Co zyskujesz, studiując administrację w WSB Merito?

Forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 

W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy.
 

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób hybrydowy:

  • wykłady realizowane będą zdalnie przy użyciu aplikacji MS Teams, 
  • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty będą odbywać się w salach Uczelni.

Wykłady i ćwiczenia planowane będą w oddzielnych dniach, tak aby nie nakładały się na siebie. W każdym dniu zajęć masz albo tylko wykłady, albo tylko ćwiczenia.

Studiując na kierunku Administracja, zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z prawem i jego stosowaniem w różnych obszarach. Poznasz zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych i dowiesz się, jak współpracować z nimi skutecznie. Nauczysz się również, jak założyć i prowadzić własną firmę, korzystając z dostępnych narzędzi i wsparcia.

 

 

Absolwenci administracji są poszukiwani na rynku pracy ze względu na swoje wszechstronne wykształcenie, które umożliwia im pracę w różnych obszarach biurowych, urzędowych i organizacyjnych. Programy studiów są opracowywane we współpracy z przedstawicielami administracji publicznej, dzięki czemu studenci nabywają nie tylko wiedzę ogólną, ale także specjalistyczną w konkretnych dziedzinach.

Podczas studiów nauczysz się, jak interpretować i analizować teksty prawne, a także jak przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne w sposób profesjonalny. Poznasz podstawy administracji, prawa, ekonomii i filozofii, a także rozwiniesz swoje kompetencje społeczne, takie jak komunikacja, negocjacje czy zarządzanie zespołem.

Stawiamy na aktywną naukę poprzez pracę projektową, case studies i uczestnictwo w warsztatach tworzenia i stosowania prawa. To wszystko sprawia, że od samego początku poznajesz rzeczywiste realia funkcjonowania instytucji publicznych i uczysz się, jak efektywnie w ich ramach funkcjonować.

 

 

Zajęcia ogólnouczelniane

Zintegruj się i poznaj nas lepiej - w pierwszych dniach studiowania zapraszamy studentów do udziału w zajęciach Studiowanie w WSB Merito. Program ten zapewni Ci wdrożenie się w życie uczelni, poznanie zasad studiowania, a przede wszystkim sprawi, że szybko poznasz grupę, w której będziesz studiować.

zajęcia kierunkowe

Zdobywaj umiejętności praktyczne podczas zajęć “projekt semestralny”, w trakcie których wraz z zespołem projektowym wspólnie rozwiążecie konkretne problemy zawodowe pod okiem prowadzącego – doświadczonego praktyka. Projekty realizowane są w oparciu o case’y zaczerpnięte z praktyki oraz we współpracy z firmami. 

Zajęcia rozwijające uniwersalne

Rozwijaj uniwersalne kompetencje przyszłości w trakcie zajęć, podczas których kluczowe jest nastawienie na relacje, umiejętności organizacyjne, kompetencje twórcze, ciągłe uczenie się oraz etyczność działania. Zajęcia realizowane są w dwóch blokach: kompetencje przedsiębiorcze (biznesowe) i wyzwania przyszłości.

Zajęcia pozaprogramowe

Możesz rozwijać także unikalny zestaw kompetencji podczas zajęć pozaprogramowych indywidualizujących ścieżkę kształcenia. Otrzymasz m.in. dostęp do certyfikowanych warsztatów organizowanych przez BKiP i weźmiesz udział w innowacyjnych projektach społecznych organizowanych przez Uczelnię wzbogacających Twoje portfolio.

Biuro karier strona maj 2023

Jako student WSB Merito możesz skorzystać z pomocy Biura Karier i Praktyk i już w trakcie studiów zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

W celu usprawnienia tego procesu, umożliwiliśmy naszym studentom dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert pracy, który jest używany w Europie przez ponad 700 uczelni. To miejsce, gdzie w szybki i łatwy sposób pracodawcy mogą dodawać oferty pracy i kontaktować się ze studentami.

 

Zobacz więcej

dla kogo

Jeśli chcesz rozwijać swoje zdolności organizacyjne i zarządcze, zmieniać przestrzeń wokół siebie na lepsze, działać na rzecz innych ludzi i społeczeństwa, interesować się światem, polityką i prawem, cenić pracę zespołową i budowanie relacji, to kierunek administracja jest dla Ciebie idealny.

Cechy kierunku:

Tryby
innowacyjne połączenie terorii z praktyką
Uścisk dłoni
zawód pożądany na rynku pracy
partnerzy instytucjonalni zapewniający praktyczność studiów
program dostosowany do potrzeb rynku pracy
5 specjalności do wyboru
Znajdek

Na naszej uczelni każdym kierunkiem opiekuje się menedżer, który dba o to, aby program był aktualny i dostosowany do wymogów rynku.  Jako jej absolwent będziesz miał umiejętności umożliwiające pracę na stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Program studiów został przygotowany we współpracy z urzędami i instytucjami administracji publicznej, co daje możliwość praktycznego podejścia do wielu zagadnień.

dr Jan Znajdek

menedżer kierunku/wykładowca WSB Merito

Sylwia Siurek

Decydując się na kontynuację nauki, wiedziałam, że muszę znaleźć uczelnię, która przyniesie mi wymierne korzyści, nauczy nowych rzeczy i przybliży do mojego celu. W przyszłości chciałabym pracować w sądownictwie. W WSB Merito wybrałam specjalność administracja w wymiarze sprawiedliwości i jestem bardzo zadowolona. Wykładowcy to praktycy, 
którzy przekazują wiedzę w ciekawy sposób. Dają przykłady wzięte z życia, a nie tylko z książek. Gorąco polecam!

Sylwia Siurek

studentka WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Rozumieć zasady funkcjonowania i zadania różnych organów, urzędów i instytucji administracji publicznej.
Stosować przepisy prawa administracyjnego, finansowego, cywilnego, pracy, urzędniczego, gospodarczego i karnego.
Organizować pracę urzędu administracji.
Tworzyć dokumenty, w tym decyzje administracyjne, dowiesz się jak profesjonalnie obsługiwać obywateli i przedsiębiorców.
Wiedzieć, jakie instytucje, prawo i procedury obowiązują w Unii Europejskiej.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja celno-skarbowa
Niestacjonarne Hybrydowe
od 333 zł 400 zł
Administracja i finanse samorządowe
Niestacjonarne Hybrydowe
od 333 zł 400 zł
Administracja publiczna
Niestacjonarne Hybrydowe
od 333 zł 400 zł
Administracja z business English
Niestacjonarne Hybrydowe
od 333 zł 400 zł
Zamówienia publiczne
Niestacjonarne Hybrydowe
od 333 zł 400 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Jan Znajdek
Ryszard Droba
Igor Protasowicki
Karol Kostrzębski
Jacek Sobolewski
Mirosław Gumularz
Prof. dr hab. Janusz Soboń
dr Edyta Dubois
dr Marta Stepnowska
dr Stanisław K. Jachowicz
dr Sebastian Gajewski
dr Jan Znajdek

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki w szkołach wyższych.

 

W WSB Merito w Warszawie prowadzi zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym (m.in. Ochrona własności intelektualnej; Ochrona danych osobowych). Jest...

dr Ryszard Droba

Doktor nauk prawnych. Praktyk i teoretyk administracji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z zajmowaniem kierowniczych stanowisk urzędniczych w administracji rządowej. W latach 90. członek zespołu do spraw Reformy Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu. Były ekspert...

dr inż. Igor Protasowicki

W 2006 roku uzyskał dyplom magistra stosunków międzynarodowych (specjalność integracja europejska) w Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier informatyki. Tytuł naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2013...

dr Karol Kostrzębski

Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, niemcoznawca, politolog, dziennikarz. Przez wiele lat zajmował się naukowo zagadnieniami ekstremizmów politycznych (m.in. doktorat na temat ugrupowań skrajnej prawicy w...

Jacek Sobolewski

Ekonomista i logistyk, absolwent m.in. wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich z zakresu ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. W latach 1985 – 2003 realizował zadania w pionie kwatermistrzowskim i logistyki Wojsk Ochrony Pogranicza oraz...

dr Mirosław Gumularz

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law.

 

Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ...

Prof. dr hab. Janusz Soboń

Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na...

dr Edyta Dubois

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu...

dr Marta Stepnowska

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnienie prawa rzeczowego i prawa spółdzielczego.

dr Stanisław K. Jachowicz

Wykładowca, konsultant naukowy, ekspert europejski. Doświadczenia praktyczne pracy naukowej i dydaktycznej na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych, w procesach restrukturyzacji, wdrażania usprawnień i zarządzania projektami. Wieloletni kierownik studiów licencjackich, magisterskich i...

dr Sebastian Gajewski

Doktor nauk prawnych. Zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądową kontrolą administracji. Autor blisko 80 publikacji z tego zakresu: monografii, komentarzy, artykułów i glos. 

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Zasady rekrutacji

Studentem studiów I stopnia na kierunku Administracja możesz zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

nie zapomnij pobrać biletu w systemie kolejkowym

Łabiszyńska 25
mobilne biura przed budynkiem Uczelni
03-204 Warszawa

E-mail: rekrutacja@warszawa.merito.pl
Tel.: 22 256 23 04
Infolinia: jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00

Godziny otwarcia:
  • pn: 11:00-18:00
  • wt-pt: 08:00-16:00
  • so: 09:00-14:00
Pobierz stronę do PDF