W imieniu Jego Magnificencji Rektora dra hab. Piotra Olafa Żylicza, prof. Uczelni WSB Merito oraz Kanclerza Karola Cyrulika serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, pracowników naukowych oraz administracyjnych – całą społeczność naszej uczelni do udziału w uroczystej

 

Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024,  
która odbędzie się 12 października o godz. 13.00,  
w budynku Uczelni WSB Merito w Warszawie, ul. Łabiszyńska 25.

 

 

W programie między innymi:

  • przemówienie rektora Uczelni WSB Merito w Warszawie, dr. hab. Piotra Olafa Żylicza, prof. Uczelni WSB Merito
  • uroczysty akt Immatrykulacji.
  • wykład inauguracyjny pt. „Czy autonomia pracowników jest kluczem do sukcesu?”, wygłosi Radosław Matuszewski, General Manager Poland & Baltic countries w Groupe SEB

 

 

W uroczystości można wziąć udział osobiście lub online.
Transmisja z uroczystości będzie dostępna w dwóch wersjach językowych:  

 

 

Transmisja w języku polskim

 

 

 

 

Transmisja w języku angielskim / broadcast in English

 

 

 

 
 
Wspólnie świętujmy!

Uroczystość inauguracji to jedno z najważniejszych wydarzeń na uczelni. Symbolicznie rozpoczyna nowy rok akademicki dla całej społeczności akademickiej, którą tworzą studenci, dydaktycy oraz pracownicy naukowi i administracyjni uczelni.

 Bądźcie z nami w tym szczególnym dniu!

Czytaj więcej