Komunikat Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, 

rozpoczęliśmy planowanie semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.  Władze Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie podjęły następujące decyzje dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych  w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

na studiach I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

  • wykłady odbywać się będą w formule zdalnej przy użyciu aplikacji MS Teams,
  • ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty będą odbywały w salach Uczelni. Zajęcia te będą również transmitowane przy użyciu aplikacji MS Teams. 

 

Wykłady i ćwiczenia planowane będą w oddzielnych dniach, tak aby nie nakładały się na siebie.
W przypadku ćwiczeń i konwersatoriów student zobowiązany będzie do osobistego uczestniczenia w zajęciach w budynku uczelni. Dwa razy w semestrze (studenci niestacjonarni) i trzy razy w semestrze (studenci stacjonarni) student będzie mógł pozostać w domu i wziąć udział w ćwiczeniach za pomocą aplikacji MS Teams. Wybór zjazdów, w trakcie których student skorzysta z tej możliwości pozostaje po Państwa stronie. Student sam decyduje, kiedy skorzysta z tej opcji, czego nie musi zgłaszać. Wykładowca odczytując listę obecności oznaczy na niej zarówno studentów obecnych na sali, jak i obecnych na MS Teams. Aby student łączący się z zajęciami na MS Teams został uznany za obecnego, będzie musiał mieć włączoną kamerę. Student biorący udział w zajęciach na MS Teams bez włączonej kamery traktowany będzie jako nieobecny.  

 

Egzaminy w sesji egzaminacyjnej odbywać się będą: 

  • w przypadku wykładów – on-line (za pomocą narzędzi MS Teams, M365 (np. MS Forms) lub Moodle) 
  • w przypadku ćwiczeń – w formie kontaktowej w budynku uczelni (chyba, że wykładowca zdecyduje inaczej, a weryfikacja efektów uczenia się uzasadnia taki sposób zaliczenia przedmiotu).

 

Na studiach podyplomowych: 

zajęcia będą odbywać się w budynkach Uczelni. Powyższe ustalenia nie dotyczą studiów podyplomowych online, których organizacja pozostaje w niezmienionej formule, tj. w formule zdalnej. 

 

Na studiach kierunku zarządzanie on-line:

zajęcia odbywać się będą w formule on-line przez cały semestr. Testy końcowe i egzaminy semestralne odbywać się będą również w formule online.

 

Szczegółowe plany zajęć będą opublikowane w Extranecie 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

 

Jednocześnie zapewniamy, że będziemy śledzić sytuację epidemiologiczną w naszym kraju i w przypadku wprowadzenia ograniczeń przez rząd, wdrożymy stosowne zmiany w kwestii realizacji zajęć zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeśli pojawi się taka potrzeba, jesteśmy przygotowani do organizacji zajęć w formule zdalnej, co zapewni realizację programu w sposób nieprzerwany.
O zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem Extranetu oraz strony internetowej.   

 

Z pozdrowieniami  

dr hab. Piotr Olaf Żylicz        

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie 

Czytaj więcej