Ewa Maleszyk
dr Ewa Maleszyk

Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Doktor nauk prawnych, radca prawny, mediator i arbiter.
Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Uczestniczyła w opracowywaniu koncepcji procesów transformacyjnych spółek prawa handlowego. W ramach praktyki prawniczej prowadziła sprawy m. in. z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, prawa budowlanego, prawa pracy.
Wieloletni współpracownik Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie: Rzecznik Finansowy) w zakresie ochrony praw konsumentów. Ekspert w zakresie corporate governance.
Autorka publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa budowlanego i handlowego.
Prelegent na konferencjach poświęconych m. in. problematyce corporate governance, ubezpieczeń, alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Małgorzata Kochanowicz
dr Małgorzata Kochanowicz

Doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z „Audytu i kontroli wewnętrznej” oraz „Audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji rządowej, również jako członek rad nadzorczych. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa informacji.
 

 

Rafał Pierzchlewicz
Rafał Pierzchlewicz

Praktyk biznesu w obszarach finansów, operacji i sprzedaży z międzynarodowym doświadczeniem na stanowiskach zarządczych, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz pierwszego rocznika Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat doświadczeniem swoim wspiera rodzime przedsiębiorstwa w podnoszeniu ich efektywności operacyjnej i finansowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w działach finansowych firmy Ford Motor Company, w Polsce jako Dyrektor Finansowy, oraz w europejskich centralach firmy w Niemczech i Anglii. W Polsce odpowiadał między innymi za sprzedaż samochodów marki Ford oraz za politykę cenową w latach 1999 i 2000. W Niemczech nadzorował finanse i marketing w norweskim startupie wdrażającym samochody elektryczne TH!NKcity. W Anglii, w latach 1995-1996 brał udział w pracach zespołu projektowego samochodu marki Ford Focus, który został samochodem roku w Europie (1999) i Stanach Zjednoczonych (2000). Następnie od 2003 roku brał udział w strategicznych projektach Forda związanych z zakupem zakładów produkcyjnych i pozyskiwaniem partnerów zewnętrznych do wspólnych inwestycji w Polsce i Rumunii. Po powrocie do Polski w 2008 roku przez 8 lat związany był z rynkiem funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych ING, a następnie Nationale Nederlanden, gdzie nadzorował międzynarodowe zespoły w 7 krajach Europy Wschodniej i Środkowej w obszarach zarządzania aktywami finansowymi. Wieloletni przedsiębiorca i współzałożyciel funduszu venture capital, zasiadający w zarządach i radach nadzorczych spółek, doradza zespołom startupowym w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów prywatnych.

Grześ
Barbara Grześ

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Doświadczony menedżer, certyfikowany Coach i Trener Biznesu, certyfikowany Mentor i Coach Kryzysowy, Trener szwajcarskiego systemu STRUCTOGRAM®, konsultant oraz przedsiębiorca – właściciel S.M.A.R.T. Business Coaching.
 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologicznych aspektów w biznesie oraz studia doktoranckie na Katedrze Finansów i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Z wyróżnieniem ukończyła program Executive MBA oraz program PostMBA – Akademia Przywództwa we Francuskim Instytucie Zarządzania, a także studia MBA prowadzone przez Warsaw University of Business. Ponadto ukończyła studium Coachingu Multi Level Coaching – program akredytowany przez Izbę Coachingu oraz Akademię Trenera RBC Business Coaching i roczny program RBC Master.
 

Od ponad 20 lat pracuje na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla, w tym w strukturach zarządu. Zarządza, doradza, szkoli oraz wspiera firmy i ludzi w zarządzaniu operacyjnym, budowaniu zespołów, doskonaleniu procesów, rozwijaniu kompetencji i osiąganiu celów. Jako Certyfikowany Trener szwajcarskiego Systemu Treningowego STRUCTOGRAM®, wykorzystuje Analizę Biostrukturalną do identyfikacji potencjału i rozwoju.
 

Pracowała w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej (bankowość, ubezpieczenia, credit management) na stanowiskach zarządczych. Doradza zarządom i menedżerom, realizuje procesy szkoleniowe i coachingowe dla kadry menedżerskiej, szczególnie w sektorze finansowym. Prowadzi badania i publikuje artykuły naukowe w dziedzinie zarządzania i jakości, specjalizując się w obszarach zwinności organizacji, zwinnego zarządzania kapitałem ludzkim, elastycznych struktur organizacyjnych, przywództwa oraz zarządzania zrównoważonym rozwojem organizacji.

Mirosław Gumularz
dr Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law.

 

Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.  Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony konsumentów czy nowych technologii. Posiada certyfikaty International Legal English Certificate–Cambridge (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES Higher). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji.

 

W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników. 

Małgorzata Tyszko-Gasik
Małgorzata Tyszko-Gasik

Absolwentka trzech uczelni wyższych na kierunkach politologia, promocja reklama, zarządzanie -  specjalizacja HR oraz prawo. Absolwentka 4- letnich seminariów doktorskich na kierunku prawo, specjalizacja - prawo karne. W przeszłości czynny uczestnik rynku biznesowego. Obecnie wykładowca akademicki, ekspert w departamencie legislacyjnym ( w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego) Ministerstwa Sprawiedliwości. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych w zakresie rozwiązań prawnych UE oraz prawa krajowego. 

dr Iwona Bąbiak
dr Iwona Bąbiak

Psycholog społeczny, wykładowca i adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Ekspertka ds. integracji cudzoziemców w Polsce. Z zamiłowania trenerka kompetencji międzykulturowych i glottodydaktyczka.

Absolwentka wydziału psychologii i socjologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu glottodydaktyki na Uniwersytecie Warszawskim. Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa, wykładowczyni z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Brała udział w licznych badaniach naukowych poświęconych kwestiom związanym z integracją cudzoziemców w Polsce, sytuacją i potrzebami osób z ograniczeniem sprawności oraz dotyczących społeczności lokalnych. Autorka artykułów poświęconych tej tematyce.
Specjalizuje się w badaniach jakościowych poświęconych różnicom kulturowym oraz ich wpływowi na strukturę nieformalną organizacji w kontekście biznesowym i pedagogicznym. Jest współtwórczynią programów szkoleń z zakresu różnic kulturowych w biznesie dla organizacji w Indiach.
W latach 2014-2015 kierowniczka projektu „Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce, finansowanego z FAMI. Ewaluatorka projektu PCK i UCK w Kijowie i Dniepropietrowsku (2015-2016).
Ekspertka ds. integracji cudzoziemców w Polsce Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie (2020). Wieloletnia współpracowniczka organizacji pozarządowych wspierających cudzoziemców w Polsce.

dr Edyta Łyszkowska

Medioznawca, rzecznik prasowy instytutu badawczego AGB Nielsen Media Research zajmującego się elektronicznym pomiarem widowni telewizyjnej. Realizowała projekty, których rezultatem były między innymi publikacje raportów telewizyjnych 2002–2008 czy moda na reality show w telewizji. Jest autorką wielu artykułów eksperckich w prasie branżowej dotyczących telewizji, programów telewizyjnych, kanałów tematycznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki tożsamości, płci i rodzaju, wpływu telewizji na człowieka, pedagogiki mediów, psychologii rozwoju i socjologii. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych. W swej karierze zawodowej była związana między innymi z międzynarodową firmą konsultingową Ernst & Young i magazynem kobiecym „Twój Styl”. 

Kamil Lorek
dr Kamil Lorek

Radca prawny po ukończonej aplikacji radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie profesjonalnego prawnika zdobywał w trzech kancelariach w trzech różnych miastach. Ponadto jest również doktorem nauk społecznych (socjologia prawa) po ukończonych studiach doktoranckich na kierunku socjologia na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu administracji-rejestracji aktów stanu cywilnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego, Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W trakcie i w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadził w Sądzie Okręgowym badania naukowe w zakresie analizy różnych dziedzin prawa oraz jego praktycznego zastosowania.
Posiada publikacje (artykuły) naukowe z zakresu prawa opublikowane w naukowych czasopismach i monografiach. Uczestniczy także w konferencjach naukowych, na których prezentuje, omawia różne wątki dotyczące prawa. Wciąż rozwija swój dorobek naukowy.
Zajęcia dla studentów prowadzi od roku 2016. Posiada doświadczenie dydaktyczne łącznie z czterech uczelni wyższych. Na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie) pracuje od lutego 2022 roku.
Od listopada 2023 roku jest ekspertem oraz autorem artykułów prawniczych na ogólnopolskim portalu internetowym www.infor.pl.
Od czerwca 2024 roku współpracuje z fundacją Wicca Poland India.
W 2023 roku prowadził również szkolenia dla pracowników publicznej placówki dotyczące rozumienia, stosowania prawa w odniesieniu do nieletnich, małoletnich oraz na tematy dotyczące deeskalacji konfliktów oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Posiada bezterminowy (dożywotni) certyfikat znajomości języka angielskiego prawniczego (poziom B2).
Prowadzi autorski blog: www.rozumienieistosowanieprawa.blogspot.com na tematy dotyczące rozumienia prawa i jego stosowania.
Cały czas uczestniczy w różnych szkoleniach dydaktycznych, naukowych organizowanych przez uczelnie wyższe oraz w licznych praktycznych szkoleniach prawniczych organizowanych dla radców prawnych przez samorząd zawodowy radców prawnych.

Izabela Jankowska - Prochot
dr Izabela Jankowska-Prochot

Absolwentka prawa, politologii, polonistyki i pedagogiki. Adiunkt Uniwersytetu WSB Merito Warszawa i ekspert z zakresu legislacji Komendy Głównej Policji. Wiceprezes Stowarzyszenia Badań and Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes, recenzent ogólnopolskich i uczelnianych czasopism naukowych oraz autorka ponad 80 publikacji naukowych z zakresu polskiego i precedensowego prawa karnego, także w ujęciu porównawczym.