Co zyskujesz, studiując ekonomię w WSB Merito?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy, średnio do drugi weekend.

online lub trad

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób hybrydowy:

  • wykłady realizowane są zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams
  • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty odbywają się w salach wykładowych.

 

 

Studia na kierunku ekonomia w przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w organizacjach i instytucjach działających w różnych branż na rynku międzynarodowym. W trakcie studiów poznasz zasady rządzące gospodarką i rynkiem oraz zrozumiesz, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce. 

laptop

Ekonomia, jako nauka społeczna, otwiera przed tobą drzwi do różnorodnych dziedzin, takich jak globalna gospodarka, finanse czy zagadnienia polityczne. W trakcie studiów poznasz mechanizmy rządzące gospodarką oraz nauczysz się analizować i interpretować dane ekonomiczne. Dowiesz się jak podejmować racjonalne decyzje gospodarcze oraz prognozować skutki procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie.

x

W trakcie zajęć zdobędziesz wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wyceny wartości ekonomicznej przedsiębiorstw, w tym start-upów, oraz projektów biznesowych. Podczas pracy w zespołach zadaniowych realizujących projekty ekonomiczne, rozwiniesz swoje umiejętności pracy zespołowej.

 
 
X

Stawiamy na praktyczny profil kształcenia, na zajęciach spotykasz ekspertów, którzy przekażą Ci praktyczną wiedzę. Program studiów został przygotowany we współpracy z partnerami kierunku, u których masz szansę odbyć praktyki lub staż zgodny z kierunkiem studiów.

Studia to praktyka, nie tylko teoria! W ramach projektu semestralnego rozwiniesz praktyczne umiejętności, rozwiązując rzeczywiste problemy oparte na case'ach z praktyki. Certyfikowane warsztaty pozaprogramowe umożliwiają zdobycie umiejętności przyszłości poprzez udział w innowacyjnych projektach i warsztatach jest pierwszy krok do  rozpoczęcia budowania ścieżki kariery już na studiach.

x

Wizyty studyjne są integralną częścią naszego praktycznego programu edukacyjnego. Podczas wizyty studyjnej masz niepowtarzalną okazję do poznania organizacji, wzbogacenia swojej teoretycznej wiedzy zdobytej na zajęciach o praktyczne doświadczenia. Dodatkowo, możesz nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm partnerskich, korzystać z ich eksperckiej wiedzy oraz doświadczenia.

 

Zobacz więcej

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito, masz dostęp do wsparcia Biura Karier i Praktyk, które pomoże Ci w tworzeniu CV oraz przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo, uczestnicząc w bezpłatnych warsztatach, rozwijasz umiejętności interpersonalne, co ułatwi Ci start na rynku pracy.
Otrzymasz także dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy. To miejsce, gdzie pracodawcy szybko dodają oferty pracy i kontaktują się ze studentami. Ponadto, weźmiesz udział w targach pracy WSB Merito JobPoint, gdzie zapoznasz się z ofertą staży, praktyk i pracy w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, będących naszymi partnerami biznesowymi.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Jeśli interesujesz się zrozumieniem globalnych procesów gospodarczych, mechanizmów rynkowych oraz zarządzaniem finansami, to kierunek Ekonomia jest dla Ciebie idealny. To doskonała ścieżka dla tych, którzy chcą zgłębić tajniki analizy danych ekonomicznych, prognozowania trendów oraz podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Studia te otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, w tym w bankowości, finansach, konsultingu czy administracji publicznej. Kierunek Ekonomia jest dla osób poszukujących wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym środowisku biznesowym.

Cechy kierunku:

Organizacja
praktyki w firmach z branży
Uścisk dłoni
zajęcia z praktykami biznesu
Projekt
dodatkowe certyfikaty
Tryby
case studies

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
400 zł
333 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

  • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 333 zł

Artur Kwasek

Żyjemy w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, w stanie chronicznych zmian i destabilizacji. Cały świat zmaga się z pandemią COVID-19, której konsekwencje ekonomiczne są trudne do przewidzenia, ale wszyscy będziemy je odczuwać. Jeśli chcesz zrozumieć otaczający nas świat i nauczyć się żyć w warunkach nowego modelu globalnej gospodarki opartej na wiedzy, to zapraszam Cię na kierunek ekonomia w WSB Merito w Warszawie.

dr Artur Kwasek

wykładowca w WSB Merito w Warszawie

Michał Suder

Cenię sobie pracę w grupie i kreatywne rozwiązywanie problemów, a moje studia dokładnie na tym polegają. Wykładowcy prowadzą zajęcia w ciekawy sposób, mam więc poczucie, że naprawdę się rozwijam i uczę przydatnych rzeczy. Na co dzień udzielam się charytatywnie, społecznie i medialnie.

Michał Suder

Student WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Rozumieć mechanizmy rządzące gospodarką oraz analizować i interpretować dane ekonomiczne.
Prowadzić działalność gospodarczą.
Interpretować przyczyny oraz prognozować przebieg i skutki procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie.
Wyceniać wartość ekonomiczną przedsiębiorstw (w tym start-upów) i projektów biznesowych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Biznes międzynarodowy
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 428 zł 495 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 428 zł
Ekonomia i business English
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 428 zł 495 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 428 zł
Ekonomia menedżerska
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 428 zł 495 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 428 zł
Gospodarka cyfrowa
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 428 zł 495 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 428 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

M_Kalbarczyk
dr Artur Fiks
Dominik Sieradzki
Artur Kwasek
dr Iwona Chojecka
dr hab. Aneta Ejsmont
Lewandowski
dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut
Wojciech Sieczkowski
Rafał Pierzchlewicz
dr Zdzisław Zasada
dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
dr Magdalena Kalbarczyk

Menedżer kierunku ekonomia na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Doktor nauk społecznych (specjalność logistyka) oraz magister ekonomii. Doświadczony adiunkt, wykłada przedmioty związane z logistyką, ekonomią oraz gospodarką magazynową w Społecznej Akadmii Nauk oraz na Uniwersytecie...

dr Artur Fiks

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Absolwent Almamer Szkoły Wyższej w Warszawie. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Ocena pozycji konkurencyjnej spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2000-2007” w Instytucie Finansów w...

dr Dominik Sieradzki

Doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse, menedżer kierunku finanse i rachunkowość, adiunkt w WSB Merito w Warszawie.

Absolwent informatyki i ekonometrii na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów licencjackich na...

dr Artur Kwasek

Łowiczanin. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2008 obronił doktorat z ekonomii w zakresie z nauk o zarządzaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, pisząc dysertacje na temat „Efektywnościowych modeli zarządzania w warunkach gospodarki...

dr Iwona Chojecka

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), adiunkt (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu), radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).
W zakresie działalności zawodowej od 2006 r. związana z rynkiem finansowym. Pracuje jako ekspert...

dr hab. Aneta Ejsmont

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego na Wydziale Ekonomii i Finansów w Katedrze Finansów, Ubezpieczeń i Rachunkowości a od 1 października 2024 roku...

Dr hab. inż. Piotr Lewandowski prof. UWSB

Dr hab. inż. Piotr Lewandowski, kapitan żeglugi wielkiej, jest profesorem na Uniwersytecie WSB Merito w Warszawie od 2019 roku. Posiada bogate doświadczenie naukowe, dydaktyczne i praktyczne. Wcześniej pracował jako profesor w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej (2018-2019) oraz na Akademii...

dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych; praca habilitacyjna nt. Podatek dochodowy od osób fizycznych jako instrument realizacji socjalnych funkcji opodatkowania, obroniona w październiku 2014 roku w Varna Free University w Warnie. Ponadto w dniu 29 października 2020 roku został nadany tytuł...

dr Wojciech Sieczkowski

W 2007 r. ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kard St Wyszynskiego (UKSW), a w 2010 r. uzyskał dyplom z Business Studies (DBS) na University College Dublin (UCD) w Irlandii. Studia doktoranckie w Katedrze Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w...

Rafał Pierzchlewicz

Praktyk biznesu w obszarach finansów, operacji i sprzedaży z międzynarodowym doświadczeniem na stanowiskach zarządczych, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz pierwszego rocznika Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat doświadczeniem swoim wspiera rodzime...

dr Zdzisław Zasada

Stopień naukowy: Doktor nauk ekonomicznych 1986 Szkoła Główna Planowania i Statystyki /Szkoła Główna Handlowa/
Doświadczenie i dorobek dydaktyczny: Praca dydaktyczna w szkolnictwie wyższym 0d 1977 roku tylko i wyłącznie w obszarze ekonomii i nauk pokrewnych.
Prowadzone przedmioty:...

dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Ukończyła studia na kierunku prawo na UMCS w Lublinie. Aktualnie pisze pracę magisterską na kierunku anglistyka z modułem pedagogicznym.  Doktorat obroniła w dyscyplinie prawo na Uniwersytecie Warszawskim w 2012 r. Odbyła liczne staże zagraniczne m.in. w Brukseli w Dziale Podatkowym...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zasady rekrutacji

Studentem studiów I stopnia na kierunku Ekonomia możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Godziny otwarcia:
  • pn: 11:00 - 18:00
  • wt-pt: 08:00 - 16:00
  • so: 09:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF