Władze Uniwersytetu

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Rektor

Prorektor ds. umiędzynarodowienia

Dziekan

dr Agnieszka Nieznańska-Cwynar
Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji


e-mail: dziekan@warszawa.merito.pl

 

 

 

 

 

dr Agnieszka Nieznańska-Cwynar

Wicekanclerz

Prodziekan ds. studentów

Prodziekan ds. organizacji dydaktyki

Prodziekan ds. jakości kształcenia

Prodziekan ds. jakości kształcenia

Dyrektor ds. rozwoju

Senat

Jest najwyższym organem kolegialnym Uniwersytetu. Sprawuje nadzór oraz podejmuje decyzje w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu. Tworzą go, wybrani spośród pracowników, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, władze Uniwersytetu oraz reprezentanci studentów.