Co zyskujesz, studiując administrację w WSB Merito?

forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekend, średnio co drugi weekend. 

online lub trad

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób hybrydowy:

  • wykłady realizowane są zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams,

  • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty odbywają się w salach wykładowych.

 

 

Studiując na kierunku Administracja, zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy nie tylko jako urzędnik, ale również będziesz przygotowany do pracy w ogólniejszym wymiarze. Poznasz zakres kompetencji organów administracji na różnych szczeblach oraz zrozumieć mechanizmy tworzenia i redystrybucji finansów samorządowych. Dowiesz się, jak prowadzić zamówienia publiczne oraz zrozumiesz funkcjonowanie administracji celno-skarbowej.

 

 

Stawiamy na praktyczny profil kształcenia, stąd wielu naszych wykładowców to praktycy, którzy pracują w urzędach administracji publicznej różnego rodzaju i szczebla np. w urzędzie miasta czy w ministerstwie. Programy studiów są opracowywane we współpracy z partnerami biznesowymi, dzięki czemu studenci zdobywają nie tylko wiedzę ogólną, ale także specjalistyczną w konkretnych dziedzinach.

Stud

Nasza oferta odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy, rozwijając kluczowe kompetencje przyszłości. W ramach zajęć nauczysz się praktycznych umiejętności, takich jak praca w zespole, planowanie kariery zawodowej oraz rozwiązywanie problemów interdyscyplinarnych. Będziesz miał możliwość zdobycia praktycznej wiedzy branżowej poprzez udział w projektach semestralnych i międzykierunkowych.

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito, masz dostęp do wsparcia Biura Karier i Praktyk, które pomoże Ci w tworzeniu CV oraz przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo, uczestnicząc w bezpłatnych warsztatach, rozwijasz umiejętności interpersonalne, co ułatwi Ci start na rynku pracy.
Otrzymasz także dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy. To miejsce, gdzie pracodawcy szybko dodają oferty pracy i kontaktują się ze studentami. Ponadto, weźmiesz udział w targach pracy WSB Merito JobPoint, gdzie zapoznasz się z ofertą staży, praktyk i pracy w renomowanych firmach polskich i zagranicznych, będących naszymi partnerami biznesowymi.

 

Zobacz więcej

Na drugim roku studiów będziesz miał możliwość poszerzania swojej wiedzy i zainteresowań, wybierając jedną z pięciu specjalności, takich jak administracja i finanse samorządowe, administracja publiczna, administracja celno-skarbowa, zamówienia publiczne  czy administracja z business English.

Po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Administracja, możesz kontynuować naukę na tym kierunku na poziomie studiów drugiego stopnia (magisterskich).

 

 

Studia magisterskie
 


 

dla kogo

Jeśli chcesz rozwijać swoje zdolności organizacyjne i zarządcze, zmieniać przestrzeń wokół siebie na lepsze, działać na rzecz innych ludzi i społeczeństwa, interesować się światem, polityką i prawem, cenić pracę zespołową i budowanie relacji, to kierunek administracja jest dla Ciebie idealny.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę m.in w: przedsiębiorstwach, urzędach, organizacjach rządowych lub pozarządowych, organizacjach zajmujących się sprawami UE.

Cechy kierunku:

Tryby
praktyczny chrakter studiów
Uścisk dłoni
zawód pożądany na rynku pracy
partnerzy instytucjonalni zapewniający praktyczność studiów
program dostosowany do potrzeb rynku pracy

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 31 lipca
czesne już od
400 zł
333 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:

  • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

  • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
  • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 333 zł

Znajdek

Studia na kierunku Administracja przygotowują do pracy w administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej. Kładą nacisk na teorię dobrej administracji oraz rozwijają postawy zgodne z etyką zawodową. Absolwent jest zdobywa umiejętności niezbędne do pracy w różnych obszarach administracji, od obsługi organów naczelnych po samorządowe. W procesie kształcenia duży nacisk kładziemy na proces decyzyjny z wyszczególnieniem wszystkich etapów stosowania prawa, co powoduje, że nasz Absolwent posiada  kompetencje i umiejętności  do podejmowanie zarówno prostych, jak i skomplikowanych decyzji administracyjnych. Duże znaczenie przywiązane jest także do rozwiązywania problemów zawodowych oraz umiejętności komunikacyjnych w miejscu pracy.

dr Jan Znajdek

menedżer kierunku/wykładowca WSB Merito

Sylwia Siurek

Decydując się na kontynuację nauki, wiedziałam, że muszę znaleźć uczelnię, która przyniesie mi wymierne korzyści, nauczy nowych rzeczy i przybliży do mojego celu. W przyszłości chciałabym pracować w sądownictwie. W WSB Merito wybrałam specjalność administracja w wymiarze sprawiedliwości i jestem bardzo zadowolona. Wykładowcy to praktycy, 
którzy przekazują wiedzę w ciekawy sposób. Dają przykłady wzięte z życia, a nie tylko z książek. Gorąco polecam!

Sylwia Siurek

studentka WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Poznasz zakres kompetencji organów administracji poszczególnych szczebli
Dowiesz się jak są tworzone i redystrybuowane finanse samorządowe
Zapoznasz się z formalnymi uwarunkowaniami i praktycznymi tajnikami prowadzenia zamówień publicznych
Poznasz zadania i zasady działania administracji celno-skarbowej
Zapoznasz się z podstawowymi założeniami cyberbezpieczeństwa a także ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja celno-skarbowa
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 338 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 338 zł
Administracja i finanse samorządowe
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 338 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 338 zł
Administracja publiczna
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 338 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 338 zł
Administracja z business English
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 338 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 338 zł
Zamówienia publiczne
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 338 zł 405 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 338 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Jan Znajdek
Ryszard Droba
Igor Protasowicki
Karol Kostrzębski
Jacek Sobolewski
Mirosław Gumularz
Małgorzata Wójcik
Edyta Dubois
Małgorzata Kochanowicz
Wojciech Sieczkowski
dr Stanisław K. Jachowicz
Prof. dr hab. Janusz Soboń
dr Jan Znajdek

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki w szkołach wyższych.

 

W WSB Merito w Warszawie prowadzi zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym (m.in. Ochrona własności intelektualnej; Ochrona danych osobowych). Jest...

dr Ryszard Droba

Doktor nauk prawnych. Praktyk i teoretyk administracji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z zajmowaniem kierowniczych stanowisk urzędniczych w administracji rządowej. W latach 90. członek zespołu do spraw Reformy Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu. Były ekspert...

dr inż. Igor Protasowicki

W 2006 roku uzyskał dyplom magistra stosunków międzynarodowych (specjalność integracja europejska) w Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier informatyki. Tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2013...

dr Karol Kostrzębski

Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, niemcoznawca, politolog, dziennikarz. Przez wiele lat zajmował się naukowo zagadnieniami ekstremizmów politycznych (m.in. doktorat na temat ugrupowań skrajnej prawicy w...

Jacek Sobolewski

Ekonomista i logistyk, absolwent m.in. wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich z zakresu ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 1985 – 2003 realizował zadania w pionie kwatermistrzowskim i logistyki Wojsk Ochrony Pogranicza oraz...

dr Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law.

 

Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ...

Małgorzata Wójcik

Skuteczny, ceniony menedżer, praktyk biznesu, doświadczona konsultantka i trenerka, z ponad 25-letnią praktyką zawodową. Pasjonatka strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, z nieustająco uzupełnianą wiedzą i praktyką w zarządzaniu każdym aspektem cyklu życia pracownika w...

dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu...

dr Małgorzata Kochanowicz

Doktor nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie. Radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Warszawa. Ukończyła aplikację radcowską w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe z „Audytu i...

dr Wojciech Sieczkowski

W 2007 r. ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kard St Wyszynskiego (UKSW), a w 2010 r. uzyskał dyplom z Business Studies (DBS) na University College Dublin (UCD) w Irlandii. Studia doktoranckie w Katedrze Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w...

dr Stanisław K. Jachowicz

Wykładowca, konsultant naukowy, ekspert europejski. Doświadczenia praktyczne pracy naukowej i dydaktycznej na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych, w procesach restrukturyzacji, wdrażania usprawnień i zarządzania projektami. Wieloletni kierownik studiów licencjackich, magisterskich i...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zasady rekrutacji

Studentem studiów I stopnia na kierunku Administracja możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Godziny otwarcia:
  • pn: 11:00 - 18:00
  • wt-pt: 08:00 - 16:00
  • so: 09:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF