać się w salach Uczelni

Wykłady i ćwiczenia planowane będą w oddzielnych dniach, tak aby nie nakładały się na siebie. W każdym dniu zajęć masz albo tylko wykłady, albo tylko ćwiczenia

Studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość zostały opracowane z myślą o osobach, które chciałyby wzbogacenia swojej dotychczasowej wiedzy o nowe bardziej zaawansowane i aktualne zagadnienia z finansów i rachunkowości.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu księgowości, bankowości, inwestowania, analizy i podatków. Dzięki wsparciu doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu wiesz, że przekazywana wiedza jest zgodna z aktualnymi trendami.

Dowiesz się jak korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych związanych z pracą w rachunkowości, bankowością a także nauczysz się analizować oraz oceniać ryzyko inwestycyjne i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej.

Sala wykładowa

W trakcie zajęć praktycznych poznasz specjalistyczne oprogramowanie Symfonia, powszechnie używane w firmach i biurach rachunkowych.

dwa dyplomy

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Na tej ścieżce zdobywasz dodatkowe umiejętności potwierdzone dyplomami Uczelni WSB Merito, dzięki czemu wyróżnisz się w oczach pracodawców, oszczędzisz pieniądze, płacąc tylko jedno czesne oraz oszczędzisz czas, bo program studiów podyplomowych realizujesz jednocześnie ze studiami magisterskimi.
Zdobywasz wiedzę wykraczającą poza program studiów magisterskich.

studia podyplomowe

Wiedzę i umiejętności ze studiów magisterskich uzupełniasz i rozwijasz o te, które zyskujesz na studiach podyplomowych.

Zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są jednocześnie z tymi, w ramach studiów magisterskich i kończysz obie formy studiów w tym samym czasie. Jest to duża oszczędność czasu poświęconego na rozwój.

 

Zajęcia ogólnouczelniane

Zintegruj się i poznaj nas lepiej - w pierwszych dniach studiowania zapraszamy studentów do udziału w zajęciach Studiowanie w WSB Merito. Program ten zapewni Ci wdrożenie się w życie uczelni, poznanie zasad studiowania, a przede wszystkim sprawi, że szybko poznasz grupę, w której będziesz studiować.

zajęcia kierunkowe

Zdobywaj umiejętności praktyczne podczas zajęć “projekt semestralny”, w trakcie których wraz z zespołem projektowym wspólnie rozwiążecie konkretne problemy zawodowe pod okiem prowadzącego – doświadczonego praktyka. Projekty realizowane są w oparciu o case’y zaczerpnięte z praktyki oraz we współpracy z firmami. 

Zajęcia rozwijające uniwersalne

Rozwijaj uniwersalne kompetencje przyszłości w trakcie zajęć, podczas których kluczowe jest nastawienie na relacje, umiejętności organizacyjne, kompetencje twórcze, ciągłe uczenie się oraz etyczność działania. Zajęcia realizowane są w dwóch blokach: kompetencje przedsiębiorcze (biznesowe) i wyzwania przyszłości.

Zajęcia pozaprogramowe

Możesz rozwijać także unikalny zestaw kompetencji podczas zajęć pozaprogramowych indywidualizujących ścieżkę kształcenia. Otrzymasz m.in. dostęp do certyfikowanych warsztatów organizowanych przez BKiP i weźmiesz udział w innowacyjnych projektach społecznych organizowanych przez Uczelnię wzbogacających Twoje portfolio.

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito możesz skorzystać z pomocy Biura Karier i Praktyk i już w trakcie studiów zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

W celu usprawnienia tego procesu, umożliwiliśmy naszym studentom dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy, który jest używany w Europie przez ponad 700 uczelni. To miejsce, gdzie w szybki i łatwy sposób pracodawcy mogą dodawać oferty pracy i kontaktować się ze studentami.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Finanse i rachunkowość to studia dla osób które w przyszłości chcą zajmować się szeroko pojętymi finansami a w zależności od wyboru specjalność mogą skierować się w stronę rachunkowości, bankowości, inwestowania kapitału czy też zarządzania finansami w przedsiębiorstwa, pracując jako księgowi, kontrolerzy finansowi, bankowcy, analitycy finansowi, doradcy finansowi czy pracownicy działów finansowych w przedsiębiorstwach.

Cechy kierunku:

Organizacja
Praca w grupach projektowych
Laptop
Specjalistyczne oprogramowanie
Puchar
Dwa dyplomy równocześnie

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe.
Poruszać się w obszarze podatków związanych z działalnością gospodarczą.
Przeprowadzać kontrole i brać udział w audytach.
Przewidywać ryzyko finansowe i zarządzać nim.
Podejmować decyzje finansowe i inwestycyjne.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bankowość
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Rekrutacja zakończona
od 618 zł 635 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość ze studiami podyplomowymi w WSB  Merito w Warszawie:

 

 • Współczesna bankowość
 • Innowacyjne usługi finansowe w Bankach
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Banki  na rynku ubezpieczeniowym
 • Instytucje wspierające funkcjonowanie banków
 • Działalność inwestycyjna

 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Dominik Sieradzki
Agnieszka Nowakowska
dr Anna Falkowska
D.Al-Khamisy
Marzanna_Lament
adrian_przymuszała
Rafał_Balina
Rapacki
Marcin_Budzewski
Mateusz_Jakubik
dr Artur Kołodziejczyk-Skowron
dr Łukasz Piętak
dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut
mgr Wanesa Choptiany
dr Łukasz Skawiński
dr hab. Aneta Ejsmont
mgr Andrzej Nowakowski
Prof. dr hab. Janusz Soboń
dr hab. Jakub Kraciuk
dr Edyta Dubois
dr Adrian Sadłowski
dr Kamil Lorek
dr Iwona Chojecka
dr Dominik Sieradzki

Doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse, menedżer kierunku Finanse i rachunkowość, adiunkt w WSB Merito w Warszawie.

Absolwent informatyki i ekonometrii na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie studiów licencjackich...

Agnieszka Nowakowska

Praktyk Public Relations, medioznawca.
Od dwóch dekad związana z branżą doradztwa komunikacyjnego. Prowadziła projekty z zakresu komunikacji korporacyjnej, CSR oraz PR produktowego dla kilkudziesięciu marek.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu...

dr Anna Falkowska

Doktor nauk społecznych: pedagog, socjolog (specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi), doradca zawodowy, specjalista prawa ochrony środowiska.  Ukończone studia licencjackie i magisterskie na kierunku ochrona środowiska w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w...

dr Danuta Al-Khamisy

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, obecnie WSB Merito. Autorka 5 monografii, 13 książek pod redakcją, ponad 150 artykułów w rozdziałach współautorskich, w czasopismach polskich i zagranicznych,...

dr hab. Marzanna Lament

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie za publikację: Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń.

Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym 14 pozycji...

mgr Adrian Przymuszała

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Merito) na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia.

Ukończył również studia podyplomowe z zakresu metod ilościowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz...

dr Rafał Balina

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu bankowości, finansów i zarządzania. W trakcie dotychczasowej kariery realizował liczne projekty związane opracowywaniem i wdrażaniem strategii zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Specjalizuje się w...

dr Zdzisław Rapacki

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu gospodarki światowej, stosunków międzynarodowych. Autor publikacji na temat gospodarki światowej, dyplomacji, negocjacji międzynarodowych. Uczestniczył w kilkuset konferencjach międzynarodowych poświęconych m.in....

mgr Marcin Budzewski

Marcin Budzewski ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, następnie studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych...

mgr Mateusz Jakubik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w praktyce" o profilu "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem" na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Collegium...

dr Artur Kołodziejczyk-Skowron

Doktor nauk humanistycznych (dokorat uzyskał w 2021 roku na Uniwersytecie Łódzkim), filozof. Zajmuje się szczególnie etyką i społeczną odpowiedzialnością biznesu, a także standardami etycznymi w reklamie i sprzedaży. W zakresie jego zainteresowań znajduje się również filozofia...

dr Łukasz Piętak

Pracownik naukowy INE PAN od 2016 r. Zainteresowania badawcze dr Łukasza skupione są na zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym, wzrostem gospodarczym oraz makroekonomią gospodarki otwartej. W badaniach ekonometrycznych stosuje głównie modele panelowe oraz przestrzenne modele...

dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych; praca habilitacyjna nt. Podatek dochodowy od osób fizycznych jako instrument realizacji socjalnych funkcji opodatkowania, obroniona w październiku 2014 roku w Varna Free University w Warnie. Ponadto w dniu 29 października 2020 roku został nadany tytuł...

mgr Wanesa Choptiany

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską z obszaru prawa ochrony konsumentów na rynku usług finansowych w kontekście prawno-porównawczym....

dr Łukasz Skawiński

Doktor nauk ekonomicznych, trener, doradca biznesowy. Ekspert oceniający projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradza w zakresie aspektów związanych z uruchamianiem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.
Na swoim koncie posiada ponad 12000...

dr hab. Aneta Ejsmont

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, na Wydziale Ekonomii i Finansów w Katedrze Rachunkowości. Specjalizuje się w...

mgr Andrzej Nowakowski

Doktorant Szkoły Głównej Handlowej, absolwent MBA University of Illinois, Politechniki Lubelskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę: strategii organizacji, struktur i procesów organizacyjnych,...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

dr hab. Jakub Kraciuk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.  Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce ekonomii międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem globalizacji ekonomicznej oraz jej skutków takich jak: procesy koncentracji zachodzących w gospodarce światowej, a także procesy...

dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu...

dr Adrian Sadłowski

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (2006) i Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni (2008). Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach krajowego programu mobilności studentów „MOST”. Posiada dyplom niemieckiej...

dr Kamil Lorek

Doktor nauk socjologicznych po ukończonych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej (2021 r.). Temat pracy doktorskiej:
„Ochrona ludzi starszych na podstawie krajowego systemu prawnego”. Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2014 r.),
studia...

dr Iwona Chojecka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), magister nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), magister prawa francuskiego (Université de Poitiers), radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie). W zakresie działalności zawodowej od...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Łabiszyńska 25
mobilne biura przed budynkiem Uczelni
03-204 Warszawa

E-mail: rekrutacja@warszawa.merito.pl
Tel.: 22 256 23 04
Infolinia: jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00

Godziny otwarcia:
 • pn: 11:00-18:00
 • wt-pt: 08:00-16:00
 • so: 09:00-14:00
Pobierz stronę do PDF